Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Σεπτεμβρίου  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΟΔΟΣ & ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ οι Απόστολοι

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΨΥΧΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ηγούμενος της Μονής του Σωτήρος της επικαλούμενης του Βαθέος Ρύακος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ από την επαρχία Λυκαόνων

  • Η ΟΣΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ό Θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Νοβογορδίας (Ρώσος)

  • Προεόρτια (Παραμονή) της Γέννησης της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Σεπτεμβρίου