ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

 

Ἐκ τοῦ Προσκυνηταρίου τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶ Μονῆς Βοιωτίας. Ἔκδοσις Γεωργίου Κρέμμου, 1874.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΕΝ ΣΤΕΙΡΙΩ (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Φεβρουαρίου

 


 

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ επίσκοπος Λαμψάκου

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ο εν Στειρίω όρει άσκήσας

  • ΟΙ ΑΓΙΟ 1003 ΜΑΡΤΥΡΕΣ πού μαρτύρησαν στη Νικομήδεια

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΞ ΜΑΡΤΥΡΕΣ καταγόμενοι από τη Φρυγία

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΡΙΩΝ (ή Εύπρίων) επίσκοπος Κύπρου

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ο εν Μονεβάτοις άγωνισάμενος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ και ή συνοδεία του

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΑΡΑΠΙΩΝ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Κρητικός

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Φεβρουαρίου