Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Φεβρουαρίου

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΣ

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ και ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ οι Απόστολοι

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜΗΣ

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ κτήτορας της Μονής Χιλιανταρίου Αγίου Όρους

 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

 

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΪΟΥΜΑΣ

 

Μνήμη εγκαινίων ιερού ναού Θεοτόκου και της αγίας ισαποστόλου Θέκλης

 

Τη πρώτη Κυριακή μετά την 13ην του παρόντος μηνός εορτάζεται εν Αρχαία Κορίνθω, ή μνήμη των συνεργατών του αποστόλου Παύλου Τιτίου- Ιούστου, Χλόης και Κρίσπου.

 

 

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Φεβρουαρίου