«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Μαρτίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/03/29.jpg


 

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΟΣ επίσκοπος Άρεθουοίων, ΚΥΡΙΛΛΟΣ Διάκονος, και των εν Άσκάλωνι και Γάζη παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΩΝΑΣ, ΒΑΡΑΧΗΣΙΟΣ και οι συν αυτοίς ΖΑΝΙΘΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΜΑΡΟΥΘΑΣ, ΝΑΡΣΗΣ,ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΗ (κατ’ άλλους Μαρής), ΑΒΙΒΟΣ, ΣΙΜΙΑΘΗ (κατ’ άλλους Σιμιάθης) και ΣΑΒΑ ή Σώθα (κατ’ άλλους Σάββας)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ο Όμολογητής επίσκοπος Χίου Βιθυνίας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ επίσκοπος Φωτικής

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΙΩΝΑΣ και ΜΑΡΚΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Μαρτίου