ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

4 ΜΑΪΟΥ 2013

Τ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ ΣΑΒΒΑΤ(πρωΐ)

« θεσωμος ταφ κα ες δου

κθοδος το Κυρου κα Θεο κα σωτρος μν ᾿Ιησο Χριστο».

Πελαγας μρτυρος (†290). Ιλαρου σου.

 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ  Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ