ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Σββατον γ΄ τν νηστειν.

Εὐτυχίου πατριάρχου

Κων/πόλεως (†582). Τῶν ἐν Περσίδι 120 μαρτύρων (†344-47).

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/04/06_eftixios_grigorios_sinaitis_platonis.jpg

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Γ΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τ Παρασκευ τς Γ’ βδομάδος σπέρας

Μετ τς Γ’ Στάσεως τν Χαιρετισμν  

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Γ΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

Παρασκευή τς Γ’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Εὐτυχίου πατριάρχου

Κων/πόλεως (†582). Τῶν ἐν Περσίδι 120 μαρτύρων (†344-47).

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Τετάρτη τῆς Γ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Γεωργίου ὁσίου τοῦ ἐν Μαλαιῷ. Πλάτωνος τοῦ

Στουδίτου καὶ Ζωσιμᾶ ὁσίων (ϛ΄ αἰ.), Θεωνᾶ Θεσσαλονίκης,

Νικήτα ἱερομάρτυρος τοῦ νέου τοῦ ἐν Σέρραις (†1808).

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ