Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i2.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/04.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, πρώτος επίσκοπος Αθηνών

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ιερομάρτυρας, από την Καπιτώλιο

 • Η ΑΓΙΑ ΔΟΜΝΙΝΗ και οι θυγατέρες της ΒΕΡΝΙΚΗ (ή Βερίνη) και ΠΡΟΣΔΟΚΗ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΥΔΑΚΤΟΣ (ή ΑΔΑΥΚΤΟΣ) & ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ η θυγατέρα του

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΜΜΟΥΝ, ο Αιγύπτιος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΑΥΣΤΟΣ, ΓΑΪΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ και ΧΑΙΡΗΜΩΝ (ή ΧΑΡΗΜΩΝ), οι Διάκονοι

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο Λαμπαδιστής

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΟΥΡΙΑΣ και ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ »οι εν Κοζάνη» (Ρώσοι)

 • [Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ «του Ταμασού»]

 • Ο ΑΓΙΟΣ EDWIN (Άγγλος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 3ην του μηνός Οκτωβρίου


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ιερομάρτυρας , ο Αρεοπαγίτης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΡΟΥΣΤΙΚΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ο Ιερομάρτυρας και οι μαρτυρήσαντες μαζί μ’ αυτόν 8 ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΦΑΥΣΤΟΣ, ΓΑΪΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΧΑΙΡΗΜΩΝ και άλλοι δύο μάρτυρες)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΔΑΥΚΤΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ ή Θεογένης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΤΕΚΝΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Χοζεβίτης επίσκοπος Καισαρείας

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 3ην του μηνός Οκτωβρίου

Εορτάζοντες την 2ην του μηνός Οκτωβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/10/02.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ο Ιερομάρτυρας και ΙΟΥΣΤΙΝΗ η Παρθένος

 • Η ΑΓΙΑ ΔΑΜΑΡΙΣ, η Αθηναία

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο Ομολογητής

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Μεγαλομάρτυρας, ο Γαβράς

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο Νεομάρτυρας ή Χατζή-Γεώργιος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ του Σουντάλ (Ρώσος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 2ην του μηνός Οκτωβρίου