ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟ: «ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ»

«

Και όπως λένε και στο Άγιον Όρος : «Αντε και στα δικά μας εν μετανοία»…

«καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦφοβεροῦ βήματος τοῦΧριστοῦ αἰτησώμεθα

alt