Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Οκτωβρίου

 


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ο Ευαγγελιστής

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ο Γέρων

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, «Ο εν τω Ευφράτη ποταμώ»

  • ΤΑ ΑΓΙΑ 40 ΠΑΙΔΙΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ, επίσκοπος Κύπρου

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ο Ιερομάρτυρας

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΚΥΡΜΙΔΩΛΗΣ Νεομάρτυρες, «οι εν Αίγύπτω».

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΥΜΕΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, οι θαυματουργοί

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Οκτωβρίου