Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Μαρτίου

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Ίσαυρος

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΝΩΝ ο Κηπουρός

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Ασκητής και Θαυματουργός

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο Αθηναίος

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ και οι μαζί μ’ αυτόν 152 Μάρτυρες

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ νεομάρτυρας από τη Βουλγαρία

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ νεομάρτυρας από τη Ραψάνη

 

 

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Μαρτίου