«Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσὸς ἐκλάμψασα χάρις» «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’

Αὐτόμελον

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσὸς ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν· Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμων.

Θεοτοκίον

Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον σκυλεύσας, καὶ ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ χειρὶ σου, δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου Ἐλεῆμον, δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν ἀπεγνωσμένον.

«Ὅσιε τρισμάκαρ, ἁγιώτατε Πάτερ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Ὅσιε τρισμάκαρ, ἁγιώτατε Πάτερ, ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ Μαθητής, ὁ τιθεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων, αὐτὸς καὶ νῦν πανεύφημε, Ἰωάννη Χρυσόστομε, αἴτησαι πρεσβείαις σου, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’

Αὐτόμελον 

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσὸς ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν· Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμων.

Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Νοεμβρίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, ο Νέος Οσιομάρτυρας, ο Κωνσταντινουπολίτης

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝ, ο Ίβηρ (+ 882)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Νοεμβρίου

Τραγωδία στις Φιλιππίνες με 10.000 νεκρούς. Αγωνία και για τις ορθόδοξες κοινότητες ( ανταπόκριση μέσω facebook ) ! Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της Μητρόπολης Χονγκ Κονγκ !

  • Μια απίστευτη τραγωδία έζησε και ζει η χώρα των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ακούμε 10.000 είναι οι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι άστεγοι και οι αγνοούμενοι. Στις προσευχές μας είναι όλοι οι κάτοικοι των Φιλιππίνων και οι ορθόδοξοι χριστιανοί των Φιλιππίνων και η αγωνία μας είναι μεγάλη.

 

http://gr.euronews.com/2013/11/10/death-toll-in-philippines-after-typhoonhaiyan-more-than-10000

Σας καλούμε να προσφέρετε έστω και ένα μικρό ποσό στη Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ, στην οποία υπάγεται η Ορθόδοξη Εκκλησία των Φιλιππίνων, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τον φονικό τυφώνα ! Μπορούν να διενεργήσουν έρανο συμπαράστασης όλες οι Ορθόδοξες Μητροπόλεις και ενορίες σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό και να αποστείλουν το ποσό στη Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ, ώστε να το διαθέσει στη τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία των Φιλιππίνων και να βοηθήσουν τους δεκάδες χιλιάδες πληγέντες συνανθρώπους μας.

Συνέχεια ανάγνωσης Τραγωδία στις Φιλιππίνες με 10.000 νεκρούς. Αγωνία και για τις ορθόδοξες κοινότητες ( ανταπόκριση μέσω facebook ) ! Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της Μητρόπολης Χονγκ Κονγκ !