«Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’

 

Γεωργίου Νικομηδείας

Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Πνεύματος Ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ, οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Ἐκκλησίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

1Η οικογένεια Baird, από την πόλη Ντάλτον στις ΗΠΑ, είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή οικογένεια. Τα μέλη της στο προάστιο της πόλης όπου και ζουν, δεν έχουν δώσει την παραμικρή αφορμή και όλοι οι γείτονες μιλάνε πάντα με τα καλύτερα λόγια. Το “μαύρο πρόβατο” της οικογένειας όμως δεν είναι άνθρωπος αλλά ένας σκύλος που συντροφεύει τα μέλη της οικογένειας Baird, από κουτάβι. Ο σκύλος αυτός έμελλε να γίνει πρωτοσέλιδο σε όλες τις τοπικές εφημερίδες της πόλης αλλά και της πολιτείας της Τζώρτζια, στις ΗΠΑ. Και αυτό γιατί ο σκύλος, ή καλύτερα η σκύλα Casey, δέθηκε με έναν απίστευτο τρόπο με έναν ηλικιωμένο άνδρα με Αλτσχάιμερ. Διαβάστε την απίστευτη ιστορία και δεν θα πιστεύετε τη δύναμη και τι αγάπη κρύβει μέσα του ένα τετράποδο…

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ» 11 ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΧΟΣ Γ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’

Θείας πίστεως

Λίαν εὔφρανας τοὺς ὀρθοδόξους, καὶ κατῄσχυνας τοὺς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε· τῆς γὰρ Τετάρτης Συνόδου ἐκύρωσας, ἃ οἱ Πατέρες καλῶς ἐδογμάτισαν, Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/07/11.jpg


  • ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ Μεγαλομάρτυρος Θαύμα (Δ’ Οίκ. Σύνοδος, 451)

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΙΝΔΕΟΣ, ο Πρεσβύτερος

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ, ο εν τη Μάνδρα

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΚΛΗΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ από το Ελβασάν, ο Νέος οσιομάρτυρας.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ από τα Βρύουλα ή Βουρλά, ο Νέος οσιομάρτυρας.

  • Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΛΓΑ (μετονομασθείσα ΕΛΕΝΗ), η βασίλισσα.

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Ιουλίου