Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/07/31.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ, ο δίκαιος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ, ο από Αριμαθαίας

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 12 ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι Ρωμαίοι

  • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΙΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ) ΠΡΟΟΔΟΥ (ΕΞΟΔΟΥ) ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του Αποστόλου

  • ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Ιουλίου