Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Φεβρουαρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/02/19.jpg


 

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΧΙΠΠΟΣ ο Απόστολος

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΘΕΟΔΟΤΟΣ, ΗΣΥΧΙΟΣ και ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΗ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΡΑΒΟΥΛΑΣ

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ και ΜΑΚΑΡΙΟΣ οι όμολογητές

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΟΝΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

  • Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ή Αθηναία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ο νέος ίερομάρτυρας

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Φεβρουαρίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/02/19.jpg

19 ΦΕΦΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Φιλοθης σιομρτυρος τς ᾿Αθηναας (†1589)..

Αρχππου, Φιλμονος κα ᾿Απφας (α΄ αών).

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ