Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Ιουνίου

https://i2.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/06/19b.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ο Απόστολος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΖΩΣΙΜΟΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΖΗΝΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ο Μέγας και θεοφόρος

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ ο Ιερομάρτυρας

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ ο Βάζσκυ, Ρώσος (+ 1462)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Ιουνίου