Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/07/15.jpg


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΑ, η μητέρα του

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΛΛΙΑΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΒΟΥΔΙΜΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ο Ισαπόστολος, βασιλιάς των Ρώσων.

  • ΕΥΡΕΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ, της Χιοπολίτιδας

  • ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Β, του Νέου

  • Ο ΑΓΙΟΣ SWITHN (Αγγλοσάξωνας), Ανακομιδή λειψάνων του

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 15ην του μηνός Ιουλίου