ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

1 ΜΑΪΟΥ 2013

ΤΑΓΙΚΑΙΜΕΓΑΛΤΕΤΑΡΤ

ΤῇἁγίᾳκαὶμεγάλῃΤετάρτῃ, τῆςἀλειψάσηςτὸνΚύριονμύρῳΠόρνηςγυναικός, μνείανποιεῖσθαιοἱθειότατοιΠατέρεςἐθέσπισαν, ὅτιπρὸτοῦσωτηρίουΠάθουςμικρὸντοῦτογέγονε.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

 

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

M. ΔΕΥΤΕΡΑ (πρωΐ)

σπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

Η ες ᾿Ιερουσαλμ εσο­δος το Κυρου μν ᾿Ιησο Χριστοῦ.

Τν ν Κυζκνναμαρτρων (γ΄ α.), Μμνονος σου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

Η ες ᾿Ιερουσαλμ εσο­δος το Κυρου μν ᾿Ιησο Χριστοῦ.

Τν ν Κυζκνναμαρτρων (γ΄ α.), Μμνονος σου.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/04/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ

 

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Σάββατον πρ τν Βαΐων

Τογίου κα δικαίου Λαζάρου το τετραημέρου.Συμεν πισκπου ᾿Ιεροσολμων, συγγενος το Κυρου, ερομρτυρος (†107).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΥ

«Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος» ΑΠΟΣΤΙΧΟ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

 

Ἰδιόμελον Ἦχος α’

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι’ ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη· τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε· τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἑνοπτριζόμενοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι βοᾶν· Δικαιοκρῖτα Κύριε, δόξα σοι

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 – «Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ» (ΟΣ. ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ), 6:30 μ.μ.

Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος

Ὁμιλητής: ὁ γέρων τῆς Ἱ. Σκήτεως Ἁγ. Ἀνδρέου (Σεράϊ) Ἁγ. Ὄρους π. Ἐφραίμ,

μέ θέμα: «Μετάνοια καί Μεταμέλεια».

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

[Ἀνωνύμου Υμνογράφου]Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη,
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω•
ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς,
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι•
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι•
Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ἕτερον. Ἦχος ὁ αὐτός.

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε•
ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί• Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ: ΠΡΩΗΝ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΗΣ

1Συνέντευξη Μητροπολίτη Μεξικού στον ΠΧΟ Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Ελπίδες για δημιουργία της πρώτης Ορθόδοξης ενορίας στη Νικαράγουα !

Επιμέλεια: Αικατ. Παπακωνσταντίνου, Γεν.Γραμματεύς Π.Χ.Ο.Ο.Ι.

Παραθέτουμε κατωτέρω τη συνέντευξη, που παρεχώρησε στον Π.Χ.Ο.Ο.Ι. ο ακαταπόνητος φλογερός ιεραπόστολος Μητροπολί­της Μεξικού, Κεντρικής Αμερικής, νησιών της Καραϊβικής και χωρών της Νοτίου Αμερικής κ.κ. Αθηναγόρας
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιές χώρες πε­ριλαμβάνει ή Μητρόπολή σας και πώς ξεκίνησε η Oρθοδοξία στις χώρες αυτές; Επίσης ποιά η κατάσταση της Ορθοδοξίας στις περιοχές της δικαιοδο­σίας σας όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Ιερά Μητρόπολις Μεξικού, η οποία συμπεριλαμβάνει το Μεξικό, όλες τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, τα κράτη νησιά της Καραϊβι­κής και δύο χώρες της Νοτίου Αμερικής, την Κολομβία και την Βενεζουέλα, ιδρύ­θηκε δι’ αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον Ιούλιο του 1996. Ως πρώτος Μητροπολίτης εξελέγην υπό του Οικ. Πατριαρχείου την 2αν Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ: ΠΡΩΗΝ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΗΣ

«Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΗΧΟΣ Α΄ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Δόξα… Ἦχος α’ Ἰδιόμελον

Οὐκ ἔστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ ἄσκησις, σὺν ἁγιασμῷ· ὅθεν οὐδὲ πλούσιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ, ἀλλ’ ὅσοι τοὺς θησαυρούς αὐτῶν ἐν χερσὶ πενήτων ἀποτίθενται. Ταῦτα καὶ Δαυῒδ ὁ Προφήτης διδάσκει λέγων· Δίκαιος ἀνὴρ ὁ ἐλεῶν ὅλην τὴν ἡμέραν, ὁ κατατρυφῶν τοῦ Κυρίου καὶ τῷ φωτὶ περιπατῶν ὃς οὐ μὴ προσκόψῃ, ταῦτα δὲ πάντα, πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν γέγραπται ὅπως νηστεύοντες, χρηστότητα ποιήσωμεν, καὶ δῴη ἡμῖν Κύριος ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια.

«Τὰ τῆς ψυχῆς θηρεύματα» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΗΧΟΣ Β’

 

Δόξα… Ἰδιόμελον τῆς Ὁσίας Ἦχος β’

Τὰ τῆς ψυχῆς θηρεύματα, καὶ τὰ πάθη τῆς σαρκός, τῷ ξίφει τῆς ἐγκρατείας ἔταμες, τὰ τῆς ἐννοίας ἐγκλήματα, τῇ σιγῇ τῆς ἀσκήσεως ἀπέπνιξας, καὶ ῥείθροις τῶν δακρύων σου, τὴν ἔρημον ἅπασαν κατήρδευσας, καὶ ἐβλάστησας ἡμῖν τῆς μετανοίας καρπούς· διό σου τὴν μνήμην Ὁσία ἑορτάζομεν.

ΚΑΝΩΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἐλέησόν με

ᾨδὴ α’ Ἦχος πλ. β’

Ὁ Εἱρμὸς 

«Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, Θεὸς τοῦ Πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται». (Δίς)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΝΩΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ