Over 300 million Orthodox Christians wish to all people, to all Nations : “Happy Easter!” “Christ is Risen! Truly is Risen!”

Γιορτάστε,  μαζί με πάνω από 300.000.000 Ορθοδόξους Χριστιανούς παγκοσμίως,  την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και το Ορθόδοξο Πάσχα ( Σάββατο 4 Μαΐου και Κυριακή 5 Μαΐου 2013 ). Η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία αρχίζει το βράδυ το Σαββάτου ( σε όλες τις ορθόδοξες Εκκλησίες ) στις 23:00 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 02:00 π.μ. ! Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη ! Βρείτε μια Ορθόδοξη Εκκλησία στη περιοχή σας και τιμήστε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που μας χάρισε την κατάργηση του θανάτου και την ανάσταση των νεκρών στη Βασιλεία των Ουρανών, με τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού που πλησιάζει ! Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πρέπει να έχετε, προηγουμένως, βαπτιστεί και χριστεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο το κόσμο κατηχούνται για μεγάλο διάστημα και συνέχεια βαπτίζονται και χρίονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ρωτήστε πληροφορίες για ορθόδοξη χριστιανική κατήχηση στους ορθόδοξους ναούς της χώρας ή της περιοχής σας ! Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη !

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ:http://gvardavas.wordpress.com/2013/05/05/christ-is-risen/

Celebrate , with over 300 million Orthodox Christians worldwide,  the Resurrection of Jesus Christ and the Orthodox Easter (Saturday, May 4 and Sunday, May 5, 2013). The Resurrection Divine Liturgy begins Saturday night (in all Orthodox Churches) at 23:00 and ends Sunday 2:00 a.m. ! Christ is Risen! Truly  is Risen! Find an Orthodox Church in your area and honor the Resurrection of Jesus Christ, who gave us the abolition of the death and resurrection of the dead into the Kingdom of Heaven, with the Second Coming of Jesus Christ is approaching! To be able to participate in the Sacrament of the Eucharist, you must have previously been baptized and anointed ( Sacrament of the Holy Unction ) in the Orthodox Church. Thousands of people around the worldindoctrinated for a long time and then baptized and anointed ( Sacrament of the Holy Unction )Orthodox Christians. Ask information about Orthodox Christian indoctrination in orthodox churches in the country or region! Christ is Risen! Truly is Risen!

Célébrer, avec plus de 300 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde entier, à la résurrection de Jésus-Christ et de la Pâques orthodoxe (le samedi 4 mai et dimanche 5 mai 2013). La Divine Liturgie de la résurrection commence le samedi soir (dans toutes les Eglises orthodoxes) à 23h00 et se terminera dimanche 02h00! Le Christ est ressuscité! Est vraiment ressuscité! Trouvez une église orthodoxe dans votre région et honorer la résurrection de Jésus-Christ, qui nous a donné l’abolition de la mort et de la résurrection des morts dans le royaume des cieux, avec la seconde venue de Jésus-Christ est proche! Pour être en mesure de participer au sacrement de l’Eucharistie, vous devez avoir préalablement été baptisé et oint (Sacrement de la Sainte Onction) dans l’Église orthodoxe. Des milliers de personnes à travers le monde endoctrinés pendant une longue période, puis baptisés et oint (Sacrement de la Sainte Onction) Les chrétiens orthodoxes. Demander des informations sur l’endoctrinement chrétien orthodoxe dans les églises orthodoxes dans le pays ou la région! Le Christ est ressuscité! Est vraiment ressuscité!

Ζιμπάμπουε, Zimbabwe

Celebrate , with over 300 million Orthodox Christians worldwide,  the Resurrection of Jesus Christ and the Orthodox Easter (Saturday, May 4 and Sunday, May 5, 2013). The Resurrection Divine Liturgy begins Saturday night (in all Orthodox Churches) at 23:00 and ends Sunday 2:00 a.m. ! Christ is Risen! Truly  is Risen! Find an Orthodox Church in your area and honor the Resurrection of Jesus Christ, who gave us the abolition of the death and resurrection of the dead into the Kingdom of Heaven, with the Second Coming of Jesus Christ is approaching! To be able to participate in the Sacrament of the Eucharist, you must have previously been baptized and anointed ( Sacrament of the Holy Unction ) in the Orthodox Church. Thousands of people around the world indoctrinated for a long time and then baptized and anointed ( Sacrament of the Holy Unction )Orthodox Christians. Ask information about Orthodox Christian indoctrination in orthodox churches in the country or region! Christ is Risen! Truly is Risen!

Ghana, Γκάνα

庆祝,与全球超过300万东正教徒,耶稣基督的复活和东正教复活节(周六,5月4日,2013年5月5日)。神圣的礼仪开始复活星期六晚上(东正教)在23:00结束周日凌晨2:00!基督复活了!真正的复活了!查找您所在地区的东正教教堂和基督耶稣的第二次降临将至,兑现复活的​​耶稣基督,是谁给了我们进入天国的死亡和复活的死人取消!为了能够参加在圣体圣事,你必须先前已受洗抹在东正教教会(圣基圣礼)。数以千计的世界各地的人们灌输了很长一段时间,然后受洗抹(圣基圣礼)东正教基督徒。向有关国家或地区的东正教教堂东正教灌输信息!基督复活了!真正的复活了!

Μοζαμβίκη, Mozampique

Celebrar, con más de 300 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo, la resurrección de Jesucristo y de la Pascua ortodoxa (Sábado, 4 de mayo y Domingo, 05 de mayo 2013). La Liturgia Divina Resurrección comienza la noche del sábado (en todas las Iglesias ortodoxas) a las 23:00 y termina el Domingo 2:00 am! ¡Cristo ha resucitado! En verdad ha resucitado! Encuentra una iglesia ortodoxa en su área y el honor de la resurrección de Jesucristo, que nos dio la abolición de la muerte y la resurrección de los muertos en el reino de los cielos, con la Segunda Venida de Jesucristo se acerca! Para poder participar en el Sacramento de la Eucaristía, debe haber sido previamente bautizados y ungidos (Sacramento de la Santa Unción) en la Iglesia Ortodoxa. Miles de personas en todo el mundo adoctrinados por un largo tiempo y luego bautizados y ungidos (Sacramento de la Santa Unción) Los cristianos ortodoxos. Solicitud de información sobre el adoctrinamiento cristiano ortodoxo en las iglesias ortodoxas en el país o la región! ¡Cristo ha resucitado! En verdad ha resucitado!

South Africa, Νότια Αφρική

Celebrar, com mais de 300 milhões de cristãos ortodoxos em todo o mundo, a ressurreição de Jesus Cristo e da Páscoa Ortodoxa em (Sábado, 4 de Maio e domingo, 5 de maio, 2013). A Ressurreição Divina Liturgia começa sábado à noite (em todas as Igrejas Ortodoxas) às 23:00 e termina domingo 02h00! Cristo Ressuscitou! Verdadeiramente Ressuscitou! Encontre uma igreja ortodoxa em sua área e honrar a Ressurreição de Jesus Cristo, que nos deu a abolição da morte e da ressurreição dos mortos para o Reino dos Céus, com a Segunda Vinda de Jesus Cristo está se aproximando! Para ser capaz de participar no sacramento da Eucaristia, você deve ter sido previamente batizado e ungido (Sacramento da Santa Unção) na Igreja Ortodoxa. Milhares de pessoas ao redor do mundo doutrinados por um longo tempo e, em seguida, batizado e ungido (Sacramento da Santa Unção) cristãos ortodoxos. Peça informações sobre Ortodoxa doutrinação cristã nas igrejas ortodoxas do país ou região! Cristo Ressuscitou! Verdadeiramente Ressuscitou!

Ναός Ζωοδόχου Πηγής – Kisha Burimi Jetëdhënës, Αλβανία, Albania

300万以上の世界的な正統派のキリスト教徒、イエス·キリストの復活と正教会イースター(5月4日(土曜日)と2013年5月5日(日曜日))で、祝う。復活神の典礼は、23:00に土曜日の夜(すべての正教会で)始まりと日曜日2:00終了!キリストが上がります!本当に上がります!お住まいの地域の正教会を見つけて、第二次が近づいているイエス·キリストの到来を私達に天の王国に死者の死と復活の廃止を与えたイエス·キリストの復活を称える!聖体の秘跡に参加できるようにするには、以前に正教会に(聖終油の秘跡)洗礼と油を注がれている必要があります。世界中の何千人もの人々が長い時間を教え込まその後洗礼を受けたと油を注がれた(聖終油の秘跡)正統派のキリスト教徒。国または地域で正統教会で正統派キリスト教の教化についての情報を掲載していません!キリストが上がります!本当に上がります!

Κορυτσά, Αλβανία, Albania

300 मिलियन से अधिक रूढ़िवादी दुनिया भर में ईसाई, यीशु मसीह के जी उठने और रूढ़िवादी ईस्टर (शनिवार, 4 मई और रविवार 5 मई, 2013) के साथ मनाते हैं. जी उठने देवी आराधना पद्धति 23:00 बजे शनिवार की रात (सभी रूढ़िवादी चर्च में) शुरू होता है और रविवार को 02:00 समाप्त होता है! मसीह बढ़ी है! सही मायने में बढ़ी है! अपने क्षेत्र में एक रूढ़िवादी चर्च खोजने के लिए और दूसरा आ रहा है यीशु मसीह के आने के साथ हमें स्वर्ग के राज्य में मृतकों की मृत्यु और जी उठने के उन्मूलन दिया जो यीशु मसीह के जी उठने का सम्मान! इयुकेरिस्ट की धर्मविधि में भाग लेने में सक्षम होने के लिए आपको पहले से रूढ़िवादी चर्च में (पवित्र गर्मजोशी की धर्मविधि) बपतिस्मा और अभिषेक किया गया होगा. दुनिया भर में हजारों लोगों को एक लंबे समय के लिए indoctrinated और फिर बपतिस्मा और अभिषेक (पवित्र गर्मजोशी की धर्मविधि) रूढ़िवादी ईसाई. देश या क्षेत्र में रूढ़िवादी चर्च में रूढ़िवादी ईसाई भावना के बारे में जानकारी से पूछो! मसीह बढ़ी है! सही मायने में बढ़ी है!

Orthodox parish in Brazil

Milyon 300-dən artıq pravoslav dünyada Xristianlar İsa Məsihin dirilməsi və pravoslav Pasxa (Şənbə, May 4, Bazar ertəsi, 5 may 2013) ilə, qeyd. Qiyamət İlahi komünyon 23:00 Şənbə gecəsi (bütün pravoslav kilsələri ilə) başlayır və Bazar 2:00 am bitir! Məsih artmışdır deyil! Həqiqətən qalxıb edir! Sizin sahəsində bir Ortodoks Kilsəsi tapmaq və İkinci yaxınlaşır İsa Məsihin Coming bizə göyün səltənət daxil ölü ölümü və dirilməsi ləğv verən İsa Məsih, dirilməsi yad! Olan Eucharist və rabbani ayini iştirak edə olmaq üçün əvvəl Pravoslav Kilsəsi (Müqəddəs mərhəm və rabbani ayini) baptized məsh olmalıdır. Dünyada minlərlə adamın uzun müddət indoctrinated və sonra vəftiz məsh (Müqəddəs mərhəm və rabbani ayini) pravoslav xristianlar. Ölkə və ya regionun pravoslav kilsələri ilə pravoslav xristian indoctornation haqqında məlumat soruş! Məsih artmışdır deyil! Həqiqətən qalxıb edir!

Orthodox parish in South Korea

Festuar, me mbi 300 milionë të krishterëve ortodoksë në mbarë botën, të ringjalljes së Jezu Krishtit dhe Pashkët Ortodokse (e shtune 4 maj dhe e diel 5 maj, 2013).Liturgjia Hyjnore Ringjallja fillon e shtuna natën (në të gjitha kishave ortodokse) dhe përfundon në ora 23:00 e diela 02:00! Krishti u Ngjall! Vërtet u Ngjall! Gjeni një kishë ortodokse në zonën tuaj dhe të nderojmë të ringjalljes së Jezu Krishtit, i cili na dha heqjen e vdekjes dhe të ringjalljes të së vdekurve në Mbretërinë e Qiellit, me Ardhjen e Dytë të Jezu Krishtit po afrohet! Për të qenë në gjendje të marrin pjesë në Sakramentin e Eukaristisë, ju duhet të keni qenë më parë i pagëzuar dhe i vajosuri (Sakramenti i vajosjen e Shenjtë) në Kishën Orthodhokse. Mijëra njerëz në mbarë botën indoktrinuar për një kohë të gjatë dhe pastaj të pagëzohen dhe e vajosi (Sakramenti i vajosjen Shenjtë) të krishterët ortodoksë. Pyetni informacion në lidhje me indoktrinimit ortodokse në kishat ortodokse në vend ose rajon! Krishti u Ngjall! Vërtet u Ngjall!

Orthodox parish in Singapore

احتفال، مع أكثر من 300 مليون مسيحي أرثوذكسي في جميع أنحاء العالم، وقيامة يسوع المسيح وعيد الفصح الارثوذكسي (السبت 4 مايو والأحد، 5 مايو، 2013). يبدأ القداس الإلهي القيامة يلة السبت (في كل الكنائس الأرثوذكسية) في الساعة 23:00 وينتهي الأحد 2:00! المسيح قام حقا قام! حقا قام حقا قام! العثور على كنيسة الأرثوذكسية في منطقتك وتكريم قيامة يسوع المسيح، الذي قدم لنا إلغاء موت وقيامة الموتى في مملكة السماء، مع المجيء الثاني ليسوع المسيح يقترب! لتكون قادرة على المشاركة في سر القربان المقدس، يجب أن كنت قد تعرضت في وقت سابق عمد ومسحه (سر من مرهم المقدسة) في الكنيسة الأرثوذكسية. الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم تلقينهم لفترة طويلة ومن ثم عمد ومسحه (سر من مرهم المقدسة) المسيحيين الأرثوذكس. اسأل المعلومات حول التلقين المسيحية الأرثوذكسية في الكنائس الأرثوذكسية في البلد أو المنطقة! المسيح قام حقا قام! حقا قام حقا قام!

ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ GIFHORN GERMANY

Տոնեք հետ ավելի քան 300 միլիոն ուղղափառ քրիստոնյաների ամբողջ աշխարհում, հարության Հիսուս Քրիստոսի եւ Ուղղափառ Զատկի (Շաբաթ, Մայիս 4 եւ Կիրակի, Մայիս 5, 2013): Հարության Պատարագ սկսվում Շաբաթ երեկոյան (բոլոր ուղղափառ եկեղեցի) – ին, ժամը 23.00-եւ ավարտվում կիրակի 2:00 am! Քրիստոս առած. Իսկապես առած. Գտնել մի ուղղափառ եկեղեցին ձեր տարածքում, եւ հարգում հարության Հիսուս Քրիստոսի, որ տվել է մեզ վերացումը մահվան եւ հարության մահացած մեջ երկնքի արքայությունը, ինչպես Երկրորդ Գալուստը Հիսուս Քրիստոսի մոտենում. Կարող են մասնակցել հաղորդությունը եւ Eucharist, դուք պետք է նախկինում մկրտվել, եւ օծեց (Sacrament Սուրբ օծանելիք) եւ Ուղղափառ Եկեղեցու Հազարավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում indoctrinated երկար ժամանակ, եւ ապա մկրտվեց, եւ օծեց (Sacrament Սուրբ օծանելիք) ուղղափառ քրիստոնյաներ. Հարցրեք մասին ուղղափառ քրիստոնեական քարոզչության եւ ուղղափառ եկեղեցիների երկրի կամ տարածաշրջանի. Քրիստոս առած. Իսկապես առած.

Βέλγιο, Belgique

Vier, met meer as 300 miljoen Ortodokse Christene wêreldwyd, is die opstanding van Jesus Christus en die Ortodokse Paasfees (Saterdag 4 Mei en Sondag 5 Mei, 2013). Die opstanding Goddelike Liturgie begin Saterdag nag (in alle Ortodokse Kerke) om 23:00 en eindig Sondag 02:00! Christus het opgestaan​​! Waarlik opgestaan​​! Vind ‘n Ortodokse Kerk in jou area en eer die opstanding van Jesus Christus, wat aan ons gegee het die afskaffing van die dood en opstanding van die dooies in die Koninkryk van die Hemel, met die wederkoms van Jesus Christus is nader! Om in staat wees om deel te neem in die Sakrament van die Eucharistie, moet jy voorheen gedoop en salf (Sakrament van die Heilige Salwing) in die Ortodokse Kerk. Duisende mense regoor die wêreld geïndoktrineer vir ‘n lang tyd en dan gedoop en salf (Sakrament van die Heilige Salwing) Ortodokse Christene. Vra inligting oor die Ortodokse Christelike indoktrinasie in ortodokse kerke in die land of streek! Christus het opgestaan​​! Waarlik opgestaan​​!

Guatemala, Γουατεμάλα, Hogar Rafael Ayau

Ospatzeko, 300 milioi mundu osoan kristauen ortodoxoen, Jesus Kristoren berpizkundea eta ortodoxoen Pazko (larunbata, maiatzak 4 eta igandea, maiatzak 5, 2013) izan da. Resurrección The Divine Liturgia hasten da larunbat gauean (guztiak ortodoxoen eliza) eta 23:00 etan amaituko da igandean 2:00 am! Kristo berpiztuaren da! Benetan da Risen! Aurkitu zure eremu Eliza ortodoxoen bat eta Jesus Kristo, nork eman zigun, heriotza eta berpizkundea, hildakoen indargabetzea Zeruko erreinuan sartu, berpizkundea omenez Bigarren Jesukristoren hurbiltzen datozenak ekin! Gai Eukaristiaren sakramentua parte hartu ahal izateko, aldez aurretik egin behar duzu, eta anointed bataiatu da (Santua Unction du Sakramentua) eta ortodoxoen eliza. Mundu osoko milaka pertsonak denbora luzez indoctrinated eta, ondoren, bataiatu eta anointed (Santua Unction du Sakramentua) Orthodox kristauek. Galdera kristau ortodoxoen indoctrination buruzko informazio herrialdeko edo eskualdeko eliza ortodoxoak ere! Kristo berpiztuaren da! Benetan da Risen!

Aγία Νάπα, Κύπρος, Cyprus

মিলিয়ন 300 ওভার অর্থডক্স বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং অর্থডক্স ইস্টার (শনিবার, 4 মে এবং রবিবার, 5 মে, 2013), সঙ্গে উদযাপন. কেয়ামতের ডিভাইন লিটার্জি 23:00 এ শনিবার রাতে (অল অর্থডক্স চার্চ) মধ্যে শুরু হয় এবং রবিবার 2:00 am শেষ! খ্রীষ্টের উদিত হয়! সত্যিই উদিত হয়! আপনার এলাকায় একটি অর্থডক্স চার্চ খুঁজুন এবং দ্বিতীয়ত সমীপবর্তী হয় যীশু খ্রীষ্টের আসছে আমাদের স্বর্গরাজ্যে মধ্যে মৃত মৃত্যু এবং পুনরুত্থান বিলুপ্তি দিয়েছে যীশু খ্রীষ্টের, পুনরুত্থান সম্মান! ইউক্যারিস্ট অফ পিনানস অংশগ্রহণের পাবে, পূর্বে অর্থডক্স চার্চ মধ্যে (পবিত্র Unction অফ পিনানস) ব্যাপটাইজড এবং উদ্বর্তিত হয়েছে. সারা বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ একটি দীর্ঘ সময় জন্য indoctrinated এবং তারপর baptized এবং উদ্বর্তিত (পবিত্র Unction অফ পিনানস) অর্থডক্স খ্রিস্টানরা. দেশ বা অঞ্চলের সনাতন চার্চেই অর্থডক্স খ্রিস্টান মতদীক্ষাদান সম্পর্কে তথ্য জিজ্ঞাসা করুন! খ্রীষ্টের উদিত হয়! সত্যিই উদিত হয়!

Λατάκεια, Latakia, Syria

Kỷ niệm, với hơn 300 triệu Kitô hữu Chính Thống Giáo trên toàn thế giới, sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội Chính Thống Phục Sinh (Thứ 7 tháng 5 4 và Chủ Nhật 5 tháng năm, năm 2013). Phục Sinh Thánh Phụng vụ bắt đầu thứ bảy đêm (trong tất cả các Giáo Hội Chính Thống) lúc 23:00 và kết thúc chủ nhật 2:00! Chúa Kitô đã sống lại! Thực sự đã sống lại! Tìm một Giáo Hội Chính Thống trong khu vực của bạn và tôn vinh sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã cho chúng tôi bãi bỏ cái chết và sự sống lại của người chết vào Nước Trời, với lần thứ hai của Chúa Giêsu Kitô đang đến gần! Để có thể tham gia trong Bí Tích Thánh Thể, bạn phải có trước đây đã được rửa tội và xức dầu (Bí Tích Thánh sự thoa) trong Giáo Hội Chính Thống. Hàng ngàn người trên thế giới truyền bá trong một thời gian dài và sau đó được rửa tội và xức dầu (Bí Tích Thánh sự thoa) Kitô hữu Chính Thống Giáo. Hỏi thông tin về việc truyền bá Kitô giáo chính thống trong nhà thờ chính thống trong nước hoặc khu vực! Chúa Kitô đã sống lại! Thực sự đã sống lại!

Orthodox parish in Hong Kong

Празнувайте, с над 300 милиона православни християни по света, възкресението на Исус Христос и на православния Великден (събота, 04 май и неделя, 05 май 2013). Възкресението Божествената литургия започва в събота вечер (във всички православни църкви) в 23:00 и завършва в неделя 2:00 сутринта! Христос възкръсна! Наистина воскресе! Намерете православна църква във вашия район и почитаме възкресението на Иисус Христос, който ни даде премахването на смъртта и възкресението на мъртвите в Небесното Царство, с Второто пришествие на Исус Христос се приближава! За да могат да участват в тайнството на Евхаристията, трябва предварително да сте се кръстили и помазан (тайнство на Светия причастие) в Православната църква. Хиляди хора по света индоктринирани за дълго време и след това кръстени и помазан (тайнство на Светия причастие) православните християни. Попитайте информация за православната християнска индоктринация в православни църкви в страната или региона! Христос възкръсна! Наистина воскресе!

Orthodox parish in Philippines

Celebrar, con máis de 300 millóns de cristiáns ortodoxos en todo o mundo, a resurrección de Xesús Cristo e da Pascua Ortodoxa o (Sábado, 4 de maio e domingo, 5 de maio, 2013). A Resurrección Divina Liturgia comeza sábado á noite (en todas as Igrexas Ortodoxas) ás 23:00 e remata o domingo 02h00! Cristo resucitou! Verdadeiramente resucitou! Atope unha igrexa ortodoxa na súa área e honrar a resurrección de Xesús Cristo, que nos deu a abolición da morte e da resurrección dos mortos ao Reino dos Ceos, coa Segunda Vinda de Xesús Cristo está achegando! Para poder participar no sacramento da Eucaristía, ten que ser previamente bautizado e unxido (Sacramento da Santa Unção) na Igrexa Ortodoxa. Miles de persoas de todo o mundo doutrinados por un longo tempo e, a continuación, bautizado e unxido (Sacramento da Santa Unção) cristiáns ortodoxos. Peza información sobre Ortodoxa doutrinação cristiá nas igrexas ortodoxas do país ou rexión! Cristo resucitou! Verdadeiramente resucitou!

Orthodox Christians waiting to enter the Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem

აღნიშნავს, დაახლოებით 300 მილიონი მართლმადიდებლები მთელ მსოფლიოში, აღდგომა იესო ქრისტე და მართლმადიდებლური აღდგომა (შაბათი, 4 მაისს და კვირას, 5 მაისს, 2013).აღდგომა საღმრთო ლიტურგია იწყება საღამოს (სრულიად საქართველოს ტაძრებში) 23:00 საათზე და მთავრდება კვირას 2:00 am! ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა! მოძებნა მართლმადიდებელი ეკლესია თქვენს ტერიტორიაზე და პატივს აღდგომა იესო ქრისტე, რომელმაც ჩვენს გაუქმება სიკვდილი და აღდგომა მკვდრეთით შევიდა Kingdom of Heaven, რაც მეორე მოდის იესო ქრისტეს ახლოვდება, იმისათვის რომ შევძლოთ მონაწილეობის Sacrament of Eucharist, თქვენ უნდა ადრე მონათლეს და სცხო (Sacrament წმიდა Unction) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია. ათასობით ადამიანი მთელს მსოფლიოში indoctrinated დიდი ხნის განმავლობაში, შემდეგ კი მონათლეს და სცხო (Sacrament წმიდა Unction) მართლმადიდებლები. გააქვთ ინფორმაციას მართლმადიდებელ indoctrination მართლმადიდებლურ ტაძრებში ქვეყანაში და რეგიონში, ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა!

Lebanon,Λίβανος

פייַערן, מיט איבער 300,000,000 ארטאדאקס קריסטן ווערלדווייד, דער אויפשטייאונג פון יאָשקע משיח און די ארטאדאקס יסטער (שבת מאי 4 און זונטאג מאי 5, 2013). דער אויפשטייאונג דיווינע ליטורגי הייבט שבת נאַכט (אין אַלע ארטאדאקס קהילות) בייַ 23:00 און ענדס זונטאג 2:00! משיח איז ריזאַן! באמת איז ריזאַן! געפינען אַן ארטאדאקס קהילה אין אייער געגנט און כּבֿוד דער אויפשטייאונג פון יאָשקע משיח, וואס האט אונדז די אַבאַלישאַן פון די טויט און המתים פון די טויט אין די מלכות פון הימל, מיט די צווייטע קומענדיק פון יאָשקע משיח איז אַפּראָוטשינג! צו קענען צו אָנטייל נעמען אין די סאַקראַמענט פון די עוטשאַריסט, איר מוזן האָבן ביז אַהער געווען באַפּטייזד און געזאלבט (סאַקראַמענט פון דער רוח ונקטיאָן) אין די ארטאדאקס קהילה. טויזנטער פון מענטשן אַרום די וועלט ינדאַקטראַנייטיד פֿאַר אַ לאַנג צייַט און דעריבער באַפּטייזד און געזאלבט (סאַקראַמענט פון דער רוח ונקטיאָן) ארטאדאקס קריסטן. פרעגן אינפֿאָרמאַציע וועגן ארטאדאקס קריסטלעך ינדאַקטראַניישאַן אין ארטאדאקס קהילות אין די מדינה אָדער געגנט! משיח איז ריזאַן! באמת איז ריזאַן!

મિલિયન 300 પર રૂઢિવાદી વિશ્વભરમાં ખ્રિસ્તીઓ, ઇસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાનના અને રૂઢિવાદી ઇસ્ટર (શનિવાર, 4 મે અને રવિવાર, મે 5, 2013) સાથે, ઉજવણી કરે છે. પુનર્જીવન દિવ્ય ઉપાસના 23:00 ખાતે શનિવારે રાત્રે (તમામ ઓર્થોડોક્સ ચર્ચો) માં શરૂ થાય છે અને રવિવાર 2:00 છું અંત! ખ્રિસ્ત વધી છે! સાચી વધી છે! તમારા વિસ્તારમાં એક ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ શોધો અને બીજુ આસન્ન છે ઇસુ ખ્રિસ્તના આગમનની અમને હેવન કિંગડમ ઓફ માં મૃત મૃત્યુ અને પુનર્જીવન ની નાબૂદી આપી ઇસુ ખ્રિસ્ત,, ના પુનર્જીવન સન્માન! આ ધાર્મિક વિધિ કે સંસ્કાર ભાગ લાયક સમક્ષ રજુ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે, તમારે પહેલાં ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ (પવિત્ર તેનો દેખાવ ઓફ સંસ્કાર) દીક્ષા અને મઠ કરવામાં આવી છે જ જોઈએ. વિશ્વભરમાં હજારો લોકોની લાંબા સમય માટે indoctrinated અને પછી દીક્ષા અને મઠ (પવિત્ર તેનો દેખાવ ઓફ સંસ્કાર) રૂઢિવાદી ખ્રિસ્તીઓ. આ દેશ અથવા વિસ્તારમાં ઓર્થોડોક્સ ચર્ચ રૂઢિવાદી ખ્રિસ્તી મત – રોપણ વિશે જાણકારી પૂછો! ખ્રિસ્ત વધી છે! સાચી વધી છે!

Fejr med over 300 millioner ortodokse kristne i hele verden, at Jesu Kristi opstandelse og den ortodokse påske (lørdag 4 maj og søndag 5 Maj, 2013). Opstandelsen Divine Liturgi begynder lørdag aften (i alle ortodokse kirker) ved 23.00 og slutter søndag 02:00! Kristus er opstanden! Sandelig er opstanden! Find en ortodoks kirke i dit område, og ærer Jesu Kristi opstandelse, som gav os afskaffelse af død og opstandelse fra de døde i Himmeriget, med Jesu genkomst Kristus nærmer sig! For at kunne deltage i nadveren af Eukaristien, skal du tidligere blevet døbt og salvet (sakramente af Den Hellige Unction) i den ortodokse kirke. Tusindvis af mennesker over hele verden indoktrineret i lang tid og derefter døbt og salvet (sakramente af Den Hellige Unction) ortodokse kristne. Spørg oplysninger om ortodoks kristen indoktrinering i ortodokse kirker i landet eller regionen! Kristus er opstanden! Sandelig er opstanden!

לחגוג, עם למעלה מ -300 מיליון נוצרים האורתודוקסים בעולם, תחייתו של ישו וחג הפסחא האורתודוקסי (שבת, 4 במאי ל יום ראשון, מאי 5, 2013).הליטורגיה האלוהית התחייה מתחילה במוצאי שבת (בכל הכנסיות האורתודוקסיות) בשעת 23:00 ומסתיימת יום ראשון 02:00! ישו קם לתחייה! באמת קם לתחייה! מצא את הכנסייה אורתודוכסית באזור שלך ולכבד את תחייתו של ישו, שנתן לנו את ביטולו של המוות ותחיית המתים למלכות שמים, עם ביאתו השנייה של ישו מתקרב! כדי להיות מסוגל להשתתף בטכס הנוצרי של סעודת האדון, אתה בטח היה בעבר הטביל ומשח (הסקרמנט של משיחת הקודש) בכנסייה האורתודוקסית. אלפי אנשים ברחבי עולם אינדוקטרינציה במשך זמן רב ולאחר מכן נטבלו ומשח (הסקרמנט של משיחת הקודש) נוצרים האורתודוקסים. שאל את המידע על אינדוקטרינציה נוצרית אורתודוכסית בכנסיות אורתודוכסיות במדינה או באזור! ישו קם לתחייה! באמת קם לתחייה!

Tähista koos üle 300 miljoni õigeusklikud maailma Jeesuse Kristuse ülestõusmise ja õigeusklike ülestõusmispühad (laupäev, 4. mai ja pühapäev, 5. mai, 2013).Resurrection Jumalik liturgia algab laupäeva õhtul (kõik õigeusu kirikud) kell 23:00 ja lõpeb pühapäev 02:00! Kristus on üles tõusnud! Tõesti on üles tõusnud! Leia Õigeusu Kirik oma ala ja au Jeesuse Kristuse ülestõusmise, kes andis meile surmanuhtluse kaotamist ja surnute ülestõusmisest arvesse Kingdom of Heaven, kus teine ​​Jeesuse Kristuse läheneb! Et oleks võimalik osaleda Armulauasakramendist, sul peab olema eelnevalt ristitud ja võitud (sakramenti Püha võidmine) on õigeusu kirik. Tuhanded inimesed üle maailma indoctrinated pikka aega ja siis ristiti ja võitud (sakramenti Püha võidmine) õigeusklikud. Küsi infot õigeusklikud Indoktrinaatio õigeusu kirikute riigis või piirkonnas! Kristus on üles tõusnud! Tõesti on üles tõusnud!

Rayakan, dengan lebih dari 300 juta orang Kristen Ortodoks di seluruh dunia, Kebangkitan Yesus Kristus dan Paskah Ortodoks (Sabtu, 4 Mei dan Minggu, 5 Mei, 2013). Kebangkitan Liturgi Ilahi dimulai Sabtu malam (dalam semua Gereja Ortodoks) pukul 23.00 dan berakhir Minggu 02:00! Kristus Bangkit! Benar-benar Bangkit! Cari Gereja Ortodoks di daerah Anda dan menghormati Kebangkitan Yesus Kristus, yang memberi kami penghapusan kematian dan kebangkitan orang mati ke dalam Kerajaan Surga, dengan Kedatangan Kedua Yesus Kristus mendekat! Untuk dapat berpartisipasi dalam Sakramen Ekaristi, Anda harus sebelumnya telah dibaptis dan diurapi (Sakramen Kudus pemberian minyak suci) dalam Gereja Ortodoks. Ribuan orang di seluruh dunia diindoktrinasi untuk waktu yang lama dan kemudian dibaptis dan diurapi (Sakramen Kudus pemberian minyak suci) Kristen Ortodoks. Tanyakan informasi tentang indoktrinasi Kristen Ortodoks di gereja-gereja ortodoks di negara atau wilayah! Kristus Bangkit! Benar-benar Bangkit!

Ceiliúradh a dhéanamh, le níos mó ná 300 milliún Críostaithe Orthodox ar fud an domhain, an aiséirí Íosa Críost agus na Cásca Orthodox (dé sathairn, 4 Bealtaine agus DÉ DOMHNAIGH, 5 Bealtaine, 2013). Tosaíonn an Liotúirge Dhiaga Aiséirí oíche Dé Sathairn (i ngach Eaglaisí Orthodox) ag 23:00 agus críochnaíonn Dé Domhnaigh 02:00! Críost ardaigh! Fíor Tá méadú tagtha! Faigh Eaglais Cheartchreidmheach i do cheantar agus onóir an aiséirí Íosa Críost, a thug dúinn le díothú an bháis agus aiséirí na marbh i Ríocht na bhFlaitheas, leis an Dara teacht ar Íosa Críost é druidim! Chun a bheith in ann páirt a ghlacadh sa Sacraimint na hEocairiste, ní mór duit a bheith cheana baisteadh agus anointed (Sacraimint an Ongtha Naofa) san Eaglais Cheartchreidmheach. Na mílte daoine ar fud an domhain indoctrinated ar feadh i bhfad agus ansin baisteadh agus anointed (Sacraimint an Ongtha Naofa) Críostaithe Orthodox. Iarr eolas faoi indoctrination Críostaí Cheartchreidmheach i séipéil orthodox sa tír nó sa réigiún! Críost ardaigh! Fíor Tá méadú tagtha!

Fagnið, með yfir 300 milljón Rétttrúnaðar kristnir um allan heim, upprisu Jesú Krists og Rétttrúnaðar páska (laugardagur, 4 maí og Sunnudagur, 5 maí, 2013). Upprisan Divine helgisiðir hefst laugardagskvöldið (í öllum rétttrúnaðarkirkjunum) á 23:00 og endar Sunnudagur 02:00! Kristur er upprisinn! Sannlega er upprisinn! Finna Orthodox kirkjunnar í þínu svæði og heiðra upprisu Jesú Krists, sem gaf oss afnám dauða og upprisu dauðra í himnaríki, með endurkomu Jesú Krists er að nálgast! Til að geta tekið þátt í sakramenti altarissakramentinu, verður þú hefur áður verið skírður og smurði (sakramenti heilags Unction) í Orthodox kirkjunni. Þúsundir manna um allan heim innrætt í langan tíma og þá skírður og smurði (sakramenti heilags Unction) Rétttrúnaðar kristnir. Spurðu upplýsingar um Orthodox Christian innrætingu í Rétttrúnaðar kirkjur í landinu eða svæðinu! Kristur er upprisinn! Sannlega er upprisinn!

ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಈಸ್ಟರ್ (ಶನಿವಾರ, ಮೇ 4 ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 5, 2013) ಜೊತೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪ್ರಭುಭೋಜನ ಸಂಸ್ಕಾರವು 23:00 ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ (ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚುಗಳು ರಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 2:00 am ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ! ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಇದೆ! ನಿಜವಾದ ರೈಸನ್ ಇದೆ! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್ ಹುಡುಕಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಮಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸತ್ತವರ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ನೀಡಿದ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಗೌರವ! ಯೂಕರಿಸ್ಟ್ನ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ (ಪವಿತ್ರ ಸಾಂತ್ವನದ ಆಫ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟ್) ದೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಿದ್ಧಾಂತೀಕರಣವಾಗಿಸಿದ ತದನಂತರ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ (ಪವಿತ್ರ ಸಾಂತ್ವನದ ಆಫ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟ್) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು. ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ! ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಿದನು ಇದೆ! ನಿಜವಾದ ರೈಸನ್ ಇದೆ!

Celebrar, amb més de 300 milions de cristians ortodoxos a tot el món, la resurrecció de Jesucrist i de la Pasqua ortodoxa (dissabte, 4 de maig i diumenge 5 maig, 2013). La Litúrgia Divina Resurrecció comença la nit del dissabte (en totes les Esglésies ortodoxes) a les 23:00 i acaba el Diumenge 02:00! Crist ha ressuscitat! En veritat ha ressuscitat! Troba una església ortodoxa en la seva àrea i l’honor de la resurrecció de Jesucrist, que ens va donar l’abolició de la mort i la resurrecció dels morts al Regne del cel, amb la Segona Vinguda de Jesucrist s’acosta! Per poder participar en el Sagrament de l’Eucaristia, ha d’haver estat prèviament batejats i ungits (Sagrament de la Santa Unció) a l’Església Ortodoxa. Milers de persones a tot el món adoctrinats per un llarg temps i després batejats i ungits (Sagrament de la Santa Unció) Els cristians ortodoxos. Sol · licitud d’informació sobre l’adoctrinament cristià ortodox a les esglésies ortodoxes al país o la regió! Crist ha ressuscitat! En veritat ha ressuscitat!

만 300여 정교회 세계 기독교인, 예수 그리스도의 부활과 정교회 부활절 (5월 4일 (토요일) 및 2013년 5월 5일 (일요일))와, 축하합니다.부활 디바인 예배 23:00에서 토요일 밤 (모든 정통 교회에서) 시작과 일요일 오전 2시 끝! 그리스도는 부활입니다! 진정한 부활입니다! 귀하의 지역에서 정통 교회를 찾아 두 번째 접근 예수 그리스도의 재림과 함께 우리에게 천국에 죽은 죽음과 부활의 폐지를 준 예수 그리스도의 부활을 존중!성체 성사에 참여할 수 있으려면, 당신은 이전에 정교회 교회 (성령의 기름 부음의 성례전) 세례와 기름 부음되어 있어야합니다. 전세계 수천명의 사람들이 오랜 시간 동안 세뇌하고 침례 기름 부음 (성령의 기름 부음의 성사) 정통 기독교.국가 또는 지역에서 정통 교회의 정통 기독교 주입에 대한 정보를 물어! 그리스도는 부활입니다! 진정한 부활입니다!

Selebre, ak plis pase 300 milyon dola Kretyen Òtodòks nan atravè lemond, Rezirèksyon an nan Jezi Kris la ak Pak Otodòks la (Samdi, 4 me ak dimanch, 5 me 2013). Rezirèksyon Liturgy diven an kòmanse Samdi swa (nan tout legliz Òtodòks) nan 23:00 epi li fini Dimanch 2:00 am! Kris la ki leve pami! Se vre wi ki leve pami! Chèche yon Legliz Otodòks la nan zòn ou an epi onore Rezirèksyon an nan Jezi Kris la, ki moun ki te ban nou abolisyon a nan lanmò a ak rezirèksyon moun ki mouri a nan Peyi Wa ki nan syèl la, ak Dezyèm Vini nan Jezi Kris la ap apwoche! Pou kapab patisipe nan Sentsèn a nan ekaristik la, ou dwe te deja resevwa batèm, li fwote (Sentsèn nan Sentespri onksion a) nan Legliz Otodòks la. Dè milye de moun atravè mond lan andoktrine pou yon tan long ak Lè sa a batize epi chwazi (Sentsèn nan Sentespri onksion a) Kretyen Òtodòks nan. Mande enfòmasyon sou andoktrinman Kretyen Òtodòks la nan legliz Otodòks nan peyi a oswa nan rejyon an! Kris la ki leve pami! Se vre wi ki leve pami!

Proslavite, s više od 300 milijuna pravoslavnih kršćana diljem svijeta, uskrsnuće Isusa Krista i pravoslavni Uskrs (subota, 4. svibnja, a nedjelja, 5. svibnja, 2013).Uskrsnuće Božanska liturgija započinje u subotu navečer (u svim pravoslavnim crkvama) u 23:00, a završava u nedjelju 02:00! Krist je uskrsnuo! Doista je uskrsnuo! Nađi pravoslavne crkve u vašem području i čast uskrsnuće Isusa Krista, koji nam je dao ukidanje smrti i uskrsnuću mrtvih u kraljevstvo nebesko, s Drugi dolazak Isusa Krista se približava! Da biste mogli sudjelovati u sakramentu Euharistije, morate prethodno bili kršteni, premaza (sakrament Svete melem) u pravoslavnoj crkvi. Tisuće ljudi širom svijeta indoktrinirani za dugo vremena, a zatim kršten i pomazan (sakrament Svete melem) pravoslavci. Pitajte o pravoslavne kršćanske indoktrinacije u pravoslavnim crkvama u zemlji ili regiji! Krist je uskrsnuo! Doista je uskrsnuo!

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ມີຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານ Christian ແບບດັ້ງເດີມຂອງທົ່ວໂລກ, ຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລະແບບດັ້ງເດີມຂອງ Easter (ວັນເສົາ, ພຶດສະພາ 4 ແລະວັນອາທິດ, ພຶດສະພາ 5, 2013). ການຟື້ນຄືນຊີວິດຈາກສະຫວັນ Liturgy ເລີ້ມຕົ້ນວັນເສົາຕອນກາງຄືນ (ໃນໂບດແບບດັ້ງເດີມທັງຫມົດ) ຢູ່ 23:00 ແລະຈະສິ້ນສຸດລົງວັນອາທິດ 2:00 am! ຄຣິດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ! ແທ້ໆແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ! ຊອກເປັນສາສນາຈັກແບບດັ້ງເດີມຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານແລະໃຫ້ກຽດຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ການລົບລ້າງການຂອງການເສຍຊີວິດແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຕາຍເຂົ້າໄປໃນອານາຈັກສະຫວັນ, ມີສອງມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຖືກ approaching! ເພື່ອໃຫ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນສິນລະລຶກຂອງ Eucharist ໄດ້, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນ baptized ແລະເຈີມ (ສິນລະລຶກຂອງຍານບໍລິສຸດ Unction) ໃນສາສນາຈັກແບບດັ້ງເດີມໄດ້. ຫລາຍພັນຄົນຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ indoctrinated ສໍາລັບການໃຊ້ເວລາດົນນານແລະບັບຕິສະມາແລ້ວແລະເຈີມ (ສິນລະລຶກຂອງຍານບໍລິສຸດ Unction) ຄຣິດສະຕຽນແບບດັ້ງເດີມ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ indoctrination ຄິດແບບດັ້ງເດີມຢູ່ໃນໂບດແບບດັ້ງເດີມຂອງໃນປະເທດຫຼືພາກພື້ນ! ຄຣິດແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ! ແທ້ໆແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ!

Svinēt, ar vairāk nekā 300 miljoni pareizticīgie kristieši visā pasaulē, Jēzus Kristus augšāmcelšanās un pareizticīgo Lieldienas (sestdiena, maijs 4 un svētdiena, 5 maijs, 2013).Augšāmcelšanās Dievišķā liturģija sākas sestdienas vakarā (visās pareizticīgo baznīcu), pulksten 23:00 un beidzas svētdiena 02:00! Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi ir augšāmcēlies! Atrast pareizticīgo baznīcu savā jomā un godu Jēzus Kristus augšāmcelšanos, kas deva mums atcelšanu nāves un augšāmcelšanās no miroņiem stājas Debesu valstībā, ar otro atnākšanu Jēzus Kristus tuvojas! Lai varētu piedalīties Sakramentā Euharistijas, jums ir jābūt iepriekš bija kristīts un svaidīja (sakraments Svētā svaidīšana), kas pareizticīgo baznīcas. Tūkstošiem cilvēku visā pasaulē indoctrinated uz ilgu laiku, un pēc tam kristīti un svaidīja (sakraments Svētā svaidīšana) pareizticīgie kristieši. Jautāt informāciju par pareizticīgo kristiešu ievirzīts pareizticīgo baznīcām valstī vai reģionā! Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi ir augšāmcēlies!

Сьвяткуйце, з больш чым 300 мільёнаў праваслаўных хрысціян па ўсім свеце, Уваскрасенне Езуса Хрыста і праваслаўнай Вялікадня (субота 4 траўняa і нядзеляй, 5 мая 2013). Уваскрасенне Боская літургія пачынаецца ў суботу ўвечары (ва ўсіх праваслаўных цэркваў) а 23:00 і заканчваецца нядзеля 2:00 раніцы! Хрыстос Уваскрэс! Сапраўды ўваскрос! Знайсці Праваслаўнай Царквы ў вашым раёне, і гонар Уваскрасення Езуса Хрыста, які даў нам адмену смерці і ўваскрасення мёртвых у царства нябеснае, з другім прышэсцем Ісуса Хрыста набліжаецца! Для таго, каб удзельнічаць у таямніцы Эўхарыстыі, неабходна папярэдне быў ахрышчаны і памазаны (Сакрамэнт саборавання) у Праваслаўнай Царквы. Тысячы людзей па ўсім свеце выклікалі на працягу доўгага часу, а затым хрысціў і памазаў (Сакрамэнт саборавання) праваслаўных хрысціянаў. Запытаць інфармацыю аб праваслаўных выхаванне ў праваслаўных цэркваў у краіне ці рэгіёне! Хрыстос Уваскрэс! Сапраўды ўваскрос!

Švęskite, su daugiau nei 300 milijonų stačiatikių krikščionių visame pasaulyje, Jėzaus Kristaus prisikėlimas ir stačiatikių Velykos (šeštadienis, gegužė 4 ir sekmadienis gegužė 5, 2013).Prisikėlimo Liturgija prasideda šeštadienio naktį (visų ortodoksų Bažnyčių) 23:00 ir baigiasi sekmadienis 02:00! Kristus prisikėlė! Tikrai yra Prisikėlęs! Rasti Stačiatikių Bažnyčia savo srityje ir pagerbti Jėzų Kristų, kuris davė mums mirtimi ir prisikėlimu iš numirusių panaikinimo į Dangaus karalystę, prisikėlimą su antrojo atėjimo Jėzaus Kristaus artėja! Kad galėtų dalyvauti Eucharistijos sakramentą, turite anksčiau buvo pakrikštytas ir pateptas (sakramentas Šventosios patepimo) į Stačiatikių Bažnyčios. Tūkstančiai žmonių visame pasaulyje indoktrinuota ilgą laiką ir tada pakrikštytas ir pateptas (sakramentas Šventosios patepimo) krikščionys ortodoksai. Užduoti informaciją apie stačiatikių indoktrinacijos stačiatikių bažnyčių šalyje ar regione! Kristus prisikėlė! Tikrai yra Prisikėlęs!

Merayakan, dengan lebih 300 juta orang Kristian Ortodoks di seluruh dunia, Kebangkitan Yesus Kristus dan Paskah Ortodoks (Sabtu, 4 Mei dan Ahad MEI 5, 2013). The Liturgi Ilahi kiamat bermula malam Sabtu (dalam semua gereja-gereja Ortodoks) pada jam 23:00 dan berakhir Ahad 2:00! Kristus Risen! Benar-benar adalah Risen! Cari Gereja Ortodoks di kawasan anda dan menghormati Kebangkitan Yesus Kristus, yang memberikan kita pemansuhan kematian dan kebangkitan orang mati ke dalam Kerajaan Syurga, dengan Kedatangan Kedua Yesus Kristus adalah menghampiri! Untuk dapat mengambil bahagian dalam Sakramen Ekaristi, anda mesti telah sebelum ini telah dibaptiskan dan diurapi (Sakramen daripada pemberian minyak suci Suci) di Gereja Ortodoks. Beribu-ribu orang di seluruh dunia didoktrinkan untuk jangka masa yang panjang dan kemudian dibaptiskan dan diurapi (Sakramen daripada pemberian minyak suci Suci) Kristian Ortodoks. Minta maklumat mengenai indoktrinasi Kristian Ortodoks di gereja ortodoks di negara atau rantau! Kristus Risen! Benar-benar adalah Risen!

Iċċelebra, b’aktar minn 300 miljun Nsara Ortodossi madwar id-dinja, l-Qawmien ta ‘Ġesù Kristu u l-Għid Ortodoss (is-Sibt Mejju 4 u il – Ħadd 5 mejju, 2013). Il-Liturġija Divina Qawmien jibda Sibt bil-lejl (fil-Knejjes Ortodossi) fil 23:00 u jispiċċa il-Ħadd 02:00! Kristu huwa Rxoxt! Tassew hija Rxoxt! Sib Knisja Ortodossa fl-inħawi tiegħek u tonora l-Qawmien ta ‘Ġesù Kristu, li tana l-abolizzjoni tal-mewt u qawmien tal-mejtin fir-Renju tal-ġenna, it-Tieni Coming ta’ Ġesù Kristu qed toqrob! Biex ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-Sagrament tal-Ewkaristija, trid tkun ġiet eżerċitata mgħammdin u anointed (Sagrament tal-unction Holy) fil-Knisja Ortodossa. Eluf ta ‘nies madwar id-dinja indoctrinated għal żmien twil u mbagħad mgħammdin u anointed (Sagrament tal-unction Holy) Nsara Ortodossi. Staqsi informazzjoni dwar indottrinazzjoni Christian Ortodossa fil-knejjes ortodossi fil-pajjiż jew reġjun! Kristu huwa Rxoxt! Tassew hija Rxoxt!

Feire, med over 300 millioner ortodokse kristne over hele verden, Jesu Kristi oppstandelse og den ortodokse påsken (lørdag 4 mai og søndag, 5 mai 2013). Oppstandelsen guddommelige liturgi begynner lørdag kveld (i alle ortodokse kirker) kl 23.00 og slutter søndag 02:00! Kristus er oppstanden! Virkelig er oppstanden! Finn en ortodoks kirke i ditt område og ære Jesu Kristi oppstandelse, som ga oss avskaffelsen av død og oppstandelse fra de døde inn i himmelriket, med Jesu annet komme Kristi nærmer seg! For å kunne delta i sakrament eukaristien, må du tidligere har blitt døpt og salvet (sakrament Hellige Unction) i den ortodokse kirke. Tusenvis av mennesker over hele verden indoktrinert i lang tid, og deretter døpt og salvet (sakrament Hellige Unction) ortodokse kristne. Be om ortodokse kristne indoktrinering i ortodokse kirker i landet eller regionen! Kristus er oppstanden! Virkelig er oppstanden!

Vieren, met meer dan 300 miljoen orthodoxe christenen wereldwijd de opstanding van Jezus Christus en het orthodoxe Pasen (vrijdag, 4 mei en zondag 5 mei, 2013). De opstanding Goddelijke Liturgie begint zaterdagavond (in alle Orthodoxe Kerken) om 23:00 uur en eindigt zondag 02:00! Christus is toegenomen! Echt is toegenomen! Zoek een orthodoxe kerk in uw omgeving en eren de opstanding van Jezus Christus, die ons de afschaffing van de dood en opstanding van de doden in het Koninkrijk van de Hemel, met de wederkomst van Jezus Christus is in aantocht! Om te kunnen deelnemen aan het sacrament van de eucharistie, moet u eerder geweest zijn gedoopt en gezalfd (sacrament van de heilige zalving) in de Orthodoxe Kerk. Duizenden mensen over de hele wereld geïndoctrineerd voor een lange tijd en dan gedoopt en gezalfd (Sacrament van de Heilige Zalving) orthodoxe christenen. Vraag informatie over de orthodox-christelijke indoctrinatie in de orthodoxe kerken in het land of de regio! Christus is toegenomen! Echt is toegenomen!

Ddathlu, gyda dros 300 miliwn o Gristnogion Uniongred ledled y byd, yr Atgyfodiad Iesu Grist a’r Uniongred y Pasg (Dydd Sadwrn 4 Mai a Dydd Sul, 5 Mai, 2013). Mae’r Litwrgi Divine Atgyfodiad yn dechrau nos Sadwrn (ym mhob Eglwysi Uniongred) am 23:00 ac yn gorffen Dydd Sul 02:00! Crist Atgyfodedig! Yn wir yn Atgyfodedig! Dod o hyd i Eglwys Uniongred yn eich ardal chi ac anrhydeddu’r Atgyfodiad Iesu Grist, a roddodd i ni y ddiddymu’r marwolaeth ac atgyfodiad y meirw i mewn i deyrnas nefoedd, gyda’r Ail dod o Iesu Grist yn agosáu! Er mwyn gallu cymryd rhan yn y Sacrament y Cymun, mae’n rhaid eich bod wedi bod yn flaenorol bedyddio a eneinio (Sacrament o eneiniad Sanctaidd) yn yr Eglwys Uniongred. Mae miloedd o bobl ledled y byd yn indoctrinated am amser hir ac yna bedyddio ac eneinio (Sacrament o eneiniad Sanctaidd) Cristnogion Uniongred. Gofynnwch gwybodaeth am indoctrination Cristnogol Uniongred mewn eglwysi uniongred yn y wlad neu’r rhanbarth! Crist Atgyfodedig! Yn wir yn Atgyfodedig!

Ünnepelni, több mint 300 millió ortodox keresztény világ, a Jézus Krisztus feltámadása és az ortodox húsvét (szombat, május 4. és vasárnap, május 5, 2013). A feltámadás isteni liturgia kezdődik szombat este (az összes ortodox egyház), 23:00 és ér véget vasárnap 02:00! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Keressen egy ortodox egyház a területen, és tisztelje a Jézus Krisztus feltámadása, aki adott nekünk megszűnt a halál és a feltámadás a mennyek, a második eljövetele, Jézus Krisztus közeledik! Ahhoz, hogy részt vegyenek a szentsége az Eucharisztia, akkor már korábban megkeresztelt és felkent (szentsége Szent kenet), az ortodox egyház. Több ezer ember a világ minden tájáról oltották hosszú ideig, majd megkeresztelkedett és felkent (szentsége Szent kenet) ortodox keresztények. Kérdezze információkat ortodox keresztény kiképzés az ortodox egyházak az országban vagy a régióban! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Святкуйте, з більш ніж 300 мільйонів православних християн по всьому світу, Воскресіння Ісуса Христа і православної Пасхи (субота, 4 травня і неділею, 5 травня 2013). Воскресіння Божественна літургія починається в суботу ввечері (у всіх православних церков) в 23:00 і закінчується неділею 2:00 ранку! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Знайти Православної Церкви у вашому районі, і честь Воскресіння Ісуса Христа, Який дав нам скасування смерть і воскресіння мертвих у царство небесне, з другим пришестям Ісуса Христа наближається! Для того, щоб брати участь у таїнстві Євхаристії, необхідно попередньо був хрещений і помазаний (Таїнство соборування) в Православній Церкві. Тисячі людей по всьому світу вселяли протягом тривалого часу, а потім хрестив і помазав (Таїнство соборування) православних християн. Запросити інформацію про православних виховання в православних церков в країні або регіоні! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

300 ملین سے زائد دنیا بھر میں آرتھوڈوکس عیسائی، یسوع مسیح کی قیامت اور قدامت پسند ایسٹر (ہفتہ، 4 مئی اور اتوار، 5 مئی، 2013) کے ساتھ، مناتے ہیں. قیامت الہی Liturgy 23:00 میں ہفتہ کی رات (تمام آرتھوڈوکس گرجا گھروں میں) شروع ہوتا ہے اور اتوار کے روز 2:00 رہا ہوں ختم ہو جاتی ہے! مسیح بڑھ رہا ہے! بے شک بڑھ رہا ہے! اپنے علاقے میں آرتھوڈوکس چرچ تلاش کریں اور دوسری طرف آ رہا ہے یسوع مسیح کے آنے کے ساتھ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں مرنے والوں کی موت اور قیامت کے خاتمے دی جو یسوع مسیح کی قیامت کا احترام! ایکیرسٹ کی تدفین میں شرکت کرنے کے قابل ہو جائے کرنے کے لئے، آپ نے پہلے آرتھوڈوکس چرچ میں (قرآن Unction کی تدفین) بپتسما اور ابھیشیک ہونا چاہئے تھے. دنیا بھر میں لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں ایک طویل وقت کے لئے indoctrinated اور پھر بپتسمہ اور ابھیشیک (قرآن Unction کی تدفین) آرتھوڈوکس عیسائی. ملک یا خطے میں آرتھوڈوکس گرجا گھروں میں آرتھوڈوکس عیسائی indoctrination کے بارے میں معلومات سے پوچھو! مسیح بڑھ رہا ہے! بے شک بڑھ رہا ہے!

جشن می گیرند، با بیش از 300 میلیون نفر در سراسر جهان از مسیحیان ارتدوکس، رستاخیز عیسی مسیح و عید پاک ارتدوکس (شنبه، 4 و یکشنبه، 5، اردیبهشت 2013).مناجات نامه الهی به قیامت آغاز می شود شنبه شب (در تمام کلیساهای ارتدوکس) در 23:00 و به پایان می رسد یکشنبه 2:00 AM! مسیح افزایش یافته است! به راستی افزایش یافته است! یافتن کلیسای ارتدوکس در منطقه خود و افتخار رستاخیز عیسی مسیح، که به ما لغو مرگ و رستاخیز مردگان را به پادشاهی آسمان، با آمدن دوم عیسی مسیح نزدیک است! برای اینکه قادر به شرکت در آیین عشای ربانی، شما باید قبلا (آیین تدهین مقدس) در کلیسای ارتدوکس بوده است مسح و غسل تعمید. هزاران نفر از مردم در سراسر جهان برای مدت زمان طولانی تحت تعلیم و پس از آن غسل تعمید و تدهین (آیین تدهین مقدس) مسیحیان ارتدکس است. اطلاعات در مورد تلقین ارتدوکس مسیحی در کلیساهای ارتدوکس در کشور یا منطقه بپرسید! مسیح افزایش یافته است! به راستی افزایش یافته است!

Świętuj z ponad 300 milionów prawosławnych chrześcijan na całym świecie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i prawosławnym Wielkanoc (sobota, 4 maja i niedzielę, 5 maja 2013 r.).Resurrection Boska Liturgia rozpoczyna Saturday Night (we wszystkich Kościołów prawosławnych) o godzinie 23:00, a kończy się niedziela 02:00! Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Znajdź cerkwi w Twojej okolicy i uczcić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który dał nam zniesienie śmierci i zmartwychwstania do Królestwa Niebieskiego, z drugie przyjście Jezusa Chrystusa zbliża! Aby móc uczestniczyć w sakramencie Eucharystii, musi wcześniej był ochrzczony i namaszczony (sakramentu namaszczenia) w Kościele prawosławnym. Tysiące ludzi na całym świecie indoktrynacji przez długi czas, a następnie ochrzczony i namaszczony (sakramentu namaszczenia) prawosławnych. Zadaj informacji o indoktrynacji prawosławnej w cerkwi w kraju lub regionie! Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Sărbători, cu peste 300 de milioane de creștini ortodocși din întreaga lume, învierea lui Isus Hristos și Paștele ortodox (sâmbătă patru-5 și duminică cinci-05-2013). Sfânta Liturghie a Învierii începe sâmbătă seara (în toate bisericile ortodoxe), la ora 23:00 și se termină duminică 02:00! Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! Găsi o Biserica Ortodoxa din zona dumneavoastră și onora învierea lui Isus Hristos, care ne-a dat abolirea morții și învierii morților în Împărăția Cerurilor, cu a doua venire a lui Isus Hristos se apropie! Pentru a putea participa în sacramentul Euharistiei, trebuie să fi fost în prealabil botezați și uns (Taina Sfântului Maslu), în Biserica Ortodoxă. Mii de oameni din întreaga lume îndoctrinați pentru o lungă perioadă de timp și apoi botezat și uns (Taina Sfântului Maslu), creștini ortodocși. Cereti informatii despre îndoctrinare creștin ortodox în bisericile ortodoxe din țară sau regiune! Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat!

Празднуйте, с более чем 300 миллионов православных христиан по всему миру, Воскресение Иисуса Христа и православной Пасхи (суббота, 4 мая и воскресеньем, 5 мая 2013).Воскресение Божественная литургия начинается в субботу вечером (во всех православных церквей) в 23:00 и заканчивается воскресенье 2:00 утра! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Найти Православной Церкви в вашем районе, и честь Воскресения Иисуса Христа, Который дал нам отмену смерти и воскресении мертвых в царство небесное, со вторым пришествием Иисуса Христа приближается! Для того, чтобы участвовать в таинстве Евхаристии, необходимо предварительно был крещен и помазан (Таинство соборования) в Православной Церкви. Тысячи людей по всему миру внушали в течение длительного времени, а затем крестил и помазал (Таинство соборования) православных христиан. Запросить информацию о православных воспитание в православных церквей в стране или регионе! Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Прославите, са преко 300 милиона православних хришћана широм света, васкрсење Исуса Христа и православни Ускрс (субота, 4. маја и недељу, 5. мај 2013).Васкрсење Света Литургија почиње у суботу увече (свих Православних Цркава) у 23:00 и траје до недеље 2:00 ам! Христос Васкрсе! Заиста Воскресе! Пронађи православне цркве у вашем крају и част Васкрсење Исуса Христа, који нам је дао укидање смрти и васкрсења мртвих у Царство Небеско, са Другог доласка Исуса Христа се приближава! Да би могли да учествују у светој тајни евхаристије, сигурно сте раније били крштени и помазани (тајна Свете миропомазање) у православној цркви. Хиљаде људи широм света индоктринирани за дуго времена, а онда крштени и помазани (тајна Свете миропомазање) православни хришћани. Питајте информације о православној индоктринације у православним црквама у земљи или региону! Христос Васкрсе! Заиста Воскресе!

Oslávte s viac ako 300 miliónov pravoslávnych kresťanov na celom svete, na vzkriesenie Ježiša Krista a pravoslávnej Veľká noc (sobota 4.května a Nedeľu 05.5.2013). Vzkriesenie liturgia začína v sobotu v noci (vo všetkých pravoslávnych cirkví) v 23:00 a končí nedeľou 02:00! Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych! Nájsť pravoslávnu cirkev vo vašom okolí a ctiť vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý nám dal zrušenie smrti a vzkriesenia z mŕtvych do kráľovstva nebeského, sa druhý príchod Ježiša Krista sa blíži! Ak chcete mať možnosť podieľať sa vo sviatosti Eucharistie, musíte mať predtým boli pokrstení a pomazal (sviatosť svätého pomazania) v pravoslávnej cirkvi. Tisíce ľudí na celom svete naočkovaný na dlhú dobu a potom sa pokrstiť a pomazal (sviatosť svätého pomazania) pravoslávni kresťania. Opýtajte sa informácie o ortodoxnej kresťanskej indoktrinácie v pravoslávnych chrámov v krajine alebo regióne! Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych!

Praznujte z več kot 300 milijonov pravoslavnih kristjanov po vsem svetu, vstajenju Jezusa Kristusa in pravoslavno veliko nočjo (sobota, 4. maj, in nedelja, 5 maj, 2013).Vstajenje Božansko liturgijo začne sobotne večere (v vseh pravoslavnih Cerkva) ob 23:00 in konča nedelja 02:00! Kristus je vstal! Resnično je vstal! Poišči pravoslavne cerkve v vašem območju in čast vstajenje Jezusa Kristusa, ki nam je dal odpravo smrti in vstajenja mrtvih v nebeškem kraljestvu, pri drugi prihod Jezusa Kristusa se ​​bliža! Da bi lahko sodelovale v zakramentu evharistije, morate prej krščeni in mazilil (Zakrament svetega maziljenje) v pravoslavni cerkvi. Na tisoče ljudi po vsem svetu Indoktriniran za dolgo časa, nato pa krstil in mazilil (Zakrament svetega maziljenje) Pravoslavni kristjani. Vprašajte informacije o pravoslavne krščanske indoktrinacije v pravoslavnih cerkva v državi ali regiji? Kristus je vstal! Resnično je vstal!

Kusherehekea, na Wakristo zaidi ya milioni 300 Orthodox duniani kote, ufufuo wa Yesu Kristo na Pasaka Orthodox (Jumamosi, Mei 4 na Jumapili, Mei 5, 2013). Liturujia ufufuo Kimungu huanza siku ya Jumamosi usiku (katika kila Makanisa Orthodox) saa 23:00 na kuishia Jumapili 2:00! Kristo Mfufuka! Kweli ni Mfufuka! Kupata Kanisa la Orthodox katika eneo lako na heshima ya ufufuo wa Yesu Kristo, ambaye alitupa kukomesha kifo na ufufuo wa wafu katika Ufalme wa Mbinguni, pamoja na pili wa Yesu Kristo inakaribia! Kuwa na uwezo wa kushiriki katika Sakramenti ya Ekaristi, lazima uwe na awali imekuwa waliobatizwa na mafuta (Sakramenti ya Matendo ya Ajabu Mtakatifu) katika Kanisa la Orthodox. Maelfu ya watu duniani kote indoctrinated kwa muda mrefu na kisha kubatizwa na mafuta (Sakramenti ya Matendo ya Ajabu Mtakatifu) Orthodox Wakristo. Kuuliza habari kuhusu indoctrination Orthodox Mkristo katika makanisa halisi katika nchi au mkoa! Kristo Mfufuka! Kweli ni Mfufuka!

Fira, med över 300 miljoner ortodoxa kristna i världen, köttets uppståndelse Jesus Kristus och den ortodoxa påsken (Lördag 4 maj och söndag maj 5, 2013). Uppståndelsen gudomliga liturgin börjar lördag kväll (i alla ortodoxa kyrkor) kl 23.00 och slutar söndag 02:00! Kristus är uppstånden! Verkligen är uppstigen! Hitta en ortodox kyrka i ditt område och hedra Jesu Kristi uppståndelse, som gav oss ett avskaffande av död och uppståndelse från de döda in i himmelriket, med den andra ankomsten av Jesus Kristus närmar sig! För att kunna delta i nattvardens sakrament, måste du ha tidigare varit döpt och smord (sakrament heliga smörjelse) i den ortodoxa kyrkan. Tusentals människor runt om i världen indoktrinerade under en lång tid och sedan döpt och smorde (sakrament den heliga smörjelsen) ortodoxa kristna. Begär information om ortodox kristen indoktrinering i ortodoxa kyrkor i landet eller regionen! Kristus är uppstånden! Verkligen är uppstigen!

เฉลิมฉลองที่มีกว่า 300 ล้านคริสเตียนทั่วโลก, การฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์และออร์โธดอกอีสเตอร์ (เสาร์ 4 พฤษภาคมและอาทิตย์พฤษภาคม 5, 2013)คืนชีพศาสนาสวดเริ่มต้นในคืนวันเสาร์ (ในคริสตจักรออร์โธดอกทั้งหมด) ที่ 23:00 และสิ้นสุดอาทิตย์ 02:00! คริสต์ทรงเป็นขึ้น! อย่างแท้จริงเป็นขึ้นมา! ค้นหาคริสตจักรออร์โธดอกในพื้นที่ของคุณและให้เกียรติการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ที่ทำให้เราล้มล้างของการตายและการฟื้นคืนชีพของผู้ตายเข้ามาในอาณาจักรแห่งสวรรค์, กับที่สองมาของพระเยซูคริสต์กำลังใกล้เข้ามา! เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในคริสต์ศาสนิกชนของศีลมหาสนิทที่คุณจะต้องได้รับก่อนหน้าและล้างบาปเจิม (คริสต์ศาสนิกชนของพระตื่นเต้น) ในคริสตจักรออร์โธดอก หลายพันคนทั่วโลกปลูกฝังมาเป็นเวลานานและเข้าพิธีรับศีลจุ่มแล้วจึงเจิม (คริสต์ศาสนิกชนของพระตื่นเต้น) คริสเตียน สอบถามเกี่ยวกับการอบรมคริสเตียนออร์โธดอกในโบสถ์ดั้งเดิมในประเทศหรือภูมิภาค! คริสต์ทรงเป็นขึ้น! อย่างแท้จริงเป็นขึ้นมา!

300 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட கட்டுப்பாடான உலகம் முழுவதும் கிரிஸ்துவர், இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் மற்றும் ஈஸ்டர் (சனிக்கிழமை, மே 4, மற்றும் ஞாயிறு, மே 5, 2013) உடன், கொண்டாட. மீண்டும் தெய்வீக பொது வழிப்பாட்டிற்கு 23:00 மணிக்கு சனிக்கிழமை இரவு (அனைத்து கட்டுப்பாடான திருக்கோயில்களின்) தொடங்குகிறது மற்றும் ஞாயிறு 2:00 AM முடிகிறது! இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார்! உண்மையிலேயே உயிர்த்தெழுந்தார்! உங்கள் பகுதியில் ஒரு மரபுவழி திருச்சபை கண்டுபிடிக்க மற்றும் இரண்டாம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை எங்களுக்கு கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் என்ற இறந்த மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஒழித்தல் கொடுத்தது யார் இயேசு கிறிஸ்து, மீண்டும் மரியாதை! ஈகாரிஸ்ட் என்ற சாக்ரமெண்ட் பங்கேற்க முடியும், நீங்கள் முன்பு கட்டுப்பாடான சர்ச்சில் (புனித சமய சடங்காக எண்ணெய் முழுக்கு செய்தல் என்ற சாக்ரமெண்ட்) ஞானஸ்நானம் மற்றும் அபிஷேகம் வேண்டும். உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் நீண்ட நேரம் indoctrinated பின்னர் ஞானஸ்நானம் மற்றும் அபிஷேகம் (புனித சமய சடங்காக எண்ணெய் முழுக்கு செய்தல் என்ற சாக்ரமெண்ட்) கட்டுப்பாடான கிரிஸ்துவர். நாடு அல்லது பகுதியில் கட்டுப்பாடான தேவாலயங்களில் கட்டுப்பாடான கிரிஸ்துவர் indoctrination பற்றி தகவல் கேளுங்கள்! இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார்! உண்மையிலேயே உயிர்த்தெழுந்தார்!

దాదాపు 300 మిలియన్ ఆచారబద్ధ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవులు, యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం మరియు సాంప్రదాయ ఈస్టర్ (శనివారం, మే 4 మరియు ఆదివారం, మే 5, 2013) తో, జరుపుకుంటారు. పునరుత్థానం దైవ ప్రార్ధన 23:00 వద్ద శనివారం రాత్రి (అన్ని సంప్రదాయ చర్చిలు లో) ప్రారంభమవుతుంది మరియు ఆదివారం 2:00 am ముగుస్తుంది! క్రీస్తు మేల్కొన్నాడు! నిజంగా మేల్కొన్నాడు! మీ ప్రాంతంలో ఒక సంప్రదాయ చర్చి కనుగొని రెండవ సమీపించే యేసు క్రీస్తు యొక్క కమింగ్ మాకు కింగ్డం ఆఫ్ హెవెన్ లోకి చనిపోయిన మరణం మరియు పునరుజ్జీవం రద్దు ఇచ్చిన యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం గౌరవించటానికి! యూకారిస్ట్ కర్మ పాల్గొనేందుకు చెయ్యగలగడం, మీరు గతంలో సంప్రదాయ చర్చి (పవిత్ర తైలాభిషేకము కర్మ) బాప్టిజం మరియు అభిషేకం అయ్యుంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల మంది ప్రజలు ఒక కాలం బడ్డ ఆపై బాప్టిజం మరియు అభిషేకం (పవిత్ర తైలాభిషేకము కర్మ) సాంప్రదాయ క్రైస్తవులు. దేశం లేదా ప్రాంతం లో సనాతన చర్చిలలో ఆర్థోడాక్స్ క్రిస్టియన్ సిద్ధాంత గురించి సమాచారం అడగండి! క్రీస్తు మేల్కొన్నాడు! నిజంగా మేల్కొన్నాడు!

300 milyon Ortodoks dünya çapında Hıristiyanlar, İsa Mesih’in Diriliş ve Ortodoks Paskalya (Cumartesi, 4 Mayıs ve Pazar, Mayıs 5, 2013) ile, kutlayın. Diriliş Badarak’ın 23:00 ‘da Cumartesi gecesi (tüm Ortodoks Kiliseler) başlar ve Pazar 02:00 biter! İsa Risen olduğunu! Gerçekten Risen olduğunu! Bölgenizde bir Ortodoks Kilisesi bulmak ve İkinci yaklaşıyor İsa Mesih’in bize Cennetin Krallığı içine ölülerin ölümü ve dirilişi ortadan kaldırılması verdi İsa, kıyamet onur! Eucharist Sacrament katılmak edebilmek için, daha önce Ortodoks Kilisesi (Kutsal merhem bir Sacrament) vaftiz ve yağlanmış olmalıdır. Dünya çapında binlerce kişi uzun süre telkin ve daha sonra vaftiz ve meshetti (Kutsal merhem bir Sacrament) Ortodoks Hıristiyanlar. Ülke veya bölgede Ortodoks kiliselerinde Ortodoks Hıristiyan telkin hakkında bilgi isteyin! İsa Risen olduğunu! Gerçekten Risen olduğunu!

Oslavte s více než 300 milionů pravoslavných křesťanů na celém světě, na vzkříšení Ježíše Krista a pravoslavné Velikonoce (sobota 4.května a Neděli 05.5.2013). Vzkříšení liturgie začíná v sobotu v noci (ve všech pravoslavných církví) v 23:00 a končí nedělí 02:00! Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých! Najít pravoslavnou církev ve vašem okolí a ctít vzkříšení Ježíše Krista, který nám dal zrušení smrti a vzkříšení z mrtvých do království nebeského, se druhý příchod Ježíše Krista se blíží! Chcete-li mít možnost podílet se ve svátosti eucharistie, musíte mít dříve byli pokřtěni a pomazal (svátost svatého pomazání) v pravoslavné církvi. Tisíce lidí na celém světě naočkovaný na dlouhou dobu a pak se pokřtít a pomazal (svátost svatého pomazání) pravoslavní křesťané. Zeptejte se informace o ortodoxní křesťanské indoktrinace v pravoslavných chrámů v zemi nebo regionu! Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!

Ipagdiwang, na may mahigit sa 300 milyong Orthodox Kristiyano sa buong mundo, ang muling pagkabuhay ni Hesus Kristo at ang Orthodox Pasko ng Pagkabuhay (Sabado Mayo 4 at Linggo Mayo 5, 2013). Ang muling pagkabuhay Divine liturhiya ay nagsisimula Sabado ng gabi (sa lahat ng Orthodox Simbahan) sa 23:00 at nagtatapos Linggo 02:00! Si Kristo ay Risen! Tunay ay Risen! Maghanap ng isang Orthodox Church sa iyong lugar at parangalan ang muling pagkabuhay ni Jesus Cristo, na nagbigay sa amin ang pagpawi ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng mga patay sa Kaharian ng Langit, na may Ikalawang Pagdating ni Hesus Kristo ay papalapit na! Upang magagawang upang lumahok sa mga Sakramento ng Eukaristiya, dapat dati mo nang na-baptized at anoint (Sakramento ng Banal na santo oleo) sa Orthodox Church. Libu-libong tao sa buong mundo indoctrinated para sa isang mahabang panahon at pagkatapos ay i-baptized at anoint (Sakramento ng Banal na santo oleo) Orthodox Kristiyano. Magtanong ng impormasyon tungkol sa Orthodox Christian pagtuturo ng doktrina sa simbahan ayon sa kaugalian sa mga bansa o rehiyon! Si Kristo ay Risen! Tunay ay Risen!

Juhli, yli 300 miljoonaa ortodokseja maailmanlaajuisesti, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen ja ortodoksisen pääsiäisen (lauantai 4 toukokuu ja sunnuntai 05 toukokuu 2013).Resurrection liturgia alkaa lauantai-iltana (kaikki ortodoksiset kirkot) klo 23.00 ja päättyy sunnuntai 02:00! Kristus nousi kuolleista! Todella on Risen! Etsi ortodoksinen kirkko omalla alueella ja kunnia Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen, joka antoi meille kuolemanrangaistuksen ja kuolleiden ylösnousemusta osaksi taivasten valtakuntaan, jossa toinen tuleminen Jeesuksen Kristuksen lähestyy! Voidakseen osallistua sakramentti ehtoollisen, sinun on aiemmin kastettu ja voideltu (sakramentti Pyhän voitelun) ortodoksisessa kirkossa. Tuhannet ihmiset ympäri maailmaa aivopesty pitkään ja sitten kastettiin ja voideltiin (sakramentti Pyhän voitelu) ortodokseja. Kysy lisätietoja ortodoksikristitty piilovaikuttamisesta ortodoksikirkoille maassa tai alueella! Kristus nousi kuolleista! Todella on Risen!

πηγή:http://ierapostoli.wordpress.com/2013/05/04/jesus_risen/#more-8793

One thought on “Over 300 million Orthodox Christians wish to all people, to all Nations : “Happy Easter!” “Christ is Risen! Truly is Risen!””

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s