ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ

 

3 ΜΑΪΟΥ 2013

Τ ΑΓΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ


 

 

ερες: Ελογητς Θες μν, πντοτε, νν, καε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

 

ναγνστης:μν.

 

·        ·        Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν τ βασιλεμν Θε.

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν Χριστ, τ βασιλεμν Θε.

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν ατ Χριστ, τ βασιλε κα Θεμν.

 

Ψαλμςργ’ (103)

·        ·      Ελγει ψυχ μου, τν Κριον, Κριε Θες μου μεγαλνθης σφόδρα.

·        ·      ξομολγησιν κα μεγαλοπρπειαν νεδσω, ναβαλλμενος φς ς μτιον.

·        ·      κτενων τν ορανν σε δῤῥιν, στεγζων ν δασιν τπερα ατο.

·        ·       τιθες νφη τν πβασιν ατο, περιπατν π πτεργων νμων.

·        ·       ποιν τος γγλους ατο πνεματα, κα τος λειτουργος ατο πυρς φλγα.

·        ·       θεμελιν τν γν π τν σφλειαν ατς, ο κλιθσεται ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

·        ·      βυσσος ς μτιον τ περιβλαιον ατο, π τν ρων στσονται δατα.

·        ·      ππιτιμσες σου φεξονται, π φωνς βροντς σου δειλισουσιν.

·        ·      ναβανουσιν ρη, κα καταβανουσι πεδα ες τπον, ν θεμελωσας ατ.

·        ·      ριον θου, ο παρελεσονται, οδπιστρψουσι καλψαι τν γν.

·        ·      ξαποστλλων πηγς ν φραγξιν, νμεσον τν ρων διελεσονται δατα.     

·        ·      Ποτιοσι πντα τ θηρα τογρο, προσδξονται ναγροι ες δψαν ατν.

·        ·      π’ ατ τ πετειν το ορανο κατασκηνσει κ μσου τν πετρν δσουσι φωνν.

·        ·      Ποτζων ρη κ τν περώων ατοπ καρπο τν ργων σου χορτασθσεται γ.

·        ·      ξανατλλων χρτον τοῖς κτνεσι, κα χλην τ δουλεᾳ τν νθρπων.

·        ·      Τοξαγαγεν ρτον κ τς γς κα ονος εφρανει καρδαν νθρπου.

·        ·      Τολαρναι πρσωπον ν λαίῳ καὶ ρτος καρδαν νθρπου στηρζει.

·        ·      Χορτασθσεται τ ξλα το πεδου, α κδροι το Λιβνου, ς φτευσας.

·        ·      κε στρουθα ννοσσεσουσι, τορωδιο κατοικα γεται ατν.

·        ·      ρη τψηλ τας λφοις, πτρα καταφυγ τος λαγῳος.

·        ·      ποησε σελνην ες καιρος λιος γνω τν δσιν ατο.

·        ·      θου σκτος, καγνετο νξ ν ατ διελεσονται πντα τ θηρα το δρυμο.

·        ·      Σκμνοι ρυμενοι τορπσαι, κα ζητσαι παρ τ Θε βρσιν ατος.

·        ·      ντειλεν λιος, κα συνχθησαν, κα ες τς μνδρας ατν κοιτασθσονται.

·        ·      ξελεσεται νθρωπος π τργον ατο, καπ τν ργασαν ατοως σπρας.

·        ·      ς μεγαλνθη τργα σου, Κριε, πντα ν σοφίᾳποησας, πληρθη γ τς κτσες σου.

·        ·      Ατη θλασσα μεγλη κα ερχωρος, κερπετν οκ στιν ριθμς, ζα μικρ μετ μεγλων.

·        ·      κε πλοα διαπορεονται, δρκων οτος, ν πλασας μπαζειν ατ.

·        ·      Πντα πρς σ προσδοκσι, δοναι τν τροφν ατν  ες εκαιρον δντος σου ατος συλλξουσιν.

·        ·      νοξαντς σου τν χερα, τ σμπαντα πλησθσονται χρησττητος ποστρψαντος δ σου τ πρσωπον, ταραχθσονται.

·        ·      ντανελες τ πνεμα ατν, κακλεψουσι, κα ες τν χον ατν πιστρψουσιν.

·        ·      ξαποστελες τ πνεμα σου, κα κτισθσονται, κανακαινιες τ πρσωπον τς γς.

·        ·      τω δξα Κυρου ες τος αἰῶνας εφρανθσεται Κριος π τος ργοις ατο.

·        ·      πιβλπων π τν γν, κα ποιν ατν τρμειν πτμενος τν ρων, κα καπνζονται.

·        ·      σω τ Κυρν τ ζω μου, ψαλ τ Θε μου ως πρχω.

·        ·      δυνθεη ατ διαλογ μου, γ δ εφρανθσομαι π τ Κυρῳ.

·        ·      κλεποιεν μαρτωλοπ τς γς, κανομοι, στε μπρχειν ατος. Ελγει, ψυχ μου, τν Κριον.

Κα πλιν

·        ·       λιοςγνωτνδσινατοθουσκτος, καγνετονξ.

·        ·       ςμεγαλνθητργασου, Κριεπντανσοφίᾳποησας.

 

ΔξαΠατρίΚανν

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. ΔξασοιΘες (κγ‘).

λπςμν, Κριε, δξασοι.

 

·        ·       νερντοῦΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρτῆςνωθενερνης, κατῆςσωτηραςτῶνψυχνμν, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρτῆςερνηςτοῦσμπαντοςκσμου, εσταθεαςτῶνγωντοῦΘεοκκλησιν, κατῆςτῶνπντωννσεως, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρτοῦγουοκουτοτου, κατῶνμετπστεως, ελαβεας, καφβουΘεοεσιντωννατ, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρτῶνεσεβνκαρθοδξωνχριστιανν, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρτοῦρχιεπισκπουμν, (τοδεῖνος), τοτιμουπρεσβυτερου, τῆςνΧριστδιακονας, παντςτοῦΚλρουκατοῦΛαο, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρτῆςπλεωςτατης, πσηςπλεωςκαχώραςκατῶνπστειοκοντωννατας, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρεκρασαςἀέρων, εφοραςτῶνκαρπντῆςγςκακαιρνερηνικν, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρπλεντων, δοιποροντων, νοσοντων, καμνντων, αχμαλτωνκατῆςσωτηραςατν, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       πρτοῦυσθναιμςππσηςθλψεως, ργς, κινδνουκανγκης, τοΚυρουδεηθμεν.

·        ·       ντιλαβο, σσον, λησονκαδιαφλαξονμς, Θες, τσχριτι.

·        ·       ΤῆςΠαναγας, χρντου, περευλογημνης, νδξου, ΔεσπονηςμνΘεοτκουκαειπαρθνουΜαρας, μετπντωντῶνγωνμνημονεσαντες, αυτοςκαλλλουςκαπσαντνζωνμν, ΧρισττΘεπαραθμεθα.

·        αχορς:ΣοΚριε.

τιπρπεισοι, πσαδξα, τιμκαπροσκνησις, τΠατρκατΥἱῷκατγίῳΠνεματι, ννκαεκαεςτοὺςαἰῶναςτῶναἰώνων.

αχορς:μν.

αχορός

Ἦχος α’  Ψαλμς ρμ’ (140)

·        · Κριε κκραξα πρς σ, εσκουσν μου, εσκουσν μου, Κριε. Κριε, κκραξα πρς σ, εσκουσν μου πρσχες τ φων τς δεσες μου, ν τ κεκραγναι με πρς σ εσκουσν μου, Κριε.

 

     ὁ β’ χορός

·        Κατευθυνθτω προσευχ μου, ς θυμαμα νπιν σου παρσις τν χειρν μου θυσα σπεριν εσκουσν μου, Κριε.

ὁ α’ χορός

Στίχ. ν νομας παρατηρσῃς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; τι παρ σολασμός στιν.

χος α’

Πσα κτσις, λλοιοτο φβῳ, θεωροσ σε, ν σταυρ κρεμμενον Χριστ, λιος σκοτζετο, κα γς τ θεμλια συνεταρττετο, τ πντα συνπασχον, τ τ πντα κτσαντι, κουσως δι’ μς πομείνας, Κριε δξα σοι.

 ὁ β’ χορός

Στίχ. Ἕνεκεν τονματς σου πμειν σε, Κριε, πμεινεν ψυχ μου ες τν λγον σου, λπισεν ψυχ μου π τν Κριον.

Πσα κτσις, λλοιοτο φβῳ…

ὁ α’ χορός

Στίχ. π φυλακς πρωΐας μχρι νυκτς, π φυλακς πρωΐας, λπιστω σραηλ π τν Κριον.

χος β’

Λας δυσσεβς κα παρνομος, να, τί μελετ κενά; να τί τν ζων τν πντων θαντῳ κατεδκασε; Μγα θαμα! τι Κτστης το Κσμου, ες χερας νμων παραδδοται, καπ ξλου νυψοται, φιλνθρωπος, να τος ν ᾅδῃ δεσμτας λευθερσ κρζοντας. Μακρθυμε Κριε δξα σοι.  

ὁ β’ χορός

Στίχ.τι παρ τ Κυρῳ τλεος κα πολλ παρ’ ατ λτρωσις’ κα ατς λυτρσεται τν σραὴλ κ πασν τν νομιν ατο.   

ἦχος ὁ αὐτὸς

Σμερον σ θεωροσα, μεμπτος Παρθνος, ν Σταυρ Λγε ναρτμενον, δυρομνη μητρα σπλγχνα, ττρωτο τν καρδαν πικρς, κα στενζουσα δυνηρς κ βθους ψυχς, παρεις σν θριξ καταξανουσα, κατετρχετο, δι κα τ στθος τπτουσα, νκραγε γοερς. Ομοι θεον Τκνον! ομοι τ φς το Κσμου! τδυς ξ φθαλμν μου, μνς το Θεο; θεν α στρατια τν σωμτων, τρμῳ, συνεχοντο λγουσαι. κατληπτε Κριε δξα σοι.

 ὁ α’ χορός

Στίχ. Ανετε τν Κριον πντα τθνη παινσατε ατν πντες ο λαο.

ἦχος ὁ αὐτὸς

π ξλου βλπουσα, κρεμμενον Χριστ, σ τν πντων Κτστην κα Θεν, σσπρως τεκοσα, βα πικρς. Υἱέ μου, πο τ κλλος δυ τς μορφς σου; ο φρω καθορν σε, δκως σταυρομενον, σπεσον ον νστηθι, πως δω κἀγώ, σο τν κ νεκρν, τριμερον ξανστασιν.

 ὁ β’ χορός

τι κραταιθη τλεος ατοφ’ μς, καλθεια το κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

χος πλ. β’

Σμερον Δεσπτης τς κτσεως, παρσταται Πιλτῳ, κα σταυρ παραδδοται Κτστης τν πντων, ς μνς προσαγμενος τδᾳ βουλσει, τος ἥλοις προσπγνυται, κα τν πλευρν κεντται, κα τ σπγγῳ προσψαεται, μννα πομβρσας, τς σιαγνας απζεται, Λυτρωτς το Κσμου, καπ τν δων δολων μπαζεται, Πλστης τν πντων. Δεσπτου φιλανθρωπας! πρ τν σταυροντων παρεκλει τν διον Πατρα, λγων. φες ατος τν μαρταν τατην, ο, γρ οδασιν ονομοι, τδκως πρττουσιν.

 ὁ α’ χορός

Δξα Πατρὶ… χος πλ. β’

! πς παρνομος συναγωγ, τν Βασιλα τς Κτσεως κατεδκασε θαντῳ, μ αδεσθεσα τς εεργεσας, ς ναμιμνσκων, προησφαλζετο λγων πρς ατος. Λας μου τποησα μν, ο θαυμτων νπλησα τν ουδααν, ο νεκρος ξανστησα μνω τ λγ; ο πσαν μαλακαν θερπευσα κα νσον, τ ον μοινταποδδοτε; ες τμνημονετ μου; ντ τν αμτων πληγς μοιπιθντες, ντ ζως νεκροντες, κρεμντες π ξλου, ς κακοργον, τν εεργτην, ς παρνομον, τν νομοδτην, ς κατκριτον, τν πντων βασιλα. Μακρθυμε Κριε δξα σοι.

 ὁ β’ χορός

Κα νν… ἦχος ὁ αὐτὸς

Φοβερν κα παρδοξον Μυστριον, σμερον νεργομενον καθορται. ναφς κρατεται, δεσμεται, λων τν δμ τς κατρας. τζων καρδας κα νεφρος, δκως τζεται, ερκτ κατακλεεται, τν βυσσον κλεσας, Πιλτῳ παρσταται, ᾧ τρμῳ παρστανται ορανν α Δυνμεις, απζεται χειρ το πλσματος, Πλστης, ξλῳ κατακρνεται, κρνων ζντας κα νεκρος, τφῳ κατακλεεται, καθαιρτης το ᾍδου. πντα φρων συμπαθς, κα πντας σσας τς ρς, νεξκακε Κριε δξα σοι.  

Εσοδος.

Σοφα ρθοί !

 

Φς λαρν γας δξης, θαντου Πατρς, ορανου, γου, μρκαρος, ησο Χριστ, λθντες π τν λου δσιν, δντες φς σπερινν, μνομεν Πατρα, Υἱόν, καγιον Πνεμα Θεν. ξιν σεν πσι καιρος, μνεσθαι φωνας ασίαις, Υἱὲ Θεο, ζων διδος, Δικσμος σ δοξζει.

 

σπρας Προκεμενον

 ὁ α’ χορός

χος δ’

Διεμερσαντο τμτι μου αυτος, καπ τν ματισμν μου βαλον κλρον.

 βχορός

Διεμερσαντοτμτιμουαυτος, καπτνματισμνμουβαλονκλρον.

 ὁ α’ χορός

Στχ. Θες, Θες μου, πρσχες μοι, να τίγκατλιπς με;

Διεμερσαντο τμτι μου αυτος, καπ τν ματισμν μου βαλον κλρον. 

Τς ξδου τνγνωσμα

εφ. ΛΓ’ 11-23)

λλησε Κριος πρς Μωϋσν, νπιος νωπῳ, ς ε τις λαλσει πρς τν αυτο φλον, καπελετο ες τν παρεμβολν. δ θερπων ησος, υἱὸς Ναυ νος, οκ ξεπορεετο κ τς σκηνς. Κα επε Μωϋσς πρς Κριον. δο σ μοι λγεις, νγαγε τν λαν τοτον, σ δ οκ δλωσς μοι, ν συναποστελες μετ’ μο. Σ δ μοι επας. Οδ σε παρ πντας, κα χριν χεις παρ’ μο. Ε ον ερηκα χριν ναντον σου, μφνισν μοι σεαυτν, να γνωστς δω σε, πως ν ερηκς χριν νπιν σου, κανα γν, τι λας σου τθνος τ μγα τοτο. Κα λγει. Ατς προπορεσομα σου, κα καταπασω σε, κα επε πρς ατν. Ε μ σ ατς συμπορεσῃ μεθ’ μν, μ μεναγγῃς ντεθεν. Κα πς γνωστν σται ληθς, τι ερηκα χριν παρ σο, γ τε κα λας σου, λλ’ συμπορευομνου σου μεθ’ μν; κανδοξασθσομαι γ τε, κα λας σου παρ πντα τθνη, σα π τς γς στιν. Επε δ Κριος πρς Μωϋςν. Κα τοτν σοι τν λγον, ν ερηκας, ποισω, ερηκας γρ χριν νπιον μο, κα οδ σε παρ πντας. Κα λγει Μωϋσς. Δεξν μοι τν σεαυτο δξαν. Κα επεν. γ παρελεσομαι πρτερς σου τ δξῃ μου, κα καλσω τνματ μου. Κριος ναντον σου, καλεσω, ν ν λε, κα οκτειρσω, ν ν οκτερω. Κα επεν, ο δυνσῃ δεν τ πρσωπν μου, ο γρ μδῃ νθρωπος τ πρσωπν μου, κα ζσεται. Κα επε Κριος, δο τπος παρ’ μο, κα στθι π τς πτρας, νκα δ’ ν παρλθῃ δξα μου, κα θσω σε ες πν τς πτρας, κα σκεπσω τ χειρ μου π σ, ως ν παρλθω, καφελ τν χερ μου, κα ττε ψει τπσω μου, τ δ πρσωπν μου οκ φθσετα σοι.

 

Προκεμενον  χος δ’

Δκασον, Κριε, τος δικοντς με.

Στχ.νταπεδδοσν μοι πονηρ, ντγαθν.

 

Ἰὼβ τνγνωσμα

εφ. ΜΒ’, 12-17)

Ελγησε Κριος τσχατα τοἸὼβ μλλον, τμπροσθεν, ν δ τ κτνη ατο, πρβατα μρια τετρακισχλια, κμηλοι ξακισχλιαι, ζεγη βον χλια, νοι θλειαι νομδες χλιαι. Γενννται δ ατ υοπτ, κα θυγατρες τρες. Κακλεσε τν μν πρτην, μραν, τν δ δευτραν, Κασσαν, τν δ τρτην, μαλθαας κρας. Κα οχ ερθησαν κατ τς θυγατρας Ἰώβ, βελτους ατν ν τπ’ ορανν, δωκε δ ατας πατρ κληρονομαν ν τος δελφος. ζησε δἸώβ, μετ τν πληγν, τη κατν βδομκοντα, τ δ πντα τη ζησε διακσια τεσσαρκοντα. Κα εδεν ὼβ τος υος ατο, κα τος υος τν υἱῶν ατο, τετρτην γενεν, κατελετησεν Ἰὼβ πρεσβτερος, κα πλρης μερν. Γγραπται δ, ατν πλιν ναστσεσθαι μεθ’ ν Κριος νστησιν. Οτος ρμηνεεται κ τς Συριακς ββλου, ν μν γ κατοικν τ Αστιδι, π τος ροις τς δουμαας, καραβας, προϋπρχε δ ατνομα, ωββ, λαβν δ γυνακα ρβισσαν, γενν υἱόν, νομα νών. ‘ν δ ατς πατρς μν Ζαρ, κ τν σα υἱῶν υἱός, μητρς δ Βοσῤῥας, στε εναι ατν πμπτον πβραμ.

Προφητεας σαΐου τνγνωσμα

εφ. ΝΒ’, 13 – ΝΔ’, 1)

Τδε λγει Κριος. δο συνσει πας μου, καψωθσεται, κα δοξασθσεται, κα μετεωρισθσεται σφδρα. ν τρπον κστσονται π σ πολλο, οτως δοξσει π τν νθρπων τ εδς σου, κα δξα σου π υἱῶν νθρπων. Οτω θαυμσονται θνη πολλπ’ ατ, κα συνξουσι βασιλες τ στμα ατν, τι, ος οκ νηγγλη περ ατο, ψονται, κα ο οκ κηκασι, συνσουσι. Κριε, τς πστευσε τκομν, κα βραχων Κυρου τνι πεκαλφθη; νηγγελαμεν, ς παιδον ναντον ατο, ς ῥίζα ν γ διψσ. Οκ στιν εδος ατ, οδ δξα, κα εδομεν ατν, κα οκ εχεν εδος, οδ κλλος, λλ τ εδος ατοτιμον, κακλεπον παρ πντας τος υος τν νθρπων. νθρωπος ν πληγν, κα εδς φρειν μαλακαν, τι πστραπται τ πρσωπον ατο, τιμσθη κα οκ λογσθη. Οτος τς μαρτας μν φρει, κα περμν δυνται, καμες λογισμεθα ατν εναι ν πν, καν πληγπ Θεο, καν κακσει. Ατς δτραυματσθη δι τς μαρτας μν, κα μεμαλκισται δι τς νομας μν. Παιδεα ερνης μν π’ ατν, τ μλωπι ατομες ἰάθημεν. Πντες ς πρβατα πλανθημεν, νθρωπος τδ ατοπλανθη. Κα Κριος παρδωκεν ατν τας μαρταις μν, κα ατς δι τ κεκακσθαι, οκ νογει τ στμα ατο. ς πρβατον π σφαγν χθη, κας μνς ναντον το κεροντος φωνος, οτως οκ νογει τ στμα ατο. ν τ ταπεινσει ατο, κρσις ατορθη, τν δ γενεν ατο τς διηγσεται; τι αρεται π τς γς ζω ατο, π τν νομιν το λαο μου χθη ες θνατον. Κα δσω τος πονηρος, ντ τς ταφς ατο, κα τος πλουσους, ντ το θαντου ατο, τι νομαν οκ ποησεν, οδ ερθη δλος ν τ στματι ατο, κα βολεται Κριος καθαρσαι ατν π τς πληγς. Ἐὰν δτε περμαρτας, ψυχμν ψεται σπρμα μακρβιον, κα βολεται Κριος ν χειρ ατοφελεν π το πνου τς ψυχς ατο, δεξαι ατ φς, κα πλσαι τ συνσει, δικαισαι δκαιον, ε δουλεοντα πολλος, κα τς μαρτας ατν ατς νοσει. Δι τοτο ατς κληρονομσει πολλος, κα τν σχυρν μεριε σκλα, νθ’ ν παρεδθη ες θνατον ψυχ ατο, καν τος νμοις λογσθη, κα ατς μαρτας πολλν ννεγκε, κα δι τς μαρτας ατν παρεδθη. Εφρνθητι στερα, ο τκτουσα, ῥῆξον κα βησον οκ δνουσα, τι πολλ τ τκνα τς ρμου μλλον, τς χοσης τν νδρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Προκεμενον  χος πλ. β’

θεντό μεν λκκ κατωττῳ, ν σκοτεινος καν σκι θαντου.

Στχ. Κριε Θες τς σωτηρας μου, μρας κκραξα.

 

Πρς Κορινθους Α’ πιστολς Παλου τνγνωσμα

εφ. Α’ 18 – Β’, 2)

δελφο, λγος το Σταυρο τος μν πολλυμνοις μωρα στ, τος δ σωζομνοις μν δναμις Θεοστι. Γγραπται γρ. πολ τν σοφαν τν σοφν, κα τν σνεσιν τν συνετν θετσω. Πο σοφς; πο γραμματες; πο συζητητς το αἰῶνος τοτου; οχμρανεν Θες τν σοφαν το Κσμου τοτου; πειδ γρ ν τ σοφᾳ το Θεο οκ γνω Κσμος δι τς σοφας τν Θεν, εδκησεν Θες δι τς μωρας το κηργματος σσαι τος πιστεοντας. πειδ καουδαοι σημεον ατοσι, καλληνες σοφαν ζητοσιν, μες δ κηρσσομεν Χριστν σταυρωμνον, ουδαοις μν σκνδαλον, λλησι δ μωραν, ατος δ τος κλητος ουδαοις τε καλλησι, Χριστν Θεο δναμιν κα Θεο σοφαν, τι τ μωρν το Θεο, σοφτερον τν νθρπων στ, κα τσθενς το Θεο, σχυρτερον τν νθρπων στ. Βλπετε γρ τν κλσιν μν, δελφο, τι ο πολλο σοφο κατ σρκα, ο πολλο δυνατο, ο πολλο εγενες, λλ τ μωρ το Κσμου ξελξατο Θες, να τος σοφος καταισχνῃ, κα τσθεν το Κσμου ξελξατο Θες, να καταισχν τσχυρ, κα τγεν το Κσμου κα τξουθενημνα ξελξατο Θες, κα τ μντα, να τντα καταργσῃ, πως μ καυχσηται πσα σρξ νπιον το Θεο. ξ ατο δμες στε ν Χριστῷ ησο, ς γενθη μν σοφα π Θεο, δικαιοσνη τε καγιασμς καπολτρωσις, να, καθς γγραπται. καυχμενος, ν Κυρίῳ καυχσθω, κἀγ δ, λθν πρς μς, δελφο, λθον, ο καθ’ περοχν λγου, σοφας, καταγγλλων μν τ μαρτριον το Θεο, ο γρ κρινα το εδναι τιν μν, εμησον Χριστν, κα τοτον σταυρωμνον.  

λληλοϊα  χος πλ. α’

Σσν με, Θες, τι εσλθοσαν δατα ως ψυχς μου. 

Στχ. Καδωκαν ες τ βρμ μου χολν, κα ες τν δψαν μου πτισν με ξος.

Στχ. Σκοτισθτωσαν οφθαλμο ατν, το μ βλπειν.

 

Εαγγλιον

Κατ Ματθαον

Τ καιρκενῳ, συμβολιον λαβον…

καθμεναι πναντι το τφου.

 

·                Επωμεν πντες ξ λης της ψυχς καξ λης τῆς διανοας μν επωμεν.

·        Κύριε ἐλέησον (ἃπαξ)

·        ·       Κριε παντοκρτορ Θες τῶν πατρων μν, δεμεθ Σου, πκουσον καλησον.

·         Κύριε ἐλέησον (ἃπαξ)

·                Ἐλησον μς Θες κατ τ μγα λεός Σου, δεμεθ Σου, πκουσον καλησον.

·        ·Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·                τι δεμεθα πρ τοῦ ρχιεπισκπου μν (δεῖνος).

·         Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·                Ἔτι δεμεθα πρ τῶν δελφν μν, τῶν ερων, ερομονχων, εροδιακνων κα μοναχν , κα πσης τῆς ν Χριστμν δελφτητος.

·         Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·               τι δεμεθα πρ λους, ζως, ερνης, γεας, σωτηρας, πισκψεως, συγχωρσεως καφσεως τῶν μαρτιν τῶν δολων του Θεο, πντων τῶν εσεβν καρθοδξων χριστιανν, τῶν κατοικοντων κα παρεπιδημοντων ν τῇ μ, πλει) τατῃ, τῶν νοριτν, πιτρπων, συνδρομητν καφιερωτν τοῦ γου ναο τοτου.

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        ·       τι δεμεθα πρ τῶν μακαρων καοιδμων κτιτρων τῆς γας κκλησας τατης, καπρ πντων τῶν προαναπαυσαμνων πατρων καδελφν μν, τῶν νθδε εσεβς, κειμνων, καπανταχορθοδξων.

·        Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)

·        ·       τι δεμεθα πρ τῶν καρποφοροντων κα καλλιεργοντων ν τγίῳ κα πανσπτῳ να τοτῳ, κοπιντων, ψαλλντων καπρ τοῦ περιεσττος λαο, τοπεκδεχομνου τ παρ Σοῦ μγα κα πλοσιον λεος.

Κύριε ἐλέησον (ἃπαξ)

τι λεμων κα φιλνθρωπος Θες πρχεις, κα σο τν δξαν ναπμπομεν , τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

 

ναγνστης: μν. 

Καταξωσον, Κριε, ν τσπρα τατῃ, ναμαρττους φυλαχθναι μς. Ελογητς ε, Κριε, Θες τν Πατρων μν, κα ανετν κα δεδοξασμνον τνομ σου ες τος αἰῶνας. μν. Γνοιτο, Κριε, τλες σου φ’ μς, καθπερ λπσαμεν π σ. Ελογητς ε, Κριε. δδαξν με τ δικαιματ σου. Ελογητς ε, Δσποτα, συντισον μ τ δικαιματ σου. Ελογητς ε, γιε, φτισν με τος δικαιμασ σου. Κριε, τλες σου ες τν αἰῶνα, τργα τν χειρν σου μ παρδῃς. Σο πρπει ανος, σο πρπει μνος, σο δξα πρπει, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μν.

 

·        ·       Πληρσωμεν τν σπερινν δησιν μν τ Κυρίῳ.

·        Κύριε ἐλέησον.

·        ·      ντιλαβο, σσον, λησον κα διαφλαξον μς, Θες, τ Σ χριτι.                                                                                                                                                                                                                                          

·        Κύριε ἐλέησον.

·        ·       Τν σπραν πσαν, τελεαν, γαν, ερηνικν καναμρτητον, παρ τοῦ Κυρου, ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       γγελον ερνης, πιστν δηγν, φλακα των ψυχν κα τῶν σωμτων μν, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.       

·        ·       Συγγνμην καφεσιν τῶν μαρτιν κα τῶν πλημμελημτων μν, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       Τὰ καλ κα συμφροντα τας ψυχας μν κα ερνην τ κσμ, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       Τν πλοιπον χρνον τῆς ζως μν ν ερν κα μετανοκτελσαι, παρ τοῦ Κυρου ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       Χριστιαν τ τλη της ζως μν, νδυνα, νεπασχυντα, ερηνικ, κα καλν πολογαν τν π τοῦ φοβερο βματος τοῦ Χριστο ατησμεθα.

·        Παράσχου Κύριε.

·        ·       Τῆς Παναγας, χρντου, περευλογημνης, νδξου Δεσπονης μν Θεοτκου καειπαρθνου Μαρας, μετ πντων τῶν γων μνημονεσαντες, αυτος καλλλους κα πσαν τν ζων μν Χριστ τ Θε παραθμεθα.

·            Σοὶ Κύριε.

τι γαθς κα φιλνθρωπος Θες πρχεις, κα σο τν δξαν ναπμπομεν, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

Χορς:μν.

 

Ερνη πσι. Κα τ πνεματ σου.

Τς κεφαλς μν τ Κυρίῳ κλνωμεν.

Σο, Κριε.

 

Κριε, Θες μν, κλίνας ορανος κα καταβς π σωτηρᾳ τοῦ γνους τῶν νθρπων, πιδε π τοὺς δολους σου καπ τν κληρονομαν σου. Σο γρ τ φοβερ κα φιλανθρπῳ κριτ, ο σο δολοι πκλιναν τς κεφαλς, τοὺς δ ατν πταξαν αχνας; ο τν ξ νθρπων ναμνοντες βοθειαν, λλ τ σν περιμνοντες λεος, κα τν σὴν πεκδεχμενοι σωτηραν, ος διαφλαξον ν παντ καιρ, κα κατ τν παροσαν σπραν κα τν προσιοσαν νκτα, π παντς χθρο, π πσης ντικειμνης νεργας διαβολικς, κα διαλογισμν ματαων κανθυμσεων πονηρν.

 

Εη τ κρτος τῆς βασιλεας σου ελογημνον κα δεδοξασμνον, το Πατρς κα τοῦ Υο κα τοῦ γου Πνεματος, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Χορς:μν. 


πστιχα

Στιχηρ Ατμελα

χος β'( μέλος ἀργὸν εἱρμολογικὸν)

Ψάλλεται ὑπὸ ἀμφοτέρων τῶν χορῶν κατὰ τὴν ἐντὸς τοῦ ναοῦ περιφορὰν τοῦ Ἐπιταφίου

τε κ το ξλου σε νεκρν, ριμαθαας καθελε, τν τν πντων ζων, σμρνῃ κα σινδνι σε Χριστκδευσε, κα τ πθῳ πεγετο, καρδᾳ, κα χελει, σμα τκρατον, σο περιπτξασθαι, μως συστελλμενος φβῳ, χαρων νεβα σοι. Δξα, τ συγκαταβσει σου Φιλνθρωπε. 

 ὁ α’ χορός

Στχ. Κριος βασλευσεν, επρπειαν νεδσατο.

 ( μέλος σύντομον εἱρμολογικὸν)

τε ν τ τφῳ τ καιν, πρ το παντς κατετθης, Λυτρωτς το παντς, ᾍδης παγγλαστος, δν σεπτηξεν, ο μοχλο συνετρβησαν, θλσθησαν πλαι, μνματα νοχθησαν, νεκρονσταντο, ττε δμ εχαρστως, χαρων νεβα σοι. Δξα, τ συγκαταβσει σου Φιλνθρωπε. 

 ὁ β’ χορός

Στχ. Κα γρ στερωσε τν Οκουμνην, τις ο σαλευθσεται.

( μέλος σύντομον εἱρμολογικὸν)

τε ν τ τφῳ σαρκικς, θλων συνεκλεσθης φσει, τ τς θετητος, μνων περγραπτος, καδιριστος, τ θαντου πκλεισας, ταμεα κα ᾍδου, παντα κνωσας, Χριστ βασλεια, ττε κα τ Σββατον τοτο, θεας ελογας κα δξης, κα τς σς λαμπρτητος ξωσας. 

 ὁ α’ χορός

Στχ. Τ οκῳ σου πρπει γασμα, Κριε ες μακρτητα μερν.

( μέλος σύντομον εἱρμολογικὸν)

τε α δυνμεις σε Χριστ, πλνον π’ νμων ἑώρων, συκοφαντομενον, φριττον τν φατον, μακροθυμαν σου, κα τν λθον το μνματος, χερσ σφραγισθντα, ας σου τν κρατον, πλευρν λγχευσαν, μως τμν σωτηρα, χαρουσαι βων σοι. Δξα, τ συγκαταβσει σου, Φιλνθρωπε. 

 ὁ β’ χορός

χος πλ. α’

Δξα Πατρί…

  ὁ α’ χορός

Κα νν…

 ὁ β’ χορός

διμελον

Σ τν ναβαλλμενον, τ φς σπερ μτιον, καθελν ωσφ π το ξλου, σν Νικοδμῳ, κα θεωρσας νεκρν γυμνν ταφον, εσυμπθητον θρνον ναλαβών, δυρμενος λεγεν. Ομοι, γλυκτατε ησο! ν πρ μικρολιος ν Σταυρ κρεμμενον θεασμενος, ζφον περιεβλλετο, κα γ τ φβω κυμανετο, κα διεῤῥγνυτο ναο τ καταπτασμα, λλ’ δο νν βλπω σε, δι’ μκουσως πελθντα θνατον, πς σε κηδεσω Θε μου; πς σινδσιν ελσω; ποαις χερσ δ προσψασω, τ σν κρατον σμα; ποα ᾄσματα μλψω, τ σξδῳ Οκτρμον; Μεγαλνω τ Πθη σου, μνολογ κα τν Ταφν σου, σν τναστσει, κραυγζων. Κριε δξα σοι.

 

ὁ προεστὼς:Νν πολεις τν δολν σου, Δσποτα, κατ τῥῆμ σου, ν ερν, τι εδον οφθαλμο μου τ σωτριν σου, τομασας κατ πρσωπον πντων των λαν, φς ες ποκλυψιν θνν, κα δξαν λαο σου σραλ.

 

ναγνστης:γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς (κ γ’).

Δξα Πατρὶ… Κα νν…

·        ·       Παναγα Τρις, λησον μς.

·        ·       Κριε, λσθητι τας μαρταις μν,

·        ·       Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν.

·        ·       γιε, πσκεψαι καασαι τς σθενεας μν,

·        ·       νεκεν τονματς σου.

Κριε, λησον, Κριε, λησον, Κριε, λησον.

Δξα Πατρί… Κα νν…

Πτερ μν ν τος ορανος, γιασθτω τνομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου, ς ν οραν, καπ τς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον, καφες μν τφειλματα μν, ς καμες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκῃς μς ες πειρασμν, λλῥῦσαι μς π το πονηρο.

ὁ ἱερεύς:

τι σοῦ στν βασιλεα κα δναμις κα δξα τοῦ Πατρς κα τοῦ Υο κα τοῦ γου Πνεματος, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 

πολυτκια  χος β’

 ὁ α’ χορός

μν.

εσχμων ωσφ, π το ξλου καθελν τχραντν σου Σμα, σινδνι καθαρ, ελσας καρμασιν, ν μνματι καιν κηδεσας πθετο.

  ὁ β’ χορός

εσχμων ωσφ, π το ξλου καθελν τχραντν σου Σμα, σινδνι καθαρ, ελσας καρμασιν, ν μνματι καιν κηδεσας πθετο.

 ὁ α’ χορός

Τας Μυροφροις Γυναιξ, παρ τ μνμα πιστς, γγελος βα. Τ μρα τος θνητος πρχει ρμδια, Χριστς, δ διαφθορς δεχθη λλτριος.

 

Ἀπόλυσις

«...ὁ δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν τά φρικτά Πάθη καί τόν ζωοποιόν Σταυρόν καί τήν ἑκούσιον ταφήν σαρκί καταδεξάμενος Χριστός ὁ ἀληθινός»

 

 3 ΜΑΪ13 ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s