Όσο υπάρχουν άνθρωποι… (φωτο)

Έπιασαν δουλειά τα συνεργεία της τεχνικής εταιρίας από το Αγρίνιο που ανέλαβε την εξολοκλήρου ανοικοδόμηση της χαροκαμένης οικογένειας από το Σπάρτο της Αμφιλοχίας Οι υπεύθυνοι της εταιρίας ευελπιστούν πως στα μέσα καλοκαιριού το σπίτι θα είναι έτοιμο

Να θυμίσουμε πως με πρωτοστάτες τον σύλλογο Κατουνιωτών της Αθήνας και τον πρωτοπρεσβύτερο πάτερ Αθανασίου ξεκίνησε τις τελευταίες εβδομάδες μια προσπάθεια,  ώστε να ανακατασκευαστεί η οικία  της οικογένειας από το Σπάρτο, που από την καταστροφική πυρκαγιά έχασε την 15χρονη κόρη της . Η ανταπόκριση συνανθρώπων μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό υπήρξε συγκινητική , με δεκάδες προσφορές που έγιναν στον τραπεζικό λογαριασμό που άνοιξε ο Σύλλογος των Κατουνιωτών.

Συνέχεια ανάγνωσης Όσο υπάρχουν άνθρωποι… (φωτο)

«ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΥΡΙΟΥ» «ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΥΜΝΕΙ ΣΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Μαρτυρικὸν

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον ἁγιάζετε, καὶ πᾶσαν νόσον θεραπεύετε, καὶ νῦν πρεσβεύσατε, ῥυσθῆναι τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν δεόμεθα.

Δόξα… Καὶ νῦν … Θεοτοκίον

Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε κεχαριτωμένη, Μῆτερ ἀνύμφευτε, καὶ ἡμεῖς δοξολογοῦμεν, τὴν ἀνεξιχνίαστόν σου γέννησιν, Θεοτόκε πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

«Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα εἰς οὐρανόν» ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Ἀπόστιχα

Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. δ’

Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα εἰς οὐρανόν, οὐ τολμῶ ὁ τάλας ἐγώ, ἐκ τῶν πονηρῶν μου πράξεων, ἀλλ’ ὡς ὁ Τελώνης στενάξας κραυγάζω σοι· Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ φαρισαϊκῆς ὑποκρίσεως ῥῦσαι με, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.