Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Δεκεμβρίου

ΠΗΓΗ:

 

  • Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

  • Η ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ η προφήτιδα Μητέρα του προφήτη Σαμουήλ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο νεολαμπής «ο εν τω Αγίω Αντίπα κειμένου»

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΙΘΕΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΑΡΣΗΣ ο Πέρσης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ

  • Η ΑΓΙΑ ΒΑΣΣΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΑΣΙΟΣ

  • Η ΑΓΙΑ WULHILDA (Αγγλίδα)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Δεκεμβρίου