Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Δεκεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/12/11.jpg

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ο Στυλίτης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ο Νέος Στυλίτης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΕΙΘΑΛΑΣ & ΑΚΕΨΕΗΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΙΡΑΞ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΒΑΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΡΕΝΤΙΟΣ, ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ και ΒΕΒΑΙΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ο ασκητής & ΑΚΕΨΙΜΑΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ αυτοκράτορας του Βυζαντίου

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ που μόνασε στην Αχαΐα

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ ο Ξηρός «ο εν τω Σπηλαίω» (Ρώσος)

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

 • [Ο ΟΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ]

 • Ο άγιος Νόμων

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Δεκεμβρίου

Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Δεκεμβρίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/12/10.jpg

 


 

 

 

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΗΝΑΣ ο Καλλικέλαδος, ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ και ΕΥΓΡΑΦΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΜΕΛΟΣ ο Πολύαθλος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ο Δεφουρκινός

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΤΕΚΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 • ΣΥΝΑΞΗ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ «εν τοις Άδδα» (ή Αδδά)

 

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Δεκεμβρίου