ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

 

9  ΜΑΪΟΥ 2013

᾿Ησαου προφτου (η΄ α. π.Χ.), Χριστοφρου μρτυρος († 250). Νικολου το ν

Βουννοις.

 Ηχος πλ. α΄.

Τ ΠΕΜΠΤ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ