Εoρτάζοντες την  1ην του μηνός Απριλίου


 

  • Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ η Αιγύπτια

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ο όμολογητής ηγούμενος ιεράς Μονής Πελεκητής

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ και ΒΑΣΙΛΕΙΔΗΣ

  • Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΧΑΖ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ·

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σαυζδαλίας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ο νεομάρτυς, ο Ρώσος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΙΝΓΕΝΙΑΝΗ. ΠΑΚΕΡΟΣ (η Πάνταινος), ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ και ΣΑΤΟΥΡΝΙΝΟΣ

 

 

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εoρτάζοντες την  1ην του μηνός Απριλίου