ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΚΥΛΑ ΕΚ ΤΩΝ Ο΄ (Ψαλλομένη τῇ 14ῃ τοῦ μηνός Ἰουλίου ἐν τῷ ἱερῷ σπηλαιώδει ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Ἀντζούση) παρὰ τῇ ὁμωνύμῳ τῆς πόλεως Λευκάδος παραλίᾳ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΚΥΛΑ ΕΚ ΤΩΝ Ο΄

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/07/14_nikodimos_akilas_ioustos.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΥΛΑΣ, ο Απόστολος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ, ο Θαυματουργός

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ, ο Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγ. Θεοδώρου του Στουδίτου.

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ και ΙΛΑΡΙΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ο νέος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο Αγιορείτης, ο σοφός διδάσκαλος της Εκκλησίας.

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Ιουλίου