Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Σεπτεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/29.jpg


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ο Αναχωρητής

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 150 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΥΦΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΟΣ και ΔΟΡΥΜΕΔΩΝ

  • Η ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΩΝΙΑ

  • Η ΑΓΙΑ ΓΟΥΔΕΛΙΑ (ή Γοβδελία)

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΟΒΔΕΛΑΑΣ, ΔΑΔΑΣ, ΚΑΣΔΟΟΣ & ΚΑΣΔΟΑ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ, ο Νέος Οσιομάρτυρας, από τη Ρόδο.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ «Οι έν Στροφάσιν αναιρεθέντες» το 1530.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ εν τω Βραχωρίω Αγρινίου (+ 1786)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Ζαντόσκ (Ρώσος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Σεπτεμβρίου