«ΥΜΝΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ Π. ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης «ΥΜΝΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ» ΧΟΡΩΔΙΑ Π. ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, διδασκαλίᾳ, κατεκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν, ζηλωτὴς τῶν Ἀποστόλων γενόμενος· καὶ κατασπείρας τὰ θεῖα διδάγματα, μαρτυρικῶς τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Κοσμᾶ ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ

AgiosKosmasAitolos05

Παρακλητικός Κανών στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://xristianos.gr/forum/viewtopic.php?t=5556

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com

Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Αυγούστου

AgiosKosmasAitolos04


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ, Ιερομάρτυρας, μαθητής του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΤΙΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο Λιμνιώτης, ο Ομολογητής

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ο Αιτωλός. Νέος Ιερομάρτυρας και Ισαπόστολος

  • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του Ζακυνθινού

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, ο θαυματουργός (Ρώσος + 1550)

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Αυγούστου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/09/15.jpg

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ.

Νικτα μεγαλομρτυρος (†372). Φιλοθου σου (ι΄ α.), Πορφυρου το πμμων, Βησσαρωνος Λαρσης, Συμεν Θεσσαλονκης (†1429), ᾿Ιωννου νεομρτ. το Κρητς (†1811).

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν α΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ.

Νικτα μεγαλομρτυρος (†372). Φιλοθου σου (ι΄ α.), Πορφυρου το πμμων, Βησσαρωνος Λαρσης, Συμεν Θεσσαλονκης (†1429), ᾿Ιωννου νεομρτ. το Κρητς (†1811).

῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν α΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (14/09/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙ­ΜΙ­ΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Μνμη τς Ϛ΄ Οκου­με­νι­κς Συν­δου τς ν Τρολλῳ (680μ.Χ.)

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙ­ΜΙ­ΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Μνμη τς Ϛ΄ Οκου­με­νι­κς Συν­δου τς ν Τρολλ (680 μ.Χ.)

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/9/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

 

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ.

† ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ηχος β΄, ωθινν ια΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ.

† ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ηχος β΄, ωθινν ια΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (07/09/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

᾿Αρχ τς ᾿Ινδκτου, τοι το νου κκλη­σι­α­στικο τους· ᾿Ιησο το Ναυ (1440 π.Χ.), ᾿Αμμον δια­κνου κα τν σν α­τ 40 γυναικν παρθ­νων κα σκη­τριν μαρτύρων· Καλλστης, Ε­­δου κα Ερμογνους τν α­ταδλφων μαρτρων· Συμεν στυ­λ­του (†459). Μελετου σου

Ηχος α΄, ω­θι­νν ι΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε·» ΗΧΟΣ Α΄ ΕΙΡΜΟΣ Θ’ ΩΔΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.

 

Ὁ Εἱρμὸς

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ τὸκον Παρθένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τὴν κληρονομίαν σου».