ΠΟΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ;

 

 

PDF

15Γεννάται λοιπόν το ερώτημα εμείς είμεθα προετοιμασμένοι για μία Εκκλησία κατακομβών; Όταν πέσει το κόσκινο του διωγμού, όπως στην Αλβανία και σε άλλες χώρες, πόσοι θα μείνουμε;

Μία κορυφή του Θαβώρ είναι εδώ πέρα, αλλά θα λείψει αυτή η κορυφή. Τώρα είστε πολλές. Όταν αρχίσει ο διωγμός, από τις ογδόντα – εκατό που είστε εδώ, -να μη σας φανεί παράξενο– ζήτημα αν μείνετε δέκα πέντε. Θα φύγουν, θα φύγουν, θα φύγουν. Θα τα δείτε αυτά. Εγώ δε θα ζω πλέον, για να δω αυτά τα τραγικά γεγονότα. Τα έζησα αυτά τα γεγονότα και τα ξέρουν εδώ πέρα  όλοι όσοι είναι μεγάλοι.

Θα βγει ένα βιβλίο, το οποίο θα περιγραφεί τα προ σαράντα ετών συμβάντα, όχι για τη δόξα τη δική μου, αλλά για να τιμήσουμε τας περιστάσεις εκείνας. Ήρθε ημέρα κατά την οποία, ενώ είχα σαράντα – πενήντα κοντά μου, όλοι με εγκατέλειψαν – πλην ενός προσώπου, του Γεωργίου Παφίλη(*). Μόνο αυτός δεν με εγκατέλειψε έμεινε σταθερός και ακλόνητος. Όλοι με εγκατέλειψαν.
Συνέχεια ανάγνωσης ΠΟΣΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ;

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/08/11.jpg

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ μετ τν ορτήν.

Επλου διακνου (†304). Νφωνος Κωνσταντινουπλεως (†1502)· νμνησις

θαματος το γου Σπυρδωνος ν Κερκύρ (1716).

Ηχος πλ. β΄. Εωθινν ζ΄

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ μετ τν ορτήν.

Επλου διακνου (†304). Νφωνος Κωνσταντινουπλεως (†1502)· νμνησις

θαματος το γου Σπυρδωνος ν Κερκύρ (1716).

Ηχος πλ. β΄. Εωθινν ζ΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/8/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/08/10.jpg

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Λαυρεντου ρχιδιακνου κα μάρτυρος. Ξ­στου πισκπου Ρμης το ξ ᾿Αθηνν (†258).

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (9/8/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/08/09.jpg

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Ματθίου τοῦ ἀποστόλου (†63).


ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (08/08/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/08/08.jpg

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. Κυζίκου ὁμολογητοῦ (†813-20). Μύρωνος ἐπισκ. Κρήτης τοῦ θαυματουργοῦ (†350), Τρι­αν­ταφύλλου νεομ. ἐκ Ζαγορᾶς (†1680), ᾿Αναστασίου νεο­μάρ­τυ­ρος τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (†1794).

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (7/8/13)

 

  Συνέχεια ανάγνωσης 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/07/19.jpg


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΔΙΟΣ

  • Η ΟΣΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ, Αδελφή του Μ. Βασιλείου

  • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (Κατ’ άλλους 40) συνασκητές

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Σαββαΐτης, επίσκοπος Εδέσσης

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΒΒΑΣ ΔΙΟΚΛΗΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επίσκοπος Πανήδου, ο νέος Ομολογητής

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Ιουλίου

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/08/07.jpg

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Δο­με­τίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†363). Νι­κά­νορος ὁσίου (†1519), κτίτορος τῆς ἱ. μο­νῆς «Ζάβορδας» Γρε­βενῶν· Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ ἐξ ᾿Α­θη­νῶν, προστάτου ᾿Αρ­γολίδος.


ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (06/08/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ