ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2013

Η ες ᾿Ιερουσαλμ εσο­δος το Κυρου μν ᾿Ιησο Χριστοῦ.

Τν ν Κυζκνναμαρτρων (γ΄ α.), Μμνονος σου.

Τῌ  ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΠΡΩΪ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,…

Συναπτὴ μεγάλη κα κφνησις

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…

ὁ α’ χορὸς

χος α’

Ἀμήν.

Θες Κριος, καπφανεν μν, ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορὸς

Στχ, α’.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορὸς

Στχ, β’. Πντα τθνη κκλωσν με, κα τνματι Κυρου μυνμην ατος,

Θες Κριος, καπφανεν μν…

ὁ β’ χορὸς

Στχ, γ’. Παρ Κυρου γνετο ατη, καίστι θαυμαστν φθαλμος μν.

Θες Κριος, καπφανεν μν… 

ὁ α’ χορός

χος α’

Τν κοινν νστασιν, πρ το σο Πθους πιστομενος, κ νεκρν γειρας τν Λζαρον Χριστ Θες, θεν καμες ς ο Παδες, τ τς νκης σμβολα φροντες, σο τ Νικητ το θαντου βομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορός

Δόξα Πατρί…

Τν κοινν νστασιν,…

ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν…Ἕτερον  χος δ’

Συνταφντες σοι δι το Βαπτσματος, Χριστ Θες μν, τς θαντου ζως ξιθημεν τναστσει σου, κανυμνοντες κρζομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου. 


Συναπτ μικρ κα κφνησις

  τι σν τ κρτος… 

Τ Ψαλτριον κα πολυλεος.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν.

ὁ α’ χορός

 χος δ’. Κατεπλγη ωσφ

Μετ κλδων νοητς, κεκαθαρμνοι τς ψυχς, ς ο Παδες τν Χριστν, νευφημσωμεν πιστς, μεγαλοφνως κραυγζοντες τ Δεσπτη, Ελογημνος ε Σωτρ, ες τν Κσμον λθν, το σσαι τν δμ, κ τς ρχαας ρς, πνευματικς γενμενος φιλνθρωπε, νος δμ ς εδκησας, πντα Λγε, πρς τ συμφρον, οκονομσας δξα σοι.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρί… Κα νν…χος δ’

 πεφνης σμερον

Τεταρταον Λζαρον, κ το μνημεου, ναστσας Κριε, πντας δδαξας βον, μετ βαΐων κα κλδων σοι΄ Ελογημνος ερχμενος.

ὁ α’ χορός

Μετ τν β’ Στιχολογαν

 χος δ’. Κατεπλγη ωσφ

π φλῳ σου Χριστ, δκρυα ανεις μυστικς, καγερεις κ νεκρν, Λζαρον κεμενον θνητν, ν ᾧ συμπθειαν δειξας φιλανθρπως, μαθντα δ τν σν, παρουσαν Σωτρ, τ πλθη τν βρεφν, ξλθον σμερον, ν τας χερσ κατχοντα βαΐα, τσαννά σοι κραυγζοντα΄ Ελογημνος ε, τι τν κσμον, ες τ σσαι λλυθας.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρί… Κα νν…χος α’

Το λθου σφραγισθντος

Ανσατε συμφνως, ο λαο κα τθνη, γρ Βασιλες τν γγλων, πβη νν τ πλῳ, καρχεται θλων ν Σταυρ, πατξαι τος χθρος ς δυνατς, δι τοτο κα ο Παδες, μετ βαΐων, κρζουσι τν μνον΄ Δξα σοι τλθντι Νικητ, δξα σοι τ Σωτρι Χριστ, δξα σοι τ ελογημνῳ, μνῳ Θεμν.

ὁ α’ χορός

Μετ δ τν Πολυλεον

 χος πλ. δ’. Τ προσταχθν μυστικς

π θρνου Χερουβμ καπ πλου, πικαθσας δι’ μς, κα πρς τ Πθος, τκοσιον φθσας, σμερον κοει, τν Παδων, ναβοντων τσανν, τν χλων, ναφωνοντων Υἱὲ Δαυΐδ, σπεσον σσαι ος πλασας, ελογημνε ησο, ες τοτο γρ λλυθας, πως γνμεν τν δξαν σου.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρί… Κα νν… Πλιν τ ατ

π θρνου Χερουβμ καπ πλου…. 


Τ α’ ντφωνον το δ’ χου.

ὁ α’ χορός

·         ·       κ νετητς μου πολλ πολεμε με πθη, λλ’ ατς ντιλαβο, κα σσον Σωτρ μου.

ὁ β’ χορός

·         ·       κ νετητς μου πολλ πολεμε με πθη, λλ’ ατς ντιλαβο, κα σσον Σωτρ μου.

ὁ α’ χορός

·                 Ο μισοντες Σιν, ασχνθητε π το Κυρου, ς χρτος γρ, πυρσεσθε πεξηραμμνοι.

ὁ β’ χορός

·                 Ο μισοντες Σιν, ασχνθητε π το Κυρου, ς χρτος γρ, πυρσεσθε πεξηραμμνοι.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί…

γῳ Πνεματι, πσα ψυχ ζωοται, κα καθρσει ψοται λαμπρνεται, τ τριαδικ Μονδι εροκρυφως.

ὁ β’ χορός

Κα νν…

γῳ Πνεματι, ναβλζει τ τς χριτος εθρα, ρδεοντα, πασαν τν κτσιν πρς ζωογοναν.

ὁ α’ χορός

Προκεμενον  χος δ’

κ στματος νηπων κα θηλαζντων κατηρτσω ανον.

ὁ β’ χορός

κ στματος νηπων κα θηλαζντων κατηρτσω ανον.

ὁ α’ χορός

Στχ. Κριε Κριος μν, ς θαυμαστν τνομ σου ν πσ τ γ.

κ στματος νηπων κα θηλαζντων κατηρτσω ανον.

 


Τάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου

Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

ὁ α΄ χορὸς

Κύριε ἐλέησον

Ἱερεὺς: τι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ,…

ὁ α΄ χορὸς

μήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ὁ β’ χορὸς

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ὁ α΄ χορὸς

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον.

 

Διάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς…

ὁ α’ χορὸς

Κύριε, ἐλέησον (γ’). 

Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι. 

ὁ β’ Χορὸς

Καὶ τῷ Πνεύματί σου.

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον

Τ καιρκενῳ, τε γγισεν ησοςες εροσλυμα καλθεν ες Βηθφαγ ες τρος τν λαιν, ττε ησος πστειλε δο μαθητς λγων ατος· Πορεθητε ες τν κμην τν πναντι μν, κα εθως ερσετε νον δεδεμνην κα πλον μετ’ ατς· λσαντες γγετ μοι.  καἐάν τις μν επ τι, ρετε τι Κριος ατν χρεαν χει· εθως δποστελε ατος. Τοτο δλον γγονεν να πληρωθ τηθν δι το προφτου λγοντος·  επατε τ θυγατρ Σιν, δο βασιλες σου ρχετα σοι, πρας καπιβεβηκς πνον κα πλον υἱὸν ποζυγου.  πορευθντες δ ο μαθητα κα ποισαντες καθς προσταξεν ατος ησος,  γαγον τν νον κα τν πλον, καπθηκαν πνω ατν τμτια ατν, καπεκθισεν πνω ατν.  δ πλεστος χλος στρωσαν αυτν τμτια ν τδ, λλοι δκοπτον κλδους π τν δνδρων καστρννυον ν τδ.  ο δχλοι ο προγοντες (ατν) κα οκολουθοντες κραζον λγοντες· σανν τ υἱῷ Δαυδ· ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου· σαννν τος ψστοις.  κα εσελθντος ατο ες εροσλυμα σεσθη πσα πλις λγουσα· Τς στιν οτος;  ο δχλοι λεγον· Οτς στιν ησος προφτης π Ναζαρτ τς Γαλιλαας.  Κα εσλθεν ησος ες τερν το Θεο, καξβαλε πντας τος πωλοντας καγορζοντας ν τερ, κα τς τραπζας τν κολλυβιστν κατστρεψε κα τς καθδρας τν πωλοντων τς περιστερς, κα λγει ατος· Γγραπται, οκς μου οκος προσευχς κληθσεται· μες δ ατν ποισατε σπλαιον λστν. Κα προσλθον ατ χωλο κα τυφλον τερ καθερπευσεν ατος. δντες δ ορχιερες κα ο γραμματες τ θαυμσια ποησε κα τος παδας κρζοντας ν τερ κα λγοντας, σανν τ υἱῷ Δαυδ, γανκτησαν  κα επον ατ· κοεις τ οτοι λγουσιν; δησος λγει ατος· Να· οδποτε νγνωτε, τι κ στματος νηπων κα θηλαζντων κατηρτσω ανον; κα καταλιπν ατος ξλθεν ξω τς πλεως ες Βηθαναν κα ηλσθη κε.

ὁ α’ χορς

Δξα σοι, Κριε, δξα σοι.


νστασιν Χριστο, ο λγομεν, λλ’ εθς μετ τν Ν’ (χύμα), ψλλομεν τ παρντα.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρί… χος β’

Σμερον Χριστς, εσρχεται ν πλει τῇ ἁγίᾳ ν πλ καθμενος, τν λογαν λων, τν θνν τν κκιστον, πλαι κεχερσωμνην.

ὁ β’ χορός

Κα νν…

Σμερον Χριστς, εσρχεται ν πλει τῇ ἁγίᾳ ν πλ καθμενος, τν λογαν λων, τν θνν τν κκιστον, πλαι κεχερσωμνην.

ὁ α’ χορός

 χος πλ. β’

Στχ.λέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Σμερον χρις τογου Πνεματος, μς συνγαγε, κα πντες αροντες τν Σταυρν σου λγομεν, Ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου, σαννν τος ψστοις.


ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

Καννοκροστιχς

 

 σαννΧριστς, ελογημνοςΘες.


 ΠοημαΚοσμΜοναχο.

αχορός

δα‘  χοςδ‘  Ερμς

φθησαν, απηγατςβσσου, νοτδοςμοιροι, κανεκαλφθηθαλσσης, κυμαινοσηςτθεμλια, τκαταιγδινεματι, τατηςγρπετμησας, περιοσιονλανδσωσας, ᾄδοντα, πινκιονὕμνονσοιΚριε.

βχορός

φθησαν, απηγατςβσσου, …

αχορός

Στματος, κνηπωνκκων, καθηλαζντωνανον, τνσνοκετνκατηρτσω, καταλσαιτνντπαλον, κακδικσαιπθειΣταυρο, τνπτσιντοπλαιδμ, διξλουναστσαιτοτονδ, ᾄδοντα, πινκιονμνονσοιΚριε

βχορός

Στματος, κνηπωνκκων

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρί…

Ανεσιν, κκλησα σων, τνοικοντι Σιν, σο Χριστ προσφρει, ν σο δσραλ, τ ποιητ ατο, χαρει, καρη θνη νττυπα λιθοκρδια, κ προσπου σου γαλλισαντο, ᾄδοντα΄ πινκιον μνον σοι Κριε.  

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν…

Ανεσιν, κκλησα σων, …

 

δ γ’  Ερμς

ὁ α’ χορός

Νουσαν κρτομον, προστγματι σ, στερεν θλασε πτραν, σραηλτης λας, δ πτρα σ Χριστ, πρχεις κα ζω, ν ᾧ στερεθηκκλησα κρζουσα΄ σανν, ελογημνος ερχμενος.

ὁ β’ χορός

Νουσαν κρτομον,…

ὁ α’ χορός

Νεκρν τετραμερον, προστγματι σ, κ νεκδων σντρομος, ᾍδης φκε Λζαρον, νστασις Χριστ, σ γρ κα ζω, ἐν ᾧ στερεθη, κκλησα κρζουσα΄ σανν, ελογημνος ερχμενος.

ὁ β’ χορός

Νεκρν τετραμερον,….

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

σατε λαο, θεοπρεπς ν Σιν, κα εχν πδοτε, Χριστν ερουσαλμ, ατς ρχεται ν δξ μετ κυριεας, ν ᾧ στερεθη, κκλησα κρζουσα, σανν, ελογημνος ερχμενος.

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν…

σατε λαο, θεοπρεπς ν Σιν, κα εχν πδοτε, Χριστν ερουσαλμ, ατς ρχεται ν δξ μετ κυριεας, ν ᾧ στερεθη, κκλησα κρζουσα, σανν, ελογημνος ερχμενος.


 Συναπτ μικρ κα κφνησις

 Ὅτι σ ε Θες μν,…

πακο  χος πλ. β’

Μετ κλδων μνσαντες πρτερον, μετ ξλων συνλαβον στερον, ογνμονες Χριστν, ουδαοι τν Θεν, μες δ πστει μεταθτῳ, ε τιμντες ς εεργτην, διαπαντς βοσωμεν ατ, Ελογημνος ερχμενος, τν δμ νακαλσασθαι.

ὁ β’ χορός

δ δ’  Ερμς

Χριστς ρχμενος μφανς Θες μν, ἥξει κα ο χρονιε, ξ ὄρους κατασκου δασος, Κρης τικτοσης πειρνδρου, Προφτης πλαι φησ. Δι πντες βομεν΄ Δξα τ δυνμει σου Κριε.

ὁ α’ χορός

Χριστς ρχμενος….

ὁ β’ χορός

 

ηξτω εφροσνην κραταιν π’ λεον, ρη κα πντες βουνο, κα ξλα το δρυμοπικροτηστω, Χριστν ανετε θνη, κα τοτῳ πντες λαο, παινοντες βοτε΄ Δξα τ δυνμει σου Κριε.

ὁ α’ χορός

ηξτω εφροσνην…..

ὁ β’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

σχν βασιλεων τν αἰώνων Κριος, νδεδυμνος ἥξει, τς τοτου ραιτητς τε κα δξης, σγκριτος πρχει επρπεια ν Σιν. Δι πντες βομεν΄ Δξα τ δυνμει σου Κριε.

ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν…

Σπιθαμ μετρσας ορανν, δρακ δ γν, Κριος πρεστι, Σιν γρ ξελξατο, ν ατ δ οκεν κα βασιλεειν, ᾑρετσατο λαν, τν ν πστει βοντων΄…

ὁ β’ χορός

….Δξα τ δυνμει σου, Κριε.

ὁ α’ χορός

δ ε’  Ερμς

Τν Σιν π’ ὄρους νβηθι, εαγγελιζμενος, κα τν ερουσαλμ, κηρσσων ν σχϊ ψωσον φωνν, Δεδοξασμνα λαλθη περ σο, Πλις το Θεο, ερνη π τν σραλ, κα σωτριον θνεσιν.

ὁ β’ χορός

Τν Σιν π’ ὄρους νβηθι….

ὁ α’ χορός

ν τος ψστοις καθμενος, π τν Χερουβμ Θες, καφορν ταπειν, ατς ρχεται, ν δξ μετ κυριεας, κα πληρωθσεται τ πντα, θεϊκς ανσεως ατο, ερνη π τν σραλ, κα σωτριον θνεσιν.

ὁ β’ χορός

ν τος ψστοις καθμενος……

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

 

Σιν Θεορος τγιον, καερουσαλμ κκλ τος φθαλμος σου ρον, καδε συνηγμνα τκνα σου ν σο, δο γρ κασι μακρθεν, προσκυνσαι τ Βασιλε σου, ερνη π τν σραλ, κα σωτριον θνεσιν

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν…

Σιν Θεορος τγιον, καερουσαλμ κκλ τος φθαλμος σου ρον, καδε συνηγμνα τκνα σου ν σο, δο γρ κασι μακρθεν, προσκυνσαι τ Βασιλε σου, ερνη π τν σραλ,…

ὁ α’ χορός

κα σωτριον θνεσιν.

ὁ β’ χορός

δ ς’  Ερμς

βησαν, ν εφροσν Δικαων τ πνεματα. Νν τ Κσμῳ, διαθκη καιν διατθεται, κααντσματι, καινουργεσθω λας θεου Αματος.

ὁ α’ χορός

βησαν, ν εφροσνῃ…

ὁ β’ χορός

πδεξαι, σραλ το Θεο τ βασλειον, κα βανων ν τ σκτει, τ φς θεασσθω μγα, κααντσματι, καινουργεσθω λας θεου Αματος.

ὁ α’ χορός

πδεξαι, σραλ το Θεοῦ…

ὁ β’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

Λελυμνους, σος δεσμους Σιν ξαπστειλον, κακ λκκου, γνωσας νδρου ξγαγε, κααντσματι, καινουργεσθω λας θεου Αματος.

ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν…

Λελυμνους, σος δεσμους Σιν ξαπστειλον, κακ λκκου, γνωσας νδρου ξγαγε, κααντσματι, καινουργεσθω λας θεου Αματος.


Συναπτ μικρκα κφνησις

Σ γρ ε Βασιλες…

Κοντκιον Ατμελον

χος πλ. β’

Τ θρνῳ ν οραν, τ πλῳ π τς γς, ποχομενος Χριστ Θες, τν γγλων τν ανεσιν, κα τν Παδων νμνησιν προσεδξω βοντων σοι, Ελογημνος ερχμενος, τν δμ νακαλσασθαι.

Οκος

πειδ ᾍδην δησας θνατε, κα θνατον νκρωσας, κα Κσμον νστησας, βαΐοις τ νπια νευφμουν σε Χριστ, ς νικητν κραυγζοντ σοι σμερον, σανν τ Υἱῷ Δαυΐδ, οκτι γρ φησι, σφαγσονται βρφη δι τ βρφος Μαριμ, λλ’ πρ πντων νηπων κα πρεσβυτν, μνος σταυροσαι, οκτι καθ’ μν χωρσει τ ξίφος, σ γρ πλευρ νυγσεται λγχῃ, θεν γαλλμενοι φαμν, Ελογημνος ερχμενος, τν δμ νακαλσασθαι.


Συναξάριον

ΤῇΚΗτοῦαὐτοῦμηνός, ΜνήμητῶνἉγίωνἐννέαΜαρτύρωντῶνἐνΚυζίκῳ, Θεόγνιδος, Ῥούφου, Ἀντιπάτρου, Θεοστίχου, Ἀρτεμᾶ, Μάγνου, Θεοδότου, ΘαυμασίουκαὶΦιλήμονος.

Στίχοι

·         ΕἰκὼνἀΰλωνΤαγμάτωντῶνἐννέα,

·         Οἱτὰςκάραςτμηθέντεςἄνδρεςἐννέα.

·         Εἰκάδιὀγδοάτῃβιότουλυγροῦἐννὲἀπῆραν.

 Τῇαὐτῇἡμέρᾳ, ΜνήμητοῦὉσίουΠατρὸςἡμῶνΜέμνονοςτοῦθαυματουργοῦ.

Στίχοι

·         Ὑπνοῖ τι μικρόν, ἁρπαγὴν τὴν ἐσχάτην,

·         Τὴν εἰς ἀπαντὴν τοῦ Θεοῦ, Μέμνων μένων.

 Διήγησις περὶ τοῦ γενομένου θαύματος ἐν Ἀφρικῇ, ἐν τῇ πόλει Καρθαγένῃ.

Στίχοι

·         Ἔκστηθι λάγνε, ὧδε μοιχείας βλέπων,

·         Τὴν ἐκδίκησιν, καὶ μακρὰν ταύτης γίνου.

 

Τατμρᾳ, ΚυριακτνΒαΐων, τνλαμπρνκανδοξονπανγυριντςεςερουσαλμεσδουτοΚυρουμνησοΧριστοορτζομεν.

Στχοι

·        ·       Πλῳ καθσας, λγ τείνας πλον,

·        ·       Βροτος κζητε λσαι τς λογας.

 

Τφτῳ σου εσπλαγχνᾳ, Χριστ Θες μν, νικητς μς τν παραλγων παθν ποησον, κα τν σν ναργ κατ θαντου νκην, τν φαιδρν σου κα ζωηφρον νστασιν δεν καταξωσον, καλησον μς. Ἀμήν.


ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

ὁ α’ χορός

δ α’  χος δ’

φθησαν, α πηγα τς βσσου, νοτδος μοιροι, κανεκαλφθη θαλσσης, κυμαινοσης τ θεμλια, τ καταιγδι νεματι, τατης γρ πετμησας, περιοσιον λαν δσωσας, ᾄδοντα, πινκιον ὕμνον σοι Κριε.

ὁ β’χορὸς

δ γ’

Νουσαν κρτομον, προστγματι σ, στερεν θλασε πτραν, σραηλτης λας, δ πτρα σ Χριστ, πρχεις κα ζω, ν ᾧ στερεθηκκλησα κρζουσα, σανν,…

ὁ α’χορὸς

ελογημνος ερχμενος.

ὁ β’χορὸς

δ δ’

Χριστς ρχμενος μφανς Θες μν, ἥξει κα ο χρονιε, ξ ὄρους κατασκου δασος, Κρης τικτοσης πειρνδρου, Προφτης πλαι φησ. Δι πντες βομεν΄ Δξα τ δυνμει σου Κριε.

ὁ α’χορὸς

δ ε’

Τν Σιν π’ ὄρους νβηθι, εαγγελιζμενος, κα τν ερουσαλμ, κηρσσων ν σχϊ ψωσον φωνν. Δεδοξασμνα λαλθη περ σο, Πλις το Θεο, ερνη π τν σραλ, κα σωτριον θνεσιν.

ὁ β’χορὸς

δ ς’

βησαν, ν εφροσν Δικαων τ πνεματα΄ Νν τ Κσμῳ, διαθκη καιν διατθεται, κααντσματι, καινουργεσθω λας θεου Αματος.

 ὁ α’χορὸς

ᾠδ ζ’

διασσας ν πυρ, τος βραμιαους σου Παδας, κα τος Χαλδαους νελών, ος δκως δικαους νδρευσαν, περμνητε Κριε, Θες τν Πατρων, ελογητς ε.

ὁ β’ χορός

δ η’

Στχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

Εφρνθητι ερουσαλμ, πανηγυρσατε ογαπντες Σιν, βασιλεων γρ ες τος αἰῶνας, Κριος τν Δυνμεων λθεν, ελαβεσθω πσα γ, κ προσπου ατο, κα βοτω, Πντα τργα μνετε τν Κριον.

 


Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτός,…

 

ὁ α’χορὸς

δ θ’  Ερμς

Θες Κριος, καπφανεν μν, συστσασθε ορτν, καγαλλμενοι, δετε μεγαλνωμεν Χριστν, μετ βαΐων κα κλδων, μνοις κραυγζοντες, Ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου, Σωτρος μν.

ὁ β’ χορός

Θες Κριος, καπφανεν μν,…

ὁ α’χορὸς

θνη να τίφρυξατε; Γραφες, καερες, τί κενμελετσατε; Τίς οτος επντες, ᾧ Παδες μετ βαΐων κα κλδων, μνοις κραυγζουσιν, Ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου, Σωτρος μν.

ὁ β’ χορός

θνη να τίφρυξατε;…

ὁ α’χορὸς

Δόξα Πατρὶ…

Οτος Θες, ᾧ παρμοιος οδες, δικααν πσαν δν ξευρών, δδωκε τγαπημνῳ σραλ, μετ δ τατα, νθρποις συνανεστρφη φθες΄ Ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου, Σωτρος μν.

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν…

Σκνδαλα τρβου, τίχμενα μν, τιθατε πειθες; πδες ξες μν, αμα διεκχαι Δεσπτου, λλ’ ναστσεται πντων, σσαι τος κρζοντας, Ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου, Σωτρος μν.

ὁ α’χορὸς

Καταβασα

Θες Κριος, καπφανεν μν, συστσασθε ορτν, καγαλλμενοι, δετε μεγαλνωμεν Χριστν, μετ βαΐων κα κλδων, μνοις κραυγζοντες, Ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου, Σωτρος μν.


Συναπτ μικρκα κφνησις

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις…

ξαποστειλριον

χος β’

ὁ α’χορὸς

·        ·       γιος Κριος Θες μν,

ὁ β’χορὸς

·        ·       γιος Κριος Θες μν,

ὁ α’χορὸς

·        ·       γιος Κριος Θες μν.

Ψαλλμενον τ ατ κα μνον, κακ γ’.


ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΣΑΙ ΤΑ ΒΑΪΑ 

ὁ Διάκονος:Το Κυρου δεηθμεν

ὁ α’χορὸς

Κύριε ἐλέησον.

ὁ Ἱερεύς: Κριε, Θες μν, καθμενος π τν Χερουβεμ, ξεγερας τν δυναστεαν, καποστελας τν μονογεν σου Υἱόν, τν Κριον μν ησον Χριστν, να σσ τν κσμον δι το Σταυρο, τς Ταφς κα τς ναστσεως ατο, ο παραγενομνου ν ερουσαλμ π τκοσιον Πθος, λας, καθμενος ν σκτει κα σκι θαντου, λαβντες τ τς νκης σμβολα, τος κλδους τν δνδρων, κα τ βαΐα τν φοινκων, τν νστασιν προεμνυσαν. Ατς, Δσποτα, καμς, τος κατ μμησιν κενων, τ προεορτῳ τατῃ μρᾳ βαΐα κα κλδους δνδρων ν χερσ φροντας, διατρησον, κας κενοι οχλοι κα ο Παδες, τσανν σοι προσφροντας, διαφλαξον, πως ν μνοις καδας πνευματικας καταξιωθμεν τς ζωοποιο κα τριημρου ναστσεως, ν Χριστησο τ Κυρμν, μεθ’ ο ελογητς ε, σν τ παναγῳ καγαθ κα ζωοποι σου Πνεματι, νν καε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων. μν.


ΑΙΝΟΙ

ὁ α’ χορός

Ἦχος δ’.

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ.

 

ὁ α’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτόν, πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.

ὁ β’ χορός

Αἰνεῖτε αὐτόν, οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου.

ὁ α’ χορός

τι αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.

ὁ β’ χορός

στησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, πρόσταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται.

ὁ α’ χορός

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῆς γῆς, δράκοντες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι.

ὁ α’ χορός

Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ.

ὁ β’ χορός

Τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα, καὶ πᾶσαι κέδροι.

ὁ α’ χορός

Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά.

ὁ α’ χορός

Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοί, ἄρχοντες καὶ πάντες κριταὶ τῆς γῆς.

ὁ β’ χορός

Νεανίσκοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων, αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου.

ὁ α’ χορός

ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ αὐτοῦ.

ὁ β’ χορός

μνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς υἱοὶς Ἰσραήλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ.

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΘ’ (149)

ὁ α’ χορός

σατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ Ὁσίων.

ὁ β’ χορός

Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν.

ὁ α’ χορός

Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ , ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ.

ὁ β’ χορός

τι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ.

ὁ α’ χορός

Καυχἠσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.

ὁ β’ χορός

Αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν, καὶ ῥομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.

ὁ α’ χορός

Τοῦ ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἐλεγμοὺς ἐν τοῖς λαοῖς.

ὁ β’ χορός

Τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις, καὶ τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς.

ὁ α’ χορός

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

 

ὁ β’ χορός

 Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

 

ὁ α’ χορός

Στιχηρδιμελα

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ.

πλεστος χλος Κριε, στρννυον ν τδ τμτια ατν, λλοι δκοπτον κλδους, π τν δνδρων καβσταζον, ο προγοντες δ κα οκολουθοντες, κραζον λγοντες, σανν τ Υἱῷ Δαυΐδ, ελογημνος ελθν, κα πλιν ρχμενος, ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ, σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Μλλοντς σου εσιναι, ες τν γαν Πλιν Κριε, τ κλδη τν φυτν ο λαοβσταζον, σμνοντες τν τν λων Δεσπτην, ρντς σε π πλου καθμενον, ς π τν Χερουβμ θερουν, κα δι τοτο οτως βόων΄ σαννν τος ψστοις, ελογημνος ελθν, κα πλιν ρχμενος, ν νματι Κυρου.

ὁ α’ χορός

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

ξλθετε θνη, ξλθετε κα λαο, κα θεσασθε σμερον, τν Βασιλα τν ορανν, ς π θρνου ψηλο, π πλου ετελος, τν ερουσαλμ προσεπιβανοντα, γενεουδαων, πιστε κα μοιχαλς, δερο, θασαι, ν εδεν σαΐας ν σαρκ δι’ μς παραγενμενον, πς νυμφεεται ς σφρονα, τν ναν Σιν, καποβλλεται τν κατκριτον συναγωγν, ς ν φθρτ δ γμῳ καμιντῳ, μαντοι συνδραμον εφημοντες, οπειρκακοι Παδες, μεθ’ ν μνοντες βοσωμεν, μνον τν γγελικν. σαννν τος ψστοις, τχοντι τ μγα λεος.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Ανετε ατν ν κυμβάλοις εήχοις, ανετε ατν ν κυμβάλοις λαλαγμο. Πσα πνο ανεσάτω τν Κύριον.

Τν κοινν νστασιν, πρ τοκουσου Πθους σου, ες πστωσιν πντων, προενδειξμενος, Χριστ Θες, τν μν Λζαρον ν Βηθανίᾳ, τ κραται δυνμει σου, τετραμερον νεκρν νστησας, κα τυφλος δ τ βλπειν, ς φωτοδτης δωρσω Σωτρ, κα ες τν πλιν τν γαν, μετ τν σν Μαθητν εσλθες, καθμενος π πλου νου, τ τν Προφητν κπληρν κηργματα, ς π τν Χερουβμ ποχομενος, κα παδες βραων μετ κλδων κα βαΐων προϋπντουν σοι΄ Δι καμες, κλδους λαιν βαστζοντες κα βαΐα, εχαρστως σοι βομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.

 

 ὁ α’ χορός

χος πλ. β’

Δξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.

 ὁ β’ χορός

 Κα νν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, μήν.

ὁ α’ χορός

Πρξ μερν το Πσχα, λθεν ησος ες Βηθαναν, κα προσλθον ατ ο Μαθητα ατο, λγοντες ατ, Κριε, πο θλεις, τοιμσωμν σοι φαγεν τ Πσχα; δπστειλεν ατος΄ πλθετε ες τν πναντι κμην, κα ερσετε νθρωπον, κερμιον δατος βαστζοντα, κολουθσατε ατ, κα τ οκοδεσπτῃ επατε, Διδσκαλος λγει, Πρς σ ποι τ Πσχα,…

                                                            ὁ β’ χορός

μετ τν Μαθητν μου. 


Δοξολογία Μεγάλη εἰς ἦχον πλ.β’  ( Ἀργή ἢ σύντομος )

ὁ α’ χορός

·        ·        Δξα σοι τ δεξαντι τ φς. Δξα ν ψστοις Θε, καπ γς ερνη, ν νθρποις εδοκα.

ὁ β’ χορός

·        ·        μνομν σε, ελογομν σε, προσκυνομν σε, δοξολογομν σε, εχαριστομν σοι, δι τν μεγλην σου δξαν.

ὁ α’ χορός

·        ·        Κριε βασιλε, πουρνιε Θε, Πτερ παντοκρτορ, Κριε Υἱὲ μονογενς, ησο Χριστ, καγιον Πνεμα.

ὁ β’ χορός

·        ·        Κριε Θες, μνς το Θεο, Υἱὸς το Πατρς, αρων τν μαρταν το κσμου, λησον μς, αρων τς μαρτας το κσμου.

ὁ α’ χορός

·        ·        Πρσδεξαι τν δησιν μν, καθμενος ν δεξι το Πατρς, καλησον μς.

ὁ β’ χορός

·        ·        τι σ ε μνος γιος, σ ε μνος Κριος, ησος Χριστς, ες δξαν Θεο Πατρς. μν.

ὁ α’ χορός

·        ·        Καθ’ κστην μραν ελογσω σε, κα ανσω τνομ σου ες τν αἰῶνα, κα ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

ὁ β’ χορός

·        ·        Καταξωσον, Κριε, ν τμρᾳ τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν.

ὁ β’ χορός

·        ·        Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ α’ χορός

·        ·        Ελογητς ε, Κριε, δδαξν με τ δικαιματ σου.

ὁ β’ χορός

·        ·        Κριε, καταφυγγενθης μν, ν γενε κα γενε.γ επα Κριε, λησν με, ασαι τν ψυχν μου, τι μαρτν σοι.

ὁ α’ χορός

·        ·        Κριε, πρς σ κατφυγον, δδαξν με το ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου.

ὁ β’ χορός

·        ·        τι παρ σο πηγ ζως, ν τ φωτ σου ψμεθα φς.

ὁ α’ χορός

·        ·       Παρτεινον τλες σου τος γινσκουσ σε.

              Ἅγιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ α’ χορός

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι.
ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ὁ β’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.
ὁ α’ χορός

καὶ πάλιν γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ

γιος Θες,
ὁ β’ χορός

γιος σχυρς,
ὁ α’ χορός

γιος θνατος, λησον μς.

καὶ εὐθύς

 ὁ β’ χορός

τὸ Ἀπολυτίκιον  

ἦχος δ’

Συνταφντες σοι δι το Βαπτσματος, Χριστ Θες μν, τς θαντου ζως ξιθημεν τναστσει σου, κανυμνοντες κρζομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου. 


 ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ψλλομεν τ παρντα ντφωνα

ντφωνον α’

ὁ α’ χορός

χος β’

Στχ. γπησα, τι εσακοσεται Κριος τς φωνς τς δεσες μου.

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

ὁ β’ χορός

Στχ. Περισχον μεδνες θαντου, κνδυνοι ᾍδου εὕροσν με.

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

ὁ α’ χορός

Στχ. Θλψιν καδνην ερον, κα τνομα Κυρου πεκαλεσμην.

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

ὁ β’ χορός

Στχ. Εαρεστσω νπιον Κυρου ν χρᾳ ζντων.

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

ὁ α’ χορός

Δξα Πατρὶ… Κα νν…

Τας πρεσβεαις τς Θεοτκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς.

ντφωνον β’

ὁ β’ χορός

χος ατς

Στχ.πστευσα, διλλησα. γ δταπεινθην σφδρα.

Σσον μς, Υἱὲ Θεο, π πλου νου καθεσθες, ψλλοντς σοι,λληλοϊα.

ὁ α’ χορός

Στχ. Τίνταποδσω τ Κυρῳ περ πντων, ν νταπδωκ μοι;

Σσον μς, Υἱὲ Θεο, π πλου νου καθεσθες, ψλλοντς σοι,λληλοϊα.

ὁ β’ χορός

Στχ. Ποτριον σωτηρου λψομαι, κα τνομα Κυρου πικαλσομαι.

Σσον μς, Υἱὲ Θεο, π πλου νου καθεσθες, ψλλοντς σοι,λληλοϊα.

ὁ α’ χορός

Στχ. Τς εχς μου τ Κυρποδσω ναντον παντς το λαο ατο.

Σσον μς, Υἱὲ Θεο, π πλου νου καθεσθες, ψλλοντς σοι,λληλοϊα.

ὁ β’ χορός

Δξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι

ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

ὁ β’ χορός

μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

ὁ α’ χορός

ντφωνον γ’

χος α’

Στχ.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, τι γαθς, τι ες τν αἰῶνα τλεος ατο.

πολυτκιον  χος α’

Τν κοινν νστασιν, πρ το σο Πθους πιστομενος, κ νεκρν γειρας τν Λζαρον Χριστ Θες, θεν καμες ς ο Παδες, τ τς νκης σμβολα φροντες, σο τ Νικητ το θαντου βομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.

ὁ β’ χορός

Στχ. Επτω δ οκος σραλ, τι γαθς, τι ες τν αἰῶνα τλεος ατο.

Τν κοινν νστασιν…

ὁ α’ χορός

Στχ. Επτω δ οκος αρών, τι γαθς, τι ες τν αἰῶνα τλεος ατο.

Τν κοινν νστασιν…

ὁ β’ χορός

Στχ. Επτωσαν δ πντες ο φοβομενοι τν Κριον, τι γαθς, τι ες τν αἰῶνα τλεος ατο.

Τν κοινν νστασιν…

 Εἴσοδος.
Ε
σοδικν

( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

ὁ α’ χορός

Ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου. Θες Κριος καπφανεν μν.  Σσον μς, Υἱὲ Θεο, π πλου νου καθεσθες,…

ὁ β’ χορός

ψλλοντς σοι, λληλοϊα.

  

Ετα τπολυτκια

( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

ὁ α’ χορός 

χος α’

Τν κοινν νστασιν, πρ το σο Πθους πιστομενος, κ νεκρν ἤγειρας τν Λζαρον Χριστ Θες, θεν καμες ς ο Παδες, τ τς νκης σμβολα φροντες, σο τ Νικητ το θαντου βομεν· σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.

 

 ὁ β’ χορός

χος δ’

Συνταφντες σοι δι το Βαπτσματος, Χριστ Θες μν, τς θαντου ζως ξιθημεν τναστσει σου, κανυμνοντες κρζομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.

ὁ α’ χορός 

Κοντκιον

χος πλ. β’ 

 ( ψάλλεταιὑπὸτῶνἱερουργούντων μόνον  ὅταντελεῖταισυλλείτουργον)

Τ θρνῳ ν οραν, τ πλῳ π τς γς, ποχομενος Χριστ Θες, τν γγλων τν ανεσιν, κα τν Παδων νμνησιν προσεδξω βοντων σοι΄ Ελογημνος ερχμενος, τν δμ νακαλσασθαι.


Τρισάγιον.


  Ἀ π ό σ τ ο λ ο ς

Προκεμενον  χος δ’

Ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου.

Στχ.ξομολογεσθε τ Κυρῳ, τι γαθς, τι ες τν αἰῶνα τλεος ατο.

 

Πρς Φιλιππησους πιστολς Παλου τνγνωσμα

εφ. Δ’, 4-9)

δελφο, χαρετε ν Κυρίῳ πντοτε, πλιν ρ, χαρετε. Τπιεικς μν, γνωσθτω πσιν νθρποις, Κριος γγς. Μηδν μεριμντε. λλ’ ν παντ τ προσευχ κα τ δεσει, μετ εχαριστας τ ατματα μν γνωριζσθω πρς τν Θεν, κα ερνη το Θεο, περχουσα πντα νον, φρουρσει τς καρδας μν, κα τ νοματα μν ν Χριστησο. Τ λοιπν, δελφο, σα στν ληθ, σα σεμν, σα δκαια, σα γν, σα προσφιλ, σα εφημα, ε τις ρετ κα ε τις παινος, τατα λογζεσθε, καμθετε, κα παρελβετε, κακοσατε, κα εδετε ν μο, τατα πρσσετε, κα Θες τς ερνης, σται μεθ’ μν.

λληλοϊα  χος α’

σατε τ Κυρσμα καινν.

Στχ. Εδοσαν πντα τ πρατα τς γς.


Ε ὐ α γ γ έ λ ι ο ν
κ το κατωάννην. (ΙΒ´ 1-18).

Πρξ μερν το πσχα λθεν ες Βηθαναν͵πουν Λζαρος͵ν γειρεν κ νεκρν ησος. ποησαν ον ατ δεπνονκε͵ κα Μρθα διηκνει͵ δ Λζαρος ες ν κ τν νακειμνων σν ατ. ον Μαριμ λαβοσα λτραν μρου νρδου πιστικς πολυτμουλειψεν τος πδας τοησο καξμαξεν τας θριξν ατς τος πδας ατο· δ οκα πληρθη κ τς σμς το μρου. Λγει δοδας σκαριτης ες τν μαθητν ατο͵ μλλων ατν παραδιδναι·Δι τ τοτο τ μρον οκ πρθη τριακοσων δηναρων καδθη πτωχος; επεν δ τοτο οχ τι περ τν πτωχν μελεν ατλλ΄ τι κλπτης ν κα τ γλωσσκομον χων τ βαλλμενα βσταζεν. Επεν ον ησος͵φες ατν͵να ες τν μραν τονταφιασμο μου τηρσ ατ· τος πτωχος γρ πντοτε χετε μεθ΄ αυτν͵μ δ ο πντοτε χετε. γνω ον χλος πολς κ τν ουδαων τι κεστιν͵ καλθον ο δι τν ησον μνον λλ΄ να κα τν Λζαρον δωσιν ν γειρεν κ νεκρν.βουλεσαντο δορχιερες να κα τν Λζαρον ποκτενωσιν͵τι πολλο δι΄ ατν πγον τν ουδαων καπστευον ες τν ησον. Τπαριον χλος πολς λθν ες τν ορτν͵κοσαντες τι ρχεται ησος ες εροσλυμα͵λαβον τ βαα τν φοινκων καξλθον ες πντησιν ατ͵ κακραγαζον. σανν· ελογημνος ρχμενος ννματι κυρου͵ κα βασιλες τοσραλ. Ερν δησος νριονκθισεν π΄ ατ͵ καθς στιν γεγραμμνον· Μ φοβο͵ θυγτηρ Σιν· δο βασιλες σου ρχεται͵ καθμενος π πλον νου. Τατα οκ γνωσαν ατο ο μαθητα τ πρτον͵λλ΄ τε δοξσθη ησος ττε μνσθησαντι τατα ν π΄ ατ γεγραμμνα κα τατα ποησαν ατ. μαρτρει ονχλος ν μετ΄ ατοτε τν Λζαρον φνησεν κ το μνημεου καγειρεν ατν κ νεκρν. Δι τοτο καπντησεν ατχλος τικουσαν τοτο ατν πεποιηκναι τ σημεον.

ὁ α’ χορς

Δξα σοι, Κριε, δξα σοι.


ΚαὶκαθεξῆςΘείαΛειτουργίατοῦἹεροῦΧρυσοστόμου


Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως

αχορός 

ὁ εἱρμὸς τῆς θ’ᾠδῆς

 ἦχος δ’

Θες Κριος, καπφανεν μν, συστσασθε ορτν, καγαλλμενοι, δετε μεγαλνωμεν Χριστν, μετ βαΐων κα κλδων, μνοις κραυγζοντες, Ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου, Σωτρος μν.

βχορός

Κοινωνικν

ἦχος δ’

Ελογημνος ρχμενος ν νματι Κυρου. λληλοϊα.

 

Ἀντὶ τοῦ «Εδομεν τὸ φῶς…»

αχορός 

χος α’

Τν κοινν νστασιν, πρ το σο Πθους πιστομενος, κ νεκρν γειρας τν Λζαρον Χριστ Θες, θεν καμες ς ο Παδες, τ τς νκης σμβολα φροντες, σο τ Νικητ το θαντου βομεν, σαννν τος ψστοις, ελογημνος ρχμενος, ν νματι Κυρου.

 

ὁ β’ χορός

ἦχος πλ. α΄

Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι ᾐξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων μυστηρίων Σου.  στήριξον ἡμᾶς ἐν τῶ σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην τήν ἡμέραν μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. Ἀλληλουΐα,  Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα.

 

ἦχος β’

Εη τνομα Κυρου ελογημνον π τοῦ νν καως τοῦ αἰῶνος. (τρίς)

Ἀπόλυσις

«…Οπί πώλου νου καθεσθναι καταδεξάμενος διά τήν μν σωτηρίαν, Χριστός ληθινός».


 28 ΑΠΡ13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s