ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

2  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

«Η τς Σαμαρετιδος ορτ, ν Χριστς μεσσαν αυτν μολγει». Νικηφρου Κων/λεως τομολογητο (†828)· Κωνσταντνου νεομρτυρος τοξ ᾿Αγαρηνν.

Ηχος δ΄, ωθινν ζ΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (1/06/13)

 

ερες:ΕλογητςΘεςμν, πντοτε, νν, καε, καεςτοςαἰῶναςτναἰώνων.

αχορός:μν.

Καὶψάλλεταιτό· «Χριστόςἀνέστη», τρίς, ἅπαξἀπότοῦ῾ΙεροῦΒήματοςκαίἀνάμίανὑπότῶνΧορῶν.

Ψαλμς ργ’(103)

·        ·      Ελγει ψυχ μου, τν Κριον, Κριε Θες μου μεγαλνθης σφόδρα.

·        ·      ξομολγησιν κα μεγαλοπρπειαν νεδσω, ναβαλλμενος φς ς μτιον.

·        ·      κτενων τν ορανν σε δῤῥιν, στεγζων ν δασι τπερα ατο.

·        ·       τιθες νφη τν πβασιν ατο, περιπατν π πτεργων νμων.

·        ·       ποιν τος γγλους ατο πνεματα, κα τος λειτουργος ατο πυρς φλγα.

·        ·       θεμελιν τν γν π τν σφλειαν ατς, ο κλιθσεται ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

·        ·      βυσσος ς μτιον τ περιβλαιον ατο, π τν ρων στσονται δατα.

·        ·      ππιτιμσες σου φεξονται, π φωνς βροντς σου δειλισουσιν.

·        ·      ναβανουσιν ρη, κα καταβανουσι πεδα ες τπον, ν θεμελωσας ατ.

·        ·      ριον θου, ο παρελεσονται, οδπιστρψουσι καλψαι τν γν.

·        ·      ξαποστλλων πηγς ν φραγξιν, νμεσον τν ρων διελεσονται δατα.     

·        ·      Ποτιοσι πντα τ θηρα τογρο, προσδξονται ναγροι ες δψαν ατν.

·        ·      π’ ατ τ πετειν το ορανο κατασκηνσει κ μσου τν πετρν δσουσι φωνν.

·        ·      Ποτζων ρη κ τν περῴων ατοπ καρπο τν ργων σου χορτασθσεται γ.

·        ·      ξανατλλων χρτον τοῖς κτνεσι, κα χλην τ δουλεᾳ τν νθρπων.

·        ·      Τοξαγαγεν ρτον κ τς γς κα ονος εφρανει καρδαν νθρπου.

·        ·      Τολαρναι πρσωπον ν λαίῳ καὶ ρτος καρδαν νθρπου στηρζει.

·        ·      Χορτασθσονται τ ξλα το πεδου, α κδροι το Λιβνου, ς φτευσας.

·        ·      κε στρουθα ννοσσεσουσι, τορωδιο κατοικα γεται ατν.

·        ·        ρη τψηλ τας λφοις, πτρα καταφυγ τος λαγῳος.

·        ·        ποησε σελνην ες καιρος λιος γνω τν δσιν ατο.

·        ·      θου σκτος, καγνετο νξ ν ατ διελεσονται πντα τ θηρα το δρυμο.

·        ·      Σκμνοι ρυμενοι τορπάσαι, κα ζητσαι παρ τ Θε βρσιν ατος.

·        ·      ντειλεν λιος, κα συνχθησαν, κα ες τς μνδρας ατν κοιτασθσονται.

·        ·      ξελεσεται νθρωπος π τργον ατο, καπ τν ργασαν ατοως σπρας.

·        ·      ς μεγαλνθη τργα σου, Κριε, πντα ν σοφίᾳποησας, πληρθη γ τς κτσες σου.

·        ·      Ατη θλασσα μεγλη κα ερχωρος, κερπετν οκ στιν ριθμς, ζα μικρ μετ μεγλων.

·        ·      κε πλοα διαπορεονται, δρκων οτος, ν πλασας μπαζειν ατ.

·        ·      Πντα πρς σ προσδοκσι, δοναι τν τροφν ατν εἰς εκαιρον δντος σου ατος συλλξουσιν.

·        ·      νοξαντς σου τν χερα, τ σμπαντα πλησθσονται χρησττητος ποστρψαντος δ σου τ πρσωπον, ταραχθσονται.

·        ·      ντανελες τ πνεμα ατν, κακλεψουσι, κα ες τν χον ατν πιστρψουσιν.

·        ·      ξαποστελες τ πνεμα σου, κα κτισθσονται, κανακαινιες τ πρσωπον τς γς.

·        ·      τω δξα Κυρου ες τος αἰῶνας εφρανθσεται Κριος π τος ργοις ατο.

·        ·      πιβλπων π τν γν, κα ποιν ατν τρμειν πτμενος τν ρων, κα καπνζονται.

·        ·      σω τ Κυρν τ ζω μου, ψαλ τ Θε μου ως πρχω.

·        ·      δυνθεη ατ διαλογ μου, γ δ εφρανθσομαι π τ Κυρῳ.

·        ·      κλεποιεν μαρτωλοπ τς γς, κανομοι, στε μπρχειν ατος. Ελγει, ψυχ μου, τν Κριον.

Κα πλιν

·        ·       λιοςγνωτνδσινατοθουσκτος, καγνετονξ.

·        ·       ςμεγαλνθητργασου, Κριεπντανσοφίᾳποησας.

 

ΔξαΠατρίΚανν

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. ΔξασοιΘες (κγ‘).

λπςμν, Κριε, δξασοι.

                       ὁ διάκονος:

·        ·      ν ερν τοῦ Κυρου δεηθμεν.

·                 ὁ α’ χορός:Κύριε ἐλέησον….

·        ·      πρ τῆς νωθεν ερνης, κα τῆς σωτηρας τῶν ψυχν μν, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      πρ τῆς ερνης τοῦ σμπαντος κσμου, εσταθεας τῶν γων τοῦ Θεοκκλησιν, κα τῆς τῶν πντων νσεως, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      πρ τοῦ γου οκου τοτου, κα τῶν μετ πστεως, ελαβεας, κα φβου Θεο εσιντων ν ατ, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      πρ τῶν εσεβν καρθοδξων χριστιανν, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      πρ τοῦ ρχιεπισκπου μν, (το δεῖνος), το τιμου πρεσβυτερου, τῆς ν Χριστ διακονας, παντς τοῦ Κλρου κα τοῦ Λαο, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      πρ τῆς πλεως τατης, πσης πλεως κα χώρας κα τῶν πστει οκοντων ν ατας, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      πρ εκρασας ἀέρων, εφορας τῶν καρπν τῆς γς κα καιρν ερηνικν, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      πρ πλεντων, δοιποροντων, νοσοντων, καμνντων, αχμαλτων κα τῆς σωτηρας ατν, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      πρ τοῦ υσθναι μς π πσης θλψεως, ργς, κινδνου κανγκης, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      ντιλαβο, σσον, λησον κα διαφλαξον μς, Θες, τ σ χριτι.

·        ·      Τῆς Παναγας, χρντου, περευλογημνης, νδξου, Δεσπονης μν Θεοτκου καειπαρθνου Μαρας, μετ πντων τῶν γων μνημονεσαντες, αυτος καλλλους κα πσαν τν ζων μν, Χριστ τ Θε παραθμεθα.

·        αχορς

·        ΣοΚριε.

τιπρπεισοι, πσαδξα, τιμκαπροσκνησις, τΠατρκατΥἱῷκατγίῳΠνεματι, ννκαεκαεςτοὺςαἰῶναςτῶναἰώνων.

αχορς:μν.

ΚαὶεὐθὺςστιχολογοῦμεντὸΑΚάθισματοῦΨαλτηρίου.

(Μακάριος ἀνήρ…)

Συναπτή μικρά

ὁ α’ χορός

Ἦχος δ’.  Ψαλμς ρμ’ (140)

·        Κριε κκραξα πρς σ, εσκουσν μου, εσκουσν μου, Κριε. Κριε, κκραξα πρς σ, εσκουσν μου πρσχες τ φων τς δεσες μου, ν τ κεκραγναι με πρς σ εσκουσν μου, Κριε.

     ὁ β’ χορός

·        Κατευθυνθτω προσευχ μου, ς θυμαμα νπιν σου παρσις τν χειρν μου θυσα σπεριν εσκουσν μου, Κριε.

ὁ α’ χορός

 

·        Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.

ὁ β’ χορός

 

·        Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

ὁ α’ χορός

 

·        Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.

ὁ β’ χορός

 

·         Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου.

ὁ α’ χορός

 

·        τι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.

ὁ β’ χορός

 

·         Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.

ὁ α’ χορός

 

·        τι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ μου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.

ὁ β’ χορός

 

·         Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.

ὁ α’ χορός

 

·         Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί, κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.

 

·        Ψαλμὸς ρμα’ (141)

ὁ β’ χορός

 

·        Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.

ὁ α’ χορός

 

·         κχεῶ  ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.

ὁ β’ χορός

 

·        Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου.

ὁ α’ χορός

 

·        ν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.

ὁ β’ χορός

 

·         Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον, καὶ  οὐκ  ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.

ὁ α’ χορός

 

·         πώλετο φυγὴ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.

ὁ β’ χορός

 

·         κέκραξα πρὸς σέ, Κύριε εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.

ὁ α’ χορός

 

·         Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα.

ὁ β’ χορός

 

·        ῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.

ὁ α’ χορός

Στίχ. ξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου.

Τὸν ζωοποιόν σου Σταυρόν, ἀπαύστως προσκυνοῦντες Χριστὲ ὁ Θεός, τὴν τριήμερόν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν, δι’ αὐτῆς γὰρ ἀνεκαίνισας, τὴν καταφθαρεῖσαν τῶν ἀνθρώπων φύσιν Παντοδύναμε, καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον, καθυπέδειξας ἡμῖν, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.  

ὁ β’ χορός

Στίχ. μὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῶς μοι.

Τοῦ ξύλου τῆς παρακοῆς, τὸ ἐπιτίμιον ἔλυσας Σωτήρ, τῷ ξύλῳ τοῦ Σταυροῦ ἑκουσίως προσηλωθείς, καὶ εἰς ᾍδου κατελθὼν Δυνατέ, τοῦ θανάτου τὰ δεσμά, ὡς Θεός, διέῤῥηξας, διὸ προσκυνοῦμεν τὴν ἐκ νεκρῶν σου Ἀνάστασιν, ἐν ἀγαλλιάσει βοῶντες, Παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι.

ὁ α’ χορός

Στίχ. κ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.

Πύλας ᾍδου συνέτριψας Κύριε, καὶ τῷ σῷ θανάτῳ, τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον ἔλυσας, γένος δὲ τὸ ἀνθρώπινον, ἐκ φθορᾶς ἠλευθέρωσας, ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν τῷ κόσμῳ δωρησάμενος, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

ὁ β’ χορός

Στίχ.  Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.

Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν λαοί, τὴν τοῦ Σωτῆρος τριήμερον Ἔγερσιν, δι’ ἧς ἐλυτρώθημεν τῶν τοῦ ᾍδου ἀλύτων δεσμῶν, καὶ ἀφθαρσίαν καὶ ζωήν, πάντες ἐλάβομεν κράζοντες, ὁ σταυρωθείς, καὶ ταφείς, καὶ ἀναστάς, σῶσον ἡμᾶς τῇ Ἀναστάσει σου, μόνε Φιλάνθρωπε.  

Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

ὁ α’ χορός

Ἦχος ὁ αὐτὸς

Στίχ. ν νομας παρατηρσης, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; τι παρ σολασμός στιν.

Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ

Πάρεστιν ἡ μεσότης ἡμερῶν, τῶν ἐκ σωτηρίου ἀρχομένων Ἐγέρσεως, Πεντηκοστῇ δὲ τῇ     θείᾳ σφραγιζομένων, καὶ λάμπει τὰς λαμπρότητας ἀμφοτέρωθεν ἔχουσα, καὶ ἑνοῦσα τὰς δύο, καί, παρεῖναι τὴν δόξαν προφαίνουσα, τῆς δεσποτικῆς Ἀναλήψεως σεμνύνεται.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ἕνεκεν τονματς σου πμειν σε, Κριε, πμεινεν ψυχ μου ες τν λγον σου, λπισεν ψυχ μου π τν Κριον.

κουσε καὶ εὐφράνθη ἡ Σιὼν εὐαγγελισθείσης τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, οἱ δὲ πιστοὶ αὐτῆς γόνοι ἠγαλλιάσαντο, τοῦτον θεασάμενοι, καὶ ἐκπλύνοντα Πνεύματι, ῥύπον χριστοκτονίας, εὐτρεπίζεται πανηγυρίζουσα, τὴν τῶν ἑκατέρων εὐφρόσυνον μεσότητα.

ὁ α’ χορός

Στίχ. π φυλακς πρωΐας μχρι νυκτς, π φυλακς πρωΐας, λπιστω σραὴλ π τν Κριον.

γγικεν ἡ τοῦ θείου δαψιλής, χύσις ἐπὶ πάντας, ὥσπερ γέγραπται, Πνεύματος, ἡ προθεσμία κηρύττει, ἡμισευθεῖσα, τῆς μετὰ Χριστοῦ θάνατον, καὶ ταφήν, καὶ Ἀνάστασιν, παρ’ αὐτοῦ δεδομένης, ἀψευδοῦς Μαθηταῖς ὑποσχέσεως, τὴν τοῦ Παρακλήτου δηλούσης ἐπιφάνειαν.

ὁ β’ χορός

Καὶ τῆς Σαμαρείτιδος Ἰδιόμελα

Ἦχος α’

Στίχ.τι παρ τ Κυρῳ τλεος κα πολλ παρ’ ατ λτρωσις’ κα ατς λυτρσεται τν σραὴλ κ πασν τν νομιν ατο.

πὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη, ἡ πηγὴ τῶν θαυμάτων, ἐν τῇ ἕκτῃ ὥρᾳ, τῆς Εὔας ζωγρῆσαι καρπόν΄ ἡ γὰρ Εὔα ἐν ταύτῃ ἐξελήλυθεν ἐκ τοῦ Παραδείσου, ἀπάτῃ τοῦ ὄφεως. Ἤγγικεν οὖν ἡ Σαμαρεῖτις ἀντλῆσαι ὕδωρ΄ ἣν ἰδὼν ἔφη ὁ Σωτήρ΄ Δός μοι ὕδωρ πιεῖν, κἀγὼ ὕδατος ἀλλομένου ἐμπλήσω σε΄ καὶ εἰς τὴν πόλιν δραμοῦσα ἡ σώφρων, τοῖς ὄχλοις ἀνήγγειλεν εὐθύς΄ Δεῦτε, ἴδετε Χριστὸν τὸν Κύριον, τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 ὁ α’ χορός

Ἦχος β’

Στίχ. Ανετε τν Κριον πντα τθνη παινσατε ατν πντες ο λαο.

πὶ τὸ φρέαρ ὡς ἦλθεν ὁ Κύριος, ἡ Σαμαρεῖτις ἠρώτα τὸν εὔσπλαγχνον΄ Παράσχου μοι τὸ ὕδωρ τῆς πίστεως, καὶ λήψομαι τῆς κολυμβήθρας τὰ νάματα, ἀγαλλίασιν καὶ λύτρωσιν, Ζωοδότα, Κύριε δόξα σοι.

ὁ β’ χορός

Ἦχος ὁ αὐτὸς

Στίχ. Ὅτι κραταιθη τλεος ατοφ’ μς, καλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

συνάναρχος καὶ συναΐδιος Υἱός, καὶ Λόγος τοῦ Πατρός, ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη, ἡ πηγὴ τῶν ἰαμάτων΄ καὶ γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ παραγέγονεν, ἥν ἰδὼν ἔφη ὁ Σωτήρ΄ Δός μοι ὕδωρ πιεῖν, καὶ ἀπελθοῦσα φώνησόν σου τὸν ἄνδρα. Ἡ δέ, ὡς ἀνθρώπῳ διαλεγομένη, καὶ οὐ Θεῷ, λαθεῖν σπουδάζουσα ἔλεγεν΄ Οὐκ ἔχω ἄνδρα΄ καὶ ὁ Διδάσκαλος πρὸς αὐτήν΄ Ἀληθῶς εἶπας, Οὐκ ἔχω ἄνδρα, πέντε γὰρ ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ. Ἡ δέ, ἐπὶ τῷ ῥήματι ἐκπλαγεῖσα, καὶ εἰς τὴν πόλιν δραμοῦσα, τοῖς ὄχλοις ἐπεβόα, λέγουσα΄ Δεῦτε ἴδετε Χριστόν, ὃς δωρεῖται τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

 ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί… χος πλ. β’

Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, εὑρὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν Σαμαρείτιδα, αἰτεῖ ὕδωρ παρ’ αὐτῆς ὁ νέφεσι καλύπτων τὴν γῆν. Ὢ τοῦ θαύματος! ὁ το[Ις Χερουβὶμ ἐποχούμενος, πόρνῃ γυναικὶ διελέγετο΄ ὕδωρ αἰτῶν, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας΄ ὕδωρ ζητῶν, ὁ πηγὰς καὶ λίμνας ὑδάτων ἐκχέων, θέλων ἑλκῦσαι ὄντως αὐτήν, τὴν θηρευομένην ὑπὸ τοῦ πολεμήτορος ἐχθροῦ, καὶ ποτίσασθαι ὕδωρ ζωῆς, τὴν φλεγομένην ἐν τοῖς ἀτοπήσασι δεινῶς, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος.

ὁ β’ χορός

Κα νν…Θεοτοκίον ἦχος δ’

διὰ σὲ θεοπάτωρ Προφήτης Δαυΐδ, μελῳδικῶς περὶ σοῦ προανεφώνησε, τῷ  μεγαλεῖά σοι ποιήσαντι. Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου· σὲ γὰρ Μητέρα πρόξενον ζωῆς ἀνέδειξεν, ὁ ἀπάτωρ ἐκ σοῦ ἐνανθρωπῆσαι εὐδοκήσας Θεός, ἵνα τὴν ἑαυτοῦ ἀναπλάσῃ εἰκόνα, φθαρεῖσαν τοῖς πάθεσι, καὶ τὸ πλανηθὲν ὀρειάλωτον εὑρών, πρόβατον, τοῖς ὤμοις ἀναλαβών, τῷ Πατρὶ προσαγάγῃ καὶ τῷ  ἰδίῳ θελήματι, ταῖς οὐρανίαις συνάψῃ δυνάμεσι, καὶ σώσῃ Θεοτόκε τὸν κόσμον, Χριστός, ὁ ἔχων τὸ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Εσοδος.

Σοφα ρθοί !

χος β’

Φς λαρν γας δξης, θαντου Πατρς, ορανου, γου, μκαρος, ησο Χριστ, λθντες π τν λου δσιν, δντες φς σπερινν, μνομεν Πατρα, Υἱόν, καγιον Πνεμα Θεν. ξιν σεν πσι καιρος, μνεσθαι φωνας ασίαις, Υἱὲ Θεο, ζων διδος, Δικσμος σ δοξζει.

σπρας Προκεμενον

 ὁ α’ χορός

χος β’

Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.

ὁ β’ χορός

Στίχ.Ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν, καὶ περιεζώσατο.

Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.

ὁ α’ χορός

Στίχ. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.

Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο.

·        Ὁ διάκονος:       

·                  Επωμεν πντες ξ λης της ψυχς καξ λης τῆς διανοας μν επωμεν.

·        Κύριε ἐλέησον (ἅπαξ).

·        ·       Κριε παντοκρτορ Θες τῶν πατρων μν, δεμεθ Σου, πκουσον καλησον.

·         Κύριε ἐλέησον (ἅπαξ).

·                Ἐλησον μς Θες κατ τ μγα λεός Σου, δεμεθ Σου, πκουσον καλησον.

·        ·Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου).

·                τι δεμεθα πρ τοῦ ρχιεπισκπου μν (δεῖνος).

·         Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου).

·                Ἔτι δεμεθα πρ τῶν δελφν μν, τῶν ερων, ερομονχων, εροδιακνων κα μοναχν , κα πσης τῆς ν Χριστμν δελφτητος.

·         Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου).

·               τι δεμεθα πρ λους, ζως, ερνης, γεας, σωτηρας, πισκψεως, συγχωρσεως καφσεως τῶν μαρτιν τῶν δολων του Θεο, πντων τῶν εσεβν καρθοδξων χριστιανν, τῶν κατοικοντων κα παρεπιδημοντων ν τῇ μ, πλει) τατῃ, τῶν νοριτν, πιτρπων, συνδρομητν καφιερωτν τοῦ γου ναο τοτου.

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        ·       τι δεμεθα πρ τῶν μακαρων καοιδμων κτιτρων τῆς γας κκλησας τατης, καπρ πντων τῶν προαναπαυσαμνων πατρων καδελφν μν, τῶν νθδε εσεβς, κειμνων, καπανταχορθοδξων.

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        ·       τι δεμεθα πρ τῶν καρποφοροντων κα καλλιεργοντων ν τγίῳ κα πανσπτῳ να τοτῳ, κοπιντων, ψαλλντων καπρ τοῦ περιεσττος λαο, τοπεκδεχομνου τ παρ Σοῦ μγα κα πλοσιον λεος.

Κύριε ἐλέησον (ἅπαξ)

τι λεμων κα φιλνθρωπος Θες πρχεις, κα σο τν δξαν ναπμπομεν , τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁναγνστης:

μν. Καταξωσον, Κριε, ν τσπρᾳ τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς. Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν. Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ. Ελογητς ε, Κριε. δδαξν με τ δικαιματ σου. Ελογητς ε, Δσποτα, συντισόν με τ δικαιματ σου. Ελογητς ε, γιε, φτισν με τος δικαιμασ σου. Κριε, τλες σου ες τν αἰῶνα, τργα τν χειρν σου μ παρδῃς. Σο πρπει ανος, σο πρπει μνος, σο δξα πρπει, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μν.

 

·        · Ὁ διάκονος:        

·               Πληρσωμεν τν σπερινν δησιν μν τ Κυρίῳ.

·        Κύριε ἐλέησον.

·        ·      ντιλαβο, σσον, λησον κα διαφλαξον μς, Θες, τ Σ χριτι.                                                                                                                                                                                                                                          

·        Κύριε ἐλέησον.

·        ·       Τν σπραν πσαν, τελεαν, γαν, ερηνικν καναμρτητον, παρ τοῦ Κυρου, ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       γγελον ερνης, πιστν δηγν, φλακα των ψυχν κα τῶν σωμτων μν, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.       

·        ·       Συγγνμην καφεσιν τῶν μαρτιν κα τῶν πλημμελημτων μν, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       Τὰ καλ κα συμφροντα τας ψυχας μν κα ερνην τ κσμ, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       Τν πλοιπον χρνον τῆς ζως μν ν ερν κα μετανοκτελσαι, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       Χριστιαν τ τλη της ζως μν, νδυνα, νεπασχυντα, ερηνικ, κα καλν πολογαν τν π τοῦ φοβερο βματος τοῦ Χριστο ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       Τῆς Παναγας, χρντου, περευλογημνης, νδξου Δεσπονης μν Θεοτκου καειπαρθνου Μαρας, μετ πντων τῶν γων μνημονεσαντες, αυτος καλλλους κα πσαν τν ζων μν Χριστ τ Θε παραθμεθα.

·            Σοὶ Κύριε.

τι γαθς κα φιλνθρωπος Θες πρχεις, κα σο τν δξαν ναπμπομεν, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

Χορς:μν.

 

Ερνη πσι.

Κα τ πνεματ σου.

Τς κεφαλς μν τ Κυρίῳ κλνωμεν.

Σο, Κριε.

 

Κριε, Θες μν, κλίνας ορανος κα καταβς π σωτηρᾳ τοῦ γνους τῶν νθρπων, πιδε π τοὺς δολους σου καπ τν κληρονομαν σου. Σο γρ τ φοβερ κα φιλανθρπῳ κριτ, ο σο δολοι πκλιναν τς κεφαλς, τοὺς δ ατν πταξαν αχνας; ο τν ξ νθρπων ναμνοντες βοθειαν, λλ τ σν περιμνοντες λεος, κα τν σὴν πεκδεχμενοι σωτηραν, ος διαφλαξον ν παντ καιρ, κα κατ τν παροσαν σπραν κα τν προσιοσαν νκτα, π παντς χθρο, π πσης ντικειμνης νεργας διαβολικς, κα διαλογισμν ματαων κανθυμσεων πονηρν.

 

Εη τ κρτος τῆς βασιλεας σου ελογημνον κα δεδοξασμνον, το Πατρς κα τοῦ Υο κα τοῦ γου Πνεματος, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.


πστιχα

Στιχηρ Ἀναστάσιμα

 ὁ α’ χορός

Ἦχος δ’

μν.Κύριε ἀνελθὼν ἐν τῷ σταυρῷ, τὴν προγονικὴν ἡμῶν κατάραν ἐξήλειψας, καὶ κατελθὼν ἐν τῷ ᾍδῃ, τοὺς ἀπ’ αἰῶνος δεσμίους ἠλευθέρωσας, ἀφθαρσίαν δωρούμενος τῶν ἀνθρώπων τῷ γένει, διὰ τοῦτο ὑμνοῦντες δοξάζομεν, τὴν ζωοποιὸν καὶ σωτήριόν σου Ἔγερσιν.

Ετα τ Στιχηρ το Πσχα μετ τν Στχων ατν.

ὁ β’ χορός

χος πλ. α’

Στχ.νασττω Θες, κα διασκορπισθτωσαν οχθρο ατο, κα φυγτωσαν π προσπου ατο ο μισοντες ατν.

Πσχα ερν μν σμερον ναδδεικται, Πσχα καινν, γιον, Πσχα μυστικν, Πσχα πανσεβσμιον, Πσχα Χριστς λυτρωτς, Πσχα μωμον, Πσχα μγα, Πσχα τν πιστν, Πσχα, τ πλας μν το Παραδεσου νοξαν, Πσχα, πντας γιζον πιστος.  

ὁ α’ χορός

Στχ.ς κλεπει καπνς, κλιπτωσαν, ὡς τκεται κηρς π προσπου πυρς.

 Δετε π θας Γυνακες εαγγελστριαι, κα τ Σιν επατε, Δχου παρ’ μν χαρς εαγγλια, τς ναστσεως Χριστο, τρπου, χρευε, καγλλου ερουσαλμ, τν Βασιλα Χριστν, θεασαμνη κ το μνματος, ς νυμφον προερχμενον.  

ὁ β’ χορός

Στχ. Οτως πολονται ομαρτωλοπ προσπου το Θεο΄ κα ο δκαιοι εφρανθτωσαν.

Α Μυροφροι γυνακες, ρθρου βαθος, πιστσαι πρς τ μνμα το Ζωοδτου, ερον γγελον, π τν λθον καθμενον, κα ατς προσφθεγξμενος, ατας οτως λεγε. Τί ζητετε τν ζντα μετ τν νεκρν; τί θρηνετε τν φθαρτον ς ν φθορ; πελθοσαι κηρξατε, τος ατο Μαθητας.  

ὁ α’ χορός

Στχ. Ατη μρα, ν ποησεν Κριος, γαλλιασμεθα, κα εφρανθμεν ν ατ

Πσχα τ τερπνν, Πσχα Κυρου, Πσχα, Πσχα πανσεβσμιον μν ντειλε, Πσχα, ν χαρλλλους περιπτυξμεθα, Πσχα λτρον λπης, κα γρ κ τφου σμερον σπερ κ παστο, κλμψας Χριστς, τ γναια χαρς πλησε λγων, κηρξατε ποστλοις.

 ὁ β’ χορός

Δξα Πατρί…χος πλ.δ’   

ς ὤφθης ἐπὶ γῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, δι’ ἄφατον οἰκονομίαν, ἀκούσασα ἡ Σαμαρεῖτις τοῦ λόγου σου τοῦ Φιλανθρώπου, κατέλιπε τὸ ἄντλημα ἐπὶ τὸ φρέαρ, καὶ ἔδραμε λέγουσα τοῖς ἐν τῇ πόλει΄ Δεῦτε, ἴδετε καρδιογνώστην, μήτι οὗτος ὑπάρχει ὁ προσδοκώμενος Χριστός, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

ὁ α’ χορός

Κα νν… ἦχος ὁ αὐτός

Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, διδάσκοντός σου Σωτὴρ ἔλεγον οἱ Ἰουδαῖοι· Πῶς οὗτος οἶδε γράμματα, μὴ μεμαθηκώς; ἀγνοοῦντες, ὅτι σὺ εἶ ἡ σοφία ἡ κατασκευάσασα τὸν κόσμον· Δόξα σοι.

 

ὁ προεστὼς: Νν πολεις τν δολν σου, Δσποτα, κατ τῥῆμ σου, ν ερν, τι εδον οφθαλμο μου τ σωτριν σου, τομασας κατ πρσωπον πντων των λαν, φς ες ποκλυψιν θνν, κα δξαν λαο σου σραλ.

 

ναγνστης:γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς (κ γ’).

Δξα Πατρὶ… Κα νν…

·        ·       Παναγα Τρις, λησον μς.

·        ·       Κριε, λσθητι τας μαρταις μν,

·        ·       Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν.

·        ·       γιε, πσκεψαι καασαι τς σθενεας μν,

·        ·       νεκεν τονματς σου.

Κριε, λησον, Κριε, λησον, Κριε, λησον.

Δξα Πατρί… Κα νν…

Πτερ μν ν τος ορανος, γιασθτω τνομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου, ς ν οραν, καπ τς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον, καφες μν τφειλματα μν, ς καμες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκῃς μς ες πειρασμν, λλῥῦσαι μς π το πονηρο.

ὁ ἱερεύς:

τι σοῦ στν βασιλεα κα δναμις κα δξα τοῦ Πατρς κα τοῦ Υο κα τοῦ γου Πνεματος, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ὁ α’ χορός

Ἦχος δ’

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀποῤῥίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον΄ Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

ὁ β’ χορὸς

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν… Ἕτερον τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος πλ. δ’

Μεσούσης τῆς Ἑορτῆς, διψῶσάν μου τὴν ψυχήν, εὐσεβείας πότισον νάματα, ὅτι πᾶσι Σωτὴρ ἐβόησας, ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρὸς με καὶ πινέτω΄ Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, Χριστὲ ὁ Θεός, δόξα σοι.

πόλυσις  

«…῾Ο ἀναστάς ἐκ νεκρῶν….»

 

 1 ΙΟΥΝ13 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s