ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Τῇ Παρασκευῇ τῆς ς’ Ἑβδομάδος ἑσπέρας

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Παρασκευή τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Πέμπτῃ τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ϛ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ϛ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Τετάρτη τῆς Ϛ’ Ἑβδομάδος

ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ϛ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Μαρας σας τς Αγυπτας». ᾿Ιανουαρου ερομρ. (†305). ᾿Αλεξνδρας τς βασιλσσης· ᾿Αναστασου Α΄ ᾿Αντιοχείας, σου (†599Μαξμου Κων/πόλεως (†434).

Ηχος πλ. α΄, ωθινν β΄

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.

«Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας». ᾿Ιανουαρίου ἱερομάρ. (†305). ᾿Αλεξάνδρας τῆς βασιλίσσης· ᾿Αναστασίου Α΄ ᾿Αντιοχείας, ὁσίου (†599)· Μαξίμου Κων/πόλεως (†434).

῏Ηχος πλ. α΄, ἑωθινὸν β΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (20/04/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Σάββατον το καθίστου μνου.

Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ· Ζακχαίου ἀποστόλου, ᾿Αθανασίου ὁσίου κτίτορος Μεγ. Μετεώρου (†1310)· ᾿Αναστασίου Β΄, Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας, ἱερομάρτυρος (ζ΄ αἰ.).

ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

(ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΝ ΤΩ ΟΡΘΡΩ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

μετὰ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

Ὁ Ἱερες: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Παρασκευή τῆς E’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ)

18  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος)

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ)

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Τετάρτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος

Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

  Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ