Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Μαρτίου 

 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΙΝΟΣ ο Αιγύπτιος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο εν Ρουφιαναϊς

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ο εν τω Παρίω

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ από την Κιλικία

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι εν Φοινίκη

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΙΝΑΣ ο Θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πάπας Ρώμης

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ο Θαυματουργός, ο εν Πάτμω

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Μαρτίου