Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Οκτωβρίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΠΠΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΚΑΠΕΤΩΛΙΝΑ & ΕΡΩΤΗΪΔΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

  • Η ΑΓΙΑ ΠΡΟΚΛΑ, σύζυγος του Πιλάτου

  • ΔΙΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΒΗΡΕΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΒΡΙΑΝΟΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ, ο Χρονογράφος, «ο εν τω Σπηλαίω (Ρώσος).

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Οκτωβρίου