Β΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΣΠΕΡΑΣ (2014)

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΔΕΥΤΕΡΑ.

Κοδράτου μάρτυρος το ν Κορίνθ κα τν σν ατ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/03/14)

Λαμβάνουσιν καιρὸν παρὰ τοῦ Ἀρχιερέως -ἐὰν χοροστατεῖ- (ἱσταμένου εἰς τὸ Παραθρόνιον μετὰ χαζρανίου ἄνευ μανδύου καὶ φέροντος μόνον ἐπιστήθιον Σταυρὸν) μόνον εἷς ἱερεὺς μετὰ διακόνου.

Συνέχεια ανάγνωσης Β΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΣΠΕΡΑΣ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (2014)

 

ορθοδοξια 1

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑʹΤΩΝΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ).

Τςναστηλώσεωςτνγίωνκασεπτνεκόνων (843 μ.Χ.), τνΤεσσαράκονταμαρτύρωντνντλίμντςΣεβαστείαςμαρτυρησάντων.

χος δʹ. ωθιννΔʹ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (2014)

kyriaki_orthodoxias

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ).

Τς ναστηλώσεως τν γίων κα σεπτν εκόνων (843 μ.Χ.), τν Τεσσαράκοντα μαρτύρων τν ν τ λίμν τς Σεβαστείας μαρτυρησάντων.

χος δʹ. ωθινν Δʹ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (08/03/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2014)

ΣΑΒΒΑΤΟΝ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Σάββατον Α´ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

Τὸ διὰ κολλύβων θαῦμα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀποστόλου  

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2014)

Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2014)

Akathistos_Ymnos

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Μετ τς Α’Στάσεως τν Χαιρετισμν  

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Α’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Συνέχεια ανάγνωσης Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (2014)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2014)

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Παρασκευή  τς Α’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τήρωνος (μνήμη τοῦ διὰ κολλύβων θαύματος). Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀποστόλου.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2014)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2014)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Τετάρτη τῆς Α’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Μνήμη τῶν Ἁγίων τεσσαράκοντα δύο Μαρτύρων τῶν ἐν τῷ Ἀμορίῳ, Θεοδώρου, Κωνσταντίνου, Καλλίστου, Θεοφίλου, Βασσώη καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν.

. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2014)

Α΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ (2014)

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

(02/03/14)

Λαμβάνουσιν καιρὸν παρὰ τοῦ Ἀρχιερέως (-ἐὰν χοροστατεῖ- ἱσταμένου εἰς τὸ Παραθρόνιον μετὰ χαζρανίου ἄνευ μανδύου καὶ φέροντος μόνον ἐπιστήθιον Σταυρὸν) μόνον εἷς ἱερεὺς μετὰ διακόνου.

Συνέχεια ανάγνωσης Α΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2014)

adam-eva-exoria-cf84cf85cf81ceb9cebdceaecf82

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ.

Τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τῶν πρωτοπλάστων, Ἡσυχίου μάρτυρος τοῦ Συγκλητικοῦ, Θεοδότου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Κυρηνείας, Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Γʹ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 2014

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ.

Τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τῶν πρωτοπλάστων, συχίου μάρτυρος το Συγκλητικο, Θεοδότου ερομάρτυρος πισκόπου Κυρηνείας, Νικολάου ερέως το Πλαν.

χος γʹ. ωθινν Γʹ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (01/03/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 2014

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ῾Αγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν. , Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 2014

Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Φεβρουαρίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/02/24.jpg


 

  • Η Α και Β ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

  • Ο ΑΓΙΟΣ BOISIL  (Σκωτσέζος).

  • Ο ΑΓΙΟΣ ETHELBERT (Αγγλος).

 

 

 

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Φεβρουαρίου