ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

29 ΜΑΪΟΥ 2013

† «Η ορτ τς Μεσοπεντηκοστς».

 Θεοδοσας παρθενομρτυρος. ᾿Αλεξνδρου ρχιεπισκ. ᾿Αλεξανδρεας (†328).

[᾿Επτειος τς ποφρδος μρας τς π τν

Τορκων γενομνης λσεως τς Κωνσταντινουπλεως

(1453).]

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

29 ΜΑΪΟΥ 2013

† «Η ορτ τς Μεσοπεντηκοστς».

 Θεοδοσας παρθενομρτυρος. ᾿Αλεξνδρου ρχιεπισκ. ᾿Αλεξανδρεας (†328).

[᾿Επτειος τς ποφρδος μρας τς π τν

Τορκων γενομνης λσεως τς Κωνσταντινουπλεως

(1453).]

Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (28/5/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

26 ΜΑΪΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

«Μνεία τῆς τοῦ παραλύτου θεραπείας». Κάρπου ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.). ᾿Αλφαίου ἀποστόλου.

 Ηχος γ΄, ωθινν ε΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

26 ΜΑΪΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

«Μνεία τῆς τοῦ παραλύτου θεραπείας». Κάρπου ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.). ᾿Αλφαίου ἀποστόλου.

 Ηχος γ΄, ωθινν ε΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/5/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

21 ΜΑΪΟΥ 2013

Κωνσταντνου (†337) κα Ελνης (†327) τν θεοστπτων βασιλων κα σαποστλων.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

21 ΜΑΪΟΥ 2013

† Κωνσταντνου (†337) κα Ελνης (†327) τν θεοστπτων βασιλων κα σαποστλων.

Τ ΔΕΥΤΕΡ  ΕΣΠΕΡΑΣ (20/5/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

19 ΜΑΪΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Τν γων μυροφρων γυναικν, τι δ ᾿Ιωσφ το ξ ᾿Αριμαθαας κα το νυκτερινο μαθητο Νικοδμου». Πατρικου ερομρτυρος πισκ. Προσης κα τν σν ατ ᾿Ακακου, Μεννδρου κα Πολυανου μαρτύρων (β΄ α.). Τν 13 σιομαρτρων μοναχν τς μονς Παναγας Καντρας Κπρου τν καντων ν Λευκωσίᾳ π τν Φργγων λατινοδξων († 1231).

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν δ΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

19 ΜΑΪΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Τν γων μυροφρων γυναικν, τι δ ᾿Ιωσφ το ξ ᾿Αριμαθαας κα το νυκτερινο μαθητο Νικοδμου». Πατρικου ερομρτυρος πισκ. Προσης κα τν σν ατ ᾿Ακακου, Μεννδρου κα Πολυανου μαρτύρων (β΄ α.). Τν 13 σιομαρτρων μοναχν τς μονς Παναγας Καντρας Κπρου τν καντων ν Λευκωσίᾳ π τν Φργγων λατινοδξων († 1231).

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν δ΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/05/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ