Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Αυγούστου


  • Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ και ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ, του             Ομολογητή

  •             Η ΑΓΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ, η βασίλισσα

  •             Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΙΔΟΣ,              ηγούμενος της Μονής στη Γάζα

  •             ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΔΩΡΟΘΕΟΣ και ΔΟΣΙΘΕΟΣ, ο υποτακτικός του

  •             ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΤΟΡΙΣΣΗΣ ΤΗΣ             ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ             ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

  •             Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΤΟΣ

  •             ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

  •             Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ της Μόσχας (Ανακομιδή λειψάνων)

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Αυγούστου