Οι πιο ασυνήθιστες εκκλησίες του κόσμου!! Το θαύμα αποκαλύπτεται στο τέλος!!

Οι πιο ασυνήθιστες εκκλησίες του κόσμου (3)

Κρυμμένες σε σπηλιές, μέσα σε βράχους και με έπιπλα φτιαγμένα από οστά.

  Συνέχεια ανάγνωσης Οι πιο ασυνήθιστες εκκλησίες του κόσμου!! Το θαύμα αποκαλύπτεται στο τέλος!!

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ» ΗΧΟΣ Α΄

ᾨδὴ α’. Ἦχος α’. Ἀναστάσεως ἡμέρα

θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσῆς, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, διαβιβάσας Ἰσραήλ, τῷ Σταυρῶ σου τὴν ὑγράν, τῇ ῥάβδῳ τεμών, ᾠδὴν σοι ἐξόδιον, ἀναμέλπων Χριστὲ ὁ Θεός.

Συνέχεια ανάγνωσης «ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ» ΗΧΟΣ Α΄

«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΔΕΣΠΟΤΑ'» ΑΝΤΙ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ

Ἀντὶ δὲ τοῦ Τρισαγίου

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.

 

» ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΦΡΟΝΑ ΓΝΩΜΗΝ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Δόξα …

Ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου

Ἦχος πλ. δ’

Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην τῶν κακίστων Φαρισαίων ὁ πάντων Κύριος παραβολικῶς ἐκφεύγειν ταύτην ἐδίδαξε καὶ μὴ ὑψηλοφρονεῖν, παρ’ ὃ δεῖ φρονεῖν, πάντας ἐπαίδευσεν ὑπογραμμὸς καὶ τύπος ὁ αὐτὸς γενόμενος, μέχρι Σταυροῦ καὶ θανάτου, ἑαυτὸν ἐκένωσεν. Εὐχαριστοῦντες οὖν σὺν τῷ Τελώνῃ εἴπωμεν, ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀπαθής διαμείνας Θεὸς τῶν παθῶν ἡμᾶς ῥῦσαι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ο ΔΙΑΦΑΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ (ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗΣ)!!!

Από το βιβλίο «Ταχύς εις βοήθειαν…» του Καθηγουμένου π.Νεκταρίου Αντωνοπούλου
Μιά νέα κοπέλα πήγε νά χειρουργηθεί σέ νοσοκομείο τής Συμφερούπολης. Ή κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή καί ή εγχείρηση δύσκο­λη κι επικίνδυνη. Ή γιατρός πού θά τη χειρουργούσε κάλεσε τή μητέρα τής ασθενούς καί τής είπε:
– Ή εγχείρηση είναι πολύ δύσκολη κι επικίνδυνη. Δέν μπορώ νά σάς εγγυηθώ τίποτα. Δέν ξέρω άν ή κόρη σας βγεί ζωντανή.
Δέν υπήρχε άλλη επιλογή. Ή νέα οδηγήθηκε στό χειρουργείο.
Σ’ όλη τή διάρκεια τής εγχείρησης ή μητέρα καθόταν στην αυλή του νοσοκο­μείου καί μέ δάκρυα στά μάτια προσευχόταν στον άγιο Λουκά τον Ιατρό καί στον άγιο Παντελεήμονα νά βοηθήσουν.
Σέ κάποια στιγμή μπροστά στά μάτια τής μητέρας εκτυλίχθηκε ένα καταπληκτικό γεγονός:

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Λαμβάνουσιν καιρὸν παρὰ τοῦ Ἀρχιερέως -ἐὰν χοροστατεῖ- (ἱσταμένου εἰς τὸ Παραθρόνιον μετὰ χαζρανίου ἄνευ μανδύου καὶ φέροντος μόνον ἐπιστήθιον Σταυρὸν) μόνον εἷς ἱερεὺς μετὰ διακόνου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 «᾿Ιωάννου ὁσίου

συγγραφέως τῆς Κλίμακος». ᾿Αριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70. ᾿Αρδαλίωνος μάρτυρος τοῦ πρώην μίμου, Θωμαΐδος μάρτυρος, Δημητρίου νεομάρτ. τοῦ ἐν Τριπόλει (†1803).

Ηχος  δ΄· ωθινν α΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

 «᾿Ιωάννου ὁσίου

συγγραφέως τῆς Κλίμακος». ᾿Αριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70. ᾿Αρδαλίωνος μάρτυρος τοῦ πρώην μίμου, Θωμαΐδος μάρτυρος, Δημητρίου νεομάρτ. τοῦ ἐν Τριπόλει (†1803).

Ηχος  δ΄· ωθινν α΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/04/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Δ΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τ Παρασκευ τς Δ’ βδομάδος σπέρας

Μετ τς Δ’ Στάσεως τν Χαιρετισμν  

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Δ΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Παρασκευή τς Δ’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

Μαρτνου ππα Ρμης μολογητο (†655), Ζωλου κα λοιπν μαρτρων [᾿Επτειος τς ποφρδος μρας τς π τν Φργγων γενομνης λσεως τς Κων/λεως (13 ᾿Απριλου 1204)].

. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Τετάρτη τς Δ’ βδομάδος

σπερινς κα Θεία Λειτουργία τν Προηγιασμένων Δώρων

᾿Αντίπα ἐπισκόπου Περγάμου (†92). Τρυφαίνης ὁσίας τῆς ἐν Κυζίκῳ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Λαμβάνουσιν καιρὸν παρὰ τοῦ Ἀρχιερέως -ἐὰν χοροστατεῖ- (ἱσταμένου εἰς τὸ Παραθρόνιον μετὰ χαζρανίου ἄνευ μανδύου καὶ φέροντος μόνον ἐπιστήθιον Σταυρὸν) μόνον εἷς ἱερεὺς μετὰ διακόνου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

(ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ).

Καλλιοπίου καὶ ᾿Ακυλίνης μαρτύρων (†304).

Γεωργίου ὁσίου ἐπισκ. Μυτιλήνης († θ΄ αἰ.).

 ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν ια΄  

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

(ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟ­ΠΡΟ­ΣΚΥΝΗΣΕΩΣ).

Καλλιοπίου καὶ ᾿Ακυλίνης μαρτύρων (†304).

Γεωργίου ὁσίου ἐπισκ. Μυτιλήνης († θ΄ αἰ.).

 ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν ια΄  

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ)