KAΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΣΠΕΡΑΣ)

 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Λαμβάνουσιν καιρὸν παρὰ τοῦ Ἀρχιερέως -ἐὰν χοροστατεῖ- (ἱσταμένου εἰς τὸ Παραθρόνιον μετὰ χαζρανίου ἄνευ μανδύου καὶ φέροντος μόνον ἐπιστήθιον Σταυρὸν) μόνον εἷς ἱερεὺς μετὰ διακόνου.

ὁ Ἱερες:

Ελογητς Θες μν, πντοτε, νν, καε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

 ὁ ναγνστης:μν.

  Ἀρχιερεὺς ἢ ὁ ναγνστης:

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν τ βασιλεμν Θε.

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν Χριστ, τ βασιλεμν Θε.

·        ·      Δετε, προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν ατ Χριστ, τ βασιλε κα Θεμν. 

Ψαλμς ργ’ (103)

·        ·       Ελγει ψυχ μου, τν Κριον, Κριε Θες μου μεγαλνθης σφόδρα.

·        ·       ξομολγησιν κα μεγαλοπρπειαν νεδσω, ναβαλλμενος φς ς μτιον.

·        ·       κτενων τν ορανν σε δῤῥιν, στεγζων ν δασιν τπερα ατο.

·        ·       τιθες νφη τν πβασιν ατο, περιπατν π πτεργων νμων.

·        ·       ποιν τος γγλους ατο πνεματα, κα τος λειτουργος ατο πυρς φλγα.

·        ·       θεμελιν τν γν π τν σφλειαν ατς, ο κλιθσεται ες τν αἰῶνα το αἰῶνος.

·        ·       βυσσος ς μτιον τ περιβλαιον ατο, π τν ρων στσονται δατα.

·        ·       ππιτιμσες σου φεξονται, π φωνς βροντς σου δειλισουσιν.

·        ·       ναβανουσιν ρη, κα καταβανουσι πεδα ες τπον, ν θεμελωσας ατ.

·        ·       ριον θου, ο παρελεσονται, οδπιστρψουσι καλψαι τν γν.

·        ·       ξαποστλλων πηγς ν φραγξιν, νμεσον τν ρων διελεσονται δατα.    

·        ·       Ποτιοσι πντα τ θηρα τογρο, προσδξονται ναγροι ες δψαν ατν.

·        ·       π’ ατ τ πετειν το ορανο κατασκηνσει κ μσου τν πετρν δσουσι φωνν.

·        ·       Ποτζων ρη κ τν περῴων ατοπ καρπο τν ργων σου χορτασθσεται γ.

·        ·       ξανατλλων χρτον τοῖς κτνεσι, κα χλην τ δουλεᾳ τν νθρπων.

·        ·       Τοξαγαγεν ρτον κ τς γς κα ονος εφρανει καρδαν νθρπου.

·        ·       Τολαρναι πρσωπον ν λαίῳ καὶ ρτος καρδαν νθρπου στηρζει.

·        ·       Χορτασθσεται τ ξλα το πεδου, α κδροι το Λιβνου, ς φτευσας.

·        ·       κε στρουθα ννοσσεσουσι, τορωδιο κατοικα γεται ατν.

·        ·       ρη τψηλ τας λφοις, πτρα καταφυγ τος λαγῳος.

·        ·       ποησε σελνην ες καιρος λιος γνω τν δσιν ατο.

·        ·      θου σκτος, καγνετο νξ ν ατ διελεσονται πντα τ θηρα το δρυμο.

·        ·       Σκμνοι ρυμενοι τορπάσαι, κα ζητσαι παρ τ Θε βρσιν ατος.

·        ·       ντειλεν λιος, κα συνχθησαν, κα ες τς μνδρας ατν κοιτασθσονται.

·        ·       ξελεσεται νθρωπος π τργον ατο, καπ τν ργασαν ατοως σπρας.

·        ·       ς μεγαλνθη τργα σου, Κριε, πντα ν σοφίᾳποησας, πληρθη γ τς κτσες σου.

·        ·       Ατη θλασσα μεγλη κα ερχωρος, κερπετν οκ στιν ριθμς, ζα μικρ μετ μεγλων.

·        ·       κε πλοα διαπορεονται, δρκων οτος, ν πλασας μπαζειν ατ.

·        ·       Πντα πρς σ προσδοκσι, δοναι τν τροφν ατν  ες εκαιρον δντος σου ατος συλλξουσιν.

·        ·      νοξαντς σου τν χερα, τ σμπαντα πλησθσονται χρησττητος ποστρψαντος δ σου τ πρσωπον, ταραχθσονται.

·        ·       ντανελες τ πνεμα ατν, κακλεψουσι, κα ες τν χον ατν πιστρψουσιν.

·        ·       ξαποστελες τ πνεμα σου, κα κτισθσονται, κανακαινιες τ πρσωπον τς γς.

·        ·       τω δξα Κυρου ες τος αἰῶνας εφρανθσεται Κριος π τος ργοις ατο.

·        ·       πιβλπων π τν γν, κα ποιν ατν τρμειν πτμενος τν ρων, κα καπνζονται.

·        ·       ᾌσω τ Κυρν τ ζω μου, ψαλ τ Θε μου ως πρχω.

·        ·       δυνθεη ατ διαλογ μου, γ δ εφρανθσομαι π τ Κυρῳ.

·        ·       κλεποιεν μαρτωλοπ τς γς, κανομοι, στε μπρχειν ατος. Ελγει, ψυχ μου, τν Κριον.

Κα πλιν

·        ·       λιος γνω τν δσιν ατοθου σκτος, καγνετο νξ.

·        ·       ς μεγαλνθη τργα σου, Κριε πντα ν σοφίᾳποησας.

Δξα Πατρὶ… Κα νν …

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σοι Θες (κ γ’).

λπς μν, Κριε, δξα σοι.

  Διάκονος:

·        ·ν ερν τοῦ Κυρου δεηθμεν.

·               ὁ α’ χορς: Κύριε ἐλέησον.(χύμα εἰς τὸ κλιτόν).

·        ·πρ τῆς νωθεν ερνης, κα τῆς σωτηρας τῶν ψυχν μν, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·       β’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·        πρ της ερνης του σμπαντος κσμου, εσταθεας τῶν γων του Θεοκκλησιν, κα τῆς τῶν πντων νσεως, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      α’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·         πρ τοῦ γου οκου τοτου, κα τῶν μετ πστεως, ελαβεας, κα φβου Θεο εσιντων ν ατ, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      β’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·        πρ τῶν εσεβν καρθοδξων χριστιανν, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      α’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·        πρ τοῦ ρχιεπισκπου μν, (το δεῖνος), το τιμου πρεσβυτερου, τῆς ν Χριστ διακονας, παντς τοῦ Κλρου κα τοῦ Λαο, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      β’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·         πρ τῆς πλεως τατης, πσης πλεως κα χώρας κα τῶν πστει οκοντων ν ατας, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      α’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·         πρ εκρασας ἀέρων, εφορας τῶν καρπν τῆς γς κα καιρν ερηνικν, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·       β’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·        πρ πλεντων, δοιποροντων, νοσοντων, καμνντων, αχμαλτων κα τῆς σωτηρας ατν, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·      α’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·         πρ τοῦ υσθναι μς π πσης θλψεως, ργς, κινδνου κανγκης, το Κυρου δεηθμεν.

·        ·       β’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·        ντιλαβο, σσον, λησον κα διαφλαξον μς, Θες, τ σ χριτι.

·        ·      α’ χορς: Κύριε ἐλέησον.

·         Τῆς Παναγας, χρντου, περευλογημνης, νδξου, Δεσπονης μν Θεοτκου καειπαρθνου Μαρας, μετ πντων τῶν γων μνημονεσαντες, αυτος καλλλους κα πσαν τν ζων μν, Χριστ τ Θε παραθμεθα.

·        ὁ α’ χορς: Σο Κριε.

ὁ Ἱερες:

τι πρπει σοι, πσα δξα, τιμ κα προσκνησις, τ Πατρ κα τ Υἱῷ κα τγίῳ Πνεματι, νν καε κα ες τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ὁ α’ χορός

Ἦχος πλ.α’  Ψαλμς ρμ’ (140) (Μέλος Εἱρμολογικόν)

·        μν. Κριε κκραξα πρς σ, εσκουσν μου, εσκουσν μου, Κριε. Κριε, κκραξα πρς σ, εσκουσν μου πρσχες τ φων τς δεσες μου, ν τ κεκραγναι με πρς σ εσκουσν μου, Κριε.

   ὁ β’ χορός

·        Κατευθυνθτω προσευχ μου, ς θυμαμα νπιν σου παρσις τν χειρν μου θυσα σπεριν εσκουσν μου, Κριε.

       ὁ α’ χορός

           Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.

ὁ β’ χορός

Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

ὁ α’ χορός

Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.

ὁ β’ χορός

     Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει, καὶ ἐλέγξει με ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου.

ὁ α’ χορός

 τι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν  κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν.

ὁ β’ χορός

κούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν ὡσεὶ πάχος γῆς ἐῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.

ὁ α’ χορός

τι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοὶ μου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.

ὁ β’ χορός

Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.

ὁ α’ χορός

Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί, κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω.

Ψαλμὸς ρμα’ (141)

ὁ β’ χορός

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην.

ὁ α’ χορός

κχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ.

 ὁ β’ χορός

ν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου.

ὁ α’ χορός

ν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι.

ὁ β’ χορός

Κατενόουν εἰς τὰ δεξιά, καὶ ἐπέβλεπον, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με.

ὁ α’ χορός

πώλετο φυγὴ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τὴν ψυχήν μου.

ὁ β’ χορός

κέκραξα πρὸς σέ, Κύριε εἶπα΄ Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου εἶ ἐν γῇ ζώντων.

ὁ α’ χορός

Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα.

  ὁ β’ χορός

ῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.

Στιχηρὰ Κατανυκτικὰ

Ἦχος πλ.α’

ὁ α’ χορός

Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου.

Κριε μαρτνων ο παομαι, φιλανθρωπας ξιομενος ο γινσκω, νκησν μου τν πρωσιν, μνε γαθ, καλησν με.

 ὁ β’ χορός

Στίχ. Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῶς μοι.

Κριε, κα τν φβον σου πτοομαι, κα τ πονηρν ποιεν ο παομαι, τίς ν δικαστηρίῳ τν δικαστν ο πτοεται; τς αθναι βουλμενος, τν ατρν παροργζει ς κγώ; Μακρθυμε Κριε, π τσθενείᾳ μου σπλαγχνσθητι, καλησν με.

 ὁ α’ χορός

Στίχ. Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε, Κύριε εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου.

Ομοι! τμοιθην γ, τκρπ συκ, κα πτοομαι τν κατραν σν τκκοπ, λλ’ πουρνιε γεωργ Χριστ Θες, τν χερσωθεσν μου ψυχν, καρποφρον νδειξον, κας τν σωτον Υἱόν, δξαι με καλησν με.

 ὁ β’ χορός

Στίχ. Γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου.

Τὰ πλήθη τῶν πταισμάτων μου πάριδε Κύριε, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, καὶ πάσας ἐξάλειψον τὰς ἀνομίας μου, λογισμόν μοι παρέχων ἐπιστροφῆς, ὡς μόνος φιλάνθρωπος, δέομαι καὶ ἐλέησόν με.

ὁ α’ χορός

Στιχηρὰ Προσόμοια.  Τοῦ Ἰωσὴφ

Ἦχος ὁ αὐτός 

Στίχ. ν νομας παρατηρσῃς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; τι παρ σολασμός στιν.

Πανεύφημοι Μάρτυρες

Πτωχεύσας ὁ πλούσιος Χριστέ, τοὺς βροτοὺς ἐπλούτισας, ἀθανασίαν καὶ ἔλλαμψιν, διὸ πτωχεύσαντα, ἡδοναῖς τοῦ βίου, ἀρεταῖς με πλούτισον, καὶ πένητι Λαζάρῳ με σύνταξον, τῆς τοῦ Πλουσίου με, τιμωρίας ἐξαιρούμενος, καὶ γεέννης, τῆς ἀποκειμένης μοι.

 ὁ β’ χορός

Στίχ. νεκεν τονματς σου πμειν σε, Κριε, πμεινεν ψυχ μου ες τν λγον σου, λπισεν ψυχ μου π τν Κριον.

Κακίαν ἐπλούτησα δεινῶς, καὶ τρυφὴν ἠγάπησα, καὶ τῶν ἐν βίῳ ἀπήλαυσα, ἡδονῶν Κύριε, καὶ πυρὸς γεέννης, ὑπόδικος γέγονα, λιμώττοντα τὸν νοῦν μου ὡς Λάζαρον, παραβλεψάμενος, πρὸ πυλῶν τῶν θείων πράξεων, ἐῤῥιμμένον, οἴκτειρόν με Δέσποτα.

ὁ α’ χορός

Ἕτερον Ποίημα τοῦ κυρίου Θεοδώρου

Ἦχος ὁ αὐτὸς

Στίχ. π φυλακς πρωΐας μχρι νυκτς, π φυλακς πρωΐας, λπιστω σραὴλ π τν Κριον.

Νεφέλην σε φωτὸς

Τὴν ἕκτην τῶν σεπτῶν, Νηστειῶν Ἑβδομάδα, προθύμως ἀπαρχόμενοι, Κυρίῳ, προεόρτιον ὕμνον, τῶν Βαΐων ᾄσωμεν πιστοί, ἐρχομένῳ ἐν δόξῃ, δυνάμει Θεότητος, ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, νεκρῶσαι τὸν θάνατον΄ διὸ ἑτοιμάσωμεν εὐσεβῶς, τὰ τῆς νίκης σύμβολα, τοὺς κλάδους τῶν ἀρετῶν, τὸ Ὡσαννὰ ἐκβοῆσαι, τῷ Ποιητῇ τοῦ παντός.

Καὶ τοῦ Μηναίου, προσόμοια γ’

Ἦχος α’

ὁ β’ χορός

Στίχ. τι παρ τ Κυρῳ τλεος κα πολλ παρ’ ατ λτρωσις’ κα ατς λυτρσεται τν σραὴλ κ πασν τν νομιν ατο.

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

ερομύστης τοῦ Λόγου Πάτερ γενόμενος, καὶ ἀρεταῖς ἐκλάμψας, τῇ τοῦ Πνεύματος αἴγλῃ, Θεόδωρε τρισμάκαρ, παρέχεις ἡμῖν, ἰαμάτων χαρίσματα, τοῖς ἐν τῇ μνήμῃ σου ταύτῃ τῇ ἱερᾷ, προσιοῦσι καὶ τιμῶσί σε.

 ὁ α’ χορός

Στίχ. Ανετε τν Κριον πντα τθνη παινσατε ατν πντες ο λαο.

Ταῖς οὐρανίαις ἀκτῖσι περιλαμπόμενος, τῇ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει, τὰς ἰάσεις παρέχεις, τοῖς πίστει σε αἰτοῦσι, καὶ εὐσεβῶς, ἐκτελοῦσι τὴν μνήμην σου, θεομακάριστε Πάτερ θαυματουργέ, ἀξιάγαστε Θεόδωρε.

 ὁ β’ χορός

Στίχ. τι κραταιθη τλεος ατοφ’ μς, καλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

Τοῦ ἀμπελωνος ἐργάτης, διὰ τῆς πράξεως, τῶν ἐντολῶν ἐδείχθης, τοῦ Χριστοῦ θεοφόρε· διὸ τῆς βασιλείας, τῆς ἄνω λαβών, μυστικῶς τὸ δηνάριον, ἀδιαλείπτως πρεσβεύεις ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν τιμώντων σε Θεόδωρε.

 

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον

ὁ α’ χορός

Θεομακάριστε Κόρη Θεοχαρίτωτε, ἡ των ἁμαρτανόντων, κραταιὰ προστασία, τῶν καταπονουμένων ἡ κραταιά, καὶ βεβαία ἀντίληψις, Θεοκυῆτορ Παρθένε, πάντων πιστῶν, καταφύγιον πανύμνητε.

Εσοδος( Εἰσοδεύει μόνον εἷς ἱερεὺς μετὰ διακόνου).

Διάκονος: Σοφα ρθοί !

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης ( χύμα )

Φς λαρν γας δξης, θαντου Πατρς, ορανου, γου, μκαρος, ησο Χριστ, λθντες π τν λου δσιν, δντες φς σπερινν, μνομεν Πατρα, Υἱόν, καγιον Πνεμα Θεν. ξιν σεν πσι καιρος, μνεσθαι φωνας ασίαις, Υἱὲ Θεο, ζων διδος, Δικσμος σ δοξζει.

Μέγα Προκείμενον 

Ἦχος πλ. δ’

ὁ α’ χορός

δωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ Ὄνομά σου, Κύριε.

ὁ β’ χορός

Στίχ.πὸ τῶν περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐκέκραξα.

δωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ Ὄνομά σου, Κύριε.

ὁ α’ χορός

Στίχ.Σκεπασθήσομαι ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου.   

δωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ Ὄνομά σου, Κύριε.

Εἴπωμεν πάντες….κλπ. Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος…

Ὁ Ἀρχιερεὺς ἢ ὁ Ἀναγνώστης

μήν. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισον μὲ τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν…κλπΕἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας…

Εἰς δὲ τὰ Ἀπόστιχα, τὸ παρὸν Ἰδιόμελον.

α’ χορός 

Ἦχος α’

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος, ἡ δι’ ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη, τῶν μελλόντων γὰρ τὴν γνῶσιν, ὡς παρόντων κεκτημένος, τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Πλουσίου, τὸν βίον ἐστηλίτευσε, τῶν ἑκατέρων οὖν τὸ τέλος ἐνοπτριζόμενοι, τοῦ μὲν φύγωμεν, τὸ ἀπηνὲς καὶ μισάνθρωπον, τοῦ δὲ ζηλώσωμεν, τὸ καρτερὲς καὶ μακρόθυμον, πρὸς τὸ σὺν αὐτῷ τοῦ Ἀβραὰμ κόλποις, ἐνθαλπόμενοι βοᾶν΄ Δικαιοκρῖτα Κύριε, δόξα σοι.

ὁ β’ χορός

Στίχ. Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἰδού, ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος,…

ὁ α’ χορός 

Στίχ. λέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχὴ ἡμῶν, τὸ ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, καὶ ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.

Μαρτυρικὸν

Τῇ πρεσβείᾳ Κύριε πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων.

 ὁ β’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

 ὁ α’ χορός

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον

ὁ β’ χορός 

Ἦχος ὁ αὐτὸς

Αὐτόμελον

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων, τὸ ἀγαλλίαμα, τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, κραταιὰ προστασία, ἄχραντε Παρθένε, σῶσον ἡμᾶς, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας, ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ Θεόν, Θεοτόκε ἀνεθέμεθα.

Νῦν ἀπολύεις. Καὶ μετὰ τὸ Τρισάγιον, ψάλλομεν τὰ Τροπάρια ταῦτα, ποιοῦντες καὶ ἀνὰ μίαν μετάνοιαν εἰς ἕκαστον αὐτῶν.

Ἦχος πλ. α’

ὁ α’ χορός 

Θεοτόκε Παρθένε, Χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη, σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

ὁ β’ χορός

Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πάντων ἡμῶν μνήσθητι, ἵνα ῥυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, σοὶ γὰρ ἐδόθη χάρις πρεσβεύειν ὑπὲρ ἡμῶν.

ὁ α’ χορός

Δόξα Πατρὶ…

κετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν, ἅγιοι Ἀπόστολοι, καὶ Ἅγιοι πάντες, ἵνα ῥυσθῶμεν κινδύνων καὶ θλίψεων, ὑμᾶς γὰρ θερμοὺς προστάτας, πρὸς τὸν Σωτῆρα κεκτήμεθα.  

ὁ β’ χορός

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον

πὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν, καταφεύγομεν, Θεοτόκε, τὰς ἡμῶν ἱκεσίας, μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει, ἀλλ’ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.

ναγνστης (πρᾳείᾳ  τῇ φωνῇ) :  

Κύριεἐλέησον, μ’(40).  

Δόξα Πατρὶ…  Καὶ νῦν…

Τν Τιμιωτραν τν Χερουβεμ, κανδοξοτραν συγκρτως τν Σεραφεμ, τν διαφθρως Θεν Λγον τεκοσαν, τν ντως Θεοτκον, σ μεγαλνομεν.

ν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον, Πάτερ.

Ὁ Ἀρχιερεύς: ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… 

πουράνιε Βασιλεῦ, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡμῶν στερέωσον, τὴν Πίστιν στήριξον, τὰ ἔθνη πράϋνον, τὸν κόσμον εἰρήνευσον, τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν ταύτην καλῶς διαφύλαξον, τοὺς προαπελθόντας πατέρας καὶ ἀδελφοὺς ἡμῶν ἐν σκηναῖς Δικαίων τάξον΄ καὶ ἡμᾶς ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐξομολογήσει παράλαβε, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Καὶ ποιοῦμεν τὰς τρεῖς μεγάλας μετανοίας, λέγοντες μυστικῶς ἐν ἑκάστῃ μετανοίᾳ ἀνὰ ἕνα Στίχον τῆς ἑπομένης Εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ.

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καὶ ἀργολογίας, μὴ μοι δῶς.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς, καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μήν.

 Καὶ λέγει ὁ Προεστώς, τό,

Δόξα σοι ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.

καὶ Ἀπόλυσις

ὁ β’ χορός

ψάλλει εἰς ἀργὸν εἱρμολογικὸν μέλος

χος β’

τε κ το ξλου

Πντων προστατεεις, γαθ, τν καταφευγντων ν πστει τ κραται σου χειρ, λλην γρ οκ χομεν μαρτωλο πρς Θεν, ν κινδνοις κα θλψεσιν, ε μεσιτεαν, ο κατακαμπτμενοι π πταισμτων πολλν, Μτερ το Θεο τοψστου, θεν σοι προσππτομεν΄ Ῥῦσαι πσης περιστσεως τος δολους σου.

Ὁ Προεστὼς: Δι’εὐχῶν…


 

 21 ΑΠΡ13 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s