«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ΗΧΟΣ Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλητων σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/07/07.jpg


  • Ο ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ο εν Μαλεώ

  • Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, η Μεγαλομάρτυς

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ιερομάρτυρας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ο Νέος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, ΠΟΜΠΗΙΟΣ, ΗΣΥΧΙΟΣ, ΠΑΠΠΙΑΣ, ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

Σύναξη των Αγιορειτών Πατέρων

Σύναξη Πάντων των εν Λέσβω Αγίων

Σύναξις των εν Πάτμω Αγίων

Σύναξη της Παναγίας της Αρβανίτισσας στην Χίο

Σύναξη πάντων των Κρητών Αγίων

Άγιος Ιερεμίας ο εν Κρήτη Μαρτυρήσας

Σύναξη των εν Σκωτία διαλαμψάντων Αγίων

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 7ην του μηνός Ιουλίου