Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/07/06.jpg


 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ, ο Μεγάλος

 • Η ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ η Παρθενομάρτυς, ο ΑΓΙΟΣ ΡΗΞΟΣ Βικάριος και πολλοί άλλοι που μαρτύρησαν στην Κομπανία.

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 24 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΣΤΕΙΟΣ, επίσκοπος Δυρραχίου

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΙΛΗΜΩΝ, ΑΡΧΙΠΠΟΣ και ΟΝΗΣΙΜΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

 • ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ

 • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΜΑΧΟΣ

 • [Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΙΝΙΟΣ]

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ο Οσιομάρτυρας από τη Θεσσαλονίκη

 • Η ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ της Παρθένου,

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ Ρώσος (+ 18ος αι.)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Ιουλίου