Μπουρούντι: Αναμένοντας την ελπίδα.Burundi: Waiting for hope !

 

Είναι μόλις λίγοι μήνες, αφ΄ ότου εγκαταστάθηκα στην επισκοπή Μπουρούντι & Ρουάντας. Είμαστε ευγνώμονες στον Κυβερνήτη Χριστό για ό,τι παραλαμβάνουμε και θέλουμε να ευελπιστούμε ότι θα φανούμε καλοί διάκονοί Του.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

 Τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

 Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Βʹ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

 Τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

 Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Βʹ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/02/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

 

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟΝ τς πόκρεω (Ψυχοσάββατον).Πάντων τν π᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ρθοδόξων Χριστιανν, ερεσις τν λειψάνων τν γίων μαρτύρων τν ν τος Εγενίου, ρίστωνος πισκόπου ρσινόης.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων

μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου, Ἀρίστωνος ἐπισκόπου Ἀρσινόης.

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (21/02/14)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)