ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΛΗΤΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», Συνέντευξη στην εφημερίδα Ελευθερία Λάρισας.

 

του Ε. Ρηγόπουλου
«Θέλω να ομολογήσω ότι εμείς νιώσαμε πιο πολύ την κρίση στην Ελλάδα, από τους ίδιους τους Έλληνες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ!»
Ο καταγόμενος από την Ουγκάντα, ορθόδοξος επίσκοπος Μπουρούντι και της μαρτυρικής Ρουάντα της Αφρικής, με τους 1.000.000 νεκρούς του εμφυλίου, κ. Ιννοκέντιος, ήρθε για πρώτη φορά στη Λάρισα.«Τώρα πλέον, οικονομικά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κόσμος βοηθούσε από την Ελλάδα. Προσευχόμαστε, ο Θεός να μας σκεπάσει και να βελτιωθούν τα πράγματα».

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΛΗΤΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», Συνέντευξη στην εφημερίδα Ελευθερία Λάρισας.

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΜΗΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΗΧΟΣ Δ΄

Ἀπολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τρισάριθμον σύνθημα, των αθλοφόρων Χριστού, υμνήσωμεν άσμασι, χαριστηρίοις πιστοί, Μηνάν τον αοίδιμον, Βίκτωρα τον γενναίον, και Βικέντιον θείον, πλάνην την των ειδώλων, καταργήσαντας πίστει. Αυτών ταις ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/11b.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ «ο εν τω Κοτυαείω», ο μεγαλομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡ, ο Μεγαλομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ο Διάκονος Ιερομάρτυρας

  • Η ΑΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ο Ομολογητής ηγούμενος Μονής Στουδίου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ «ο δια Χριστόν Σαλός» και θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΙΒΟΣ επίσκοπος Γεωργίας, Ιερομάρτυρας (6ος αι.)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Νοεμβρίου