Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Οκτωβρίου


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΕΘΑΣ, ο Μεγαλομάρτυρας, και οι «συν αυτώ»

  • Η ΑΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ & ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΡΕΦΟΣ ΤΗΣ

  • Η ΑΓΙΑ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΛΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΧΟΣ & ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ, ο Πρεσβύτερος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΡΔΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΕΘΑΣ, «ο εν τω Σπηλαίω» (Ρώσος).

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Οκτωβρίου