ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Άλλο ένα δείγμα του σύγχρονου τουρκικού «πολιτιστικού επιπέδου» της ισλαμικής Τουρκίας του Ερντογάν, είχαμε αυτές τις μέρες σύμφωνα με  τις ομολογίες τουρκικής εφημερίδας. Κατά τα άλλα όλοι οι νεοελληνες Τουρκολάγνοι ας ευφραίνονται την μεγάλη τους αγάπη του Σουλεϊμάν, του Εζέλ, της Φατμά και της… νεοελληνικής ηλιθιότητας.

«ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΗΧΟΣ Α΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης «ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΗΧΟΣ Α΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ Β΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης «Ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ Β΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ Α΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης «Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ Α΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης «Δεῦτε πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΗΧΟ ΠΛ. Δ΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«Παρθενομάρτυς ἀθληφόρε, Παρασκευὴ πανένδοξε» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Παρθενομάρτυς ἀθληφόρε, Παρασκευὴ πανένδοξε, τοὺς τὴν ἄθλησιν τὴν σὴν ἑορτάζοντας ἀξίως, αἴτησαι ῥυσθῆναι πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου, καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, Μάρτυς παναοίδιμε.

Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Ιουλίου

 


https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/07/26_ermolaos_paraskevi.jpg

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΡΜΟΛΑΟΣ, ΕΡΜΙΠΠΟΣ και ΕΡΜΟΚΡΑΤΗΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, η Οσιομάρτυς

 • Η ΑΓΙΑ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ο Στειρωνίτης

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΠΙΩΝ

 • Η ΑΓΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

 • ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ πέραν εν Σκάλλαις

 • ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ πέραν εν Χάλδαις

 • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ πέραν εν τω Πηγαδίω πλησίον του νέου Εμβόλου

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ, ο Αγιορείτης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, ο αρχιμανδρίτης και στυλίτης, «ο εεπέκεινα του Ανάπλου»

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ο εν Αλάσκα

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Ιουλίου