Εορτάζοντες την 25ην του μηνός Σεπτεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/25.jpg


  • Η ΟΣΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου.

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ ο αναχωρητής και οι συν αυτώ 546 μαρτυρήσαντες.

  • ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΤΤΗ και τα παιδιά τους ΣΑΒΙΝΙΑΝΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΡΟΥΦΟΣ και ΕΥΓΕΝΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΥΖΑΤΗΝΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΠΟΣ, ο θαυματουργός (Ρώσος)

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Αρχιεπίσκοπος Εφέσου

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 25ην του μηνός Σεπτεμβρίου