Η ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

KALLISTOS, Bishop of Diokleia: » The inner unity of the Philokalia and its influence in East and West»

Edit. Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, Athens 2004.

The Philokalia yesterday and today

Such is the character of the Philokalia: what, then, has been its influence? In the Greek world the book had initially only a limited impact, in part perhaps because (as already noted) almost all the texts were given in the original Patristic or Byzantine Greek, not in a neo-Greek paraphrase. More than a century passed before a second Greek edition appeared in 1893; and it was not until 64 years later that another Greek edition commenced publication in 1957. Thus, during the first 175 years of its existence, the Greek Philokalia was printed only three times; it was not exactly a best seller! It is significant that a standard work of reference in the 1930’s, the multi-volume Great Hellenic Encyclopedia, under the heading ‘Philokalia’ mentions only the Philokalia of Origen, edited by St Basil the Great and St Gregory the Theologian, while making no reference at all to the Philokalia of St Makarios and St Nikodimos (29).

Συνέχεια ανάγνωσης KALLISTOS, Bishop of Diokleia: » The inner unity of the Philokalia and its influence in East and West»

Olivier L. Clément: ‘The Glory of God Hidden in His Creatures»

From The Roots of Christian Mysticism; first published in English 1993 by New City. Translated by Thedore Berkeley O.C.S.O.

The Glory of God Hidden in His Creatures

Contemplation begins οnly after the completion of ascetical exercises (praxis), the aim of which is the achievement of interior freedom (apatheia), that is to say, the possibility of loving. Contemplation consists of two stages: direct communion with God is the aim, of course, but first we must come to ‘knowledge of creatures’ or ‘cοntemplation of nature’ (physike theoria), that is, the contemplation ‘of the secrets of the glory of God hidden in his creatures’.
Συνέχεια ανάγνωσης Olivier L. Clément: ‘The Glory of God Hidden in His Creatures»

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ


ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσῆ, Ἁγιορείτου, καί τοῦ Ἰωάννου Κορναράκη, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου
 

Μιά ἰσχυρή πρόκληση

Ζοῦμε δυστυχῶς σ’ ἕναν κόσμο μ’ ἕνα ἐπαναστατημένο θέλημα, ὁ ὁποῖος σήμερα παρά ποτέ, δέν εἶναι «ἐπίγειος οὐρανός, ἀφιλόνικος, ἀπολέμητος, ἀστασίαστος, ἄφθονος, εἰρηνικός, ἀζήμιος καί ἀναμάρτητος». Αὐτό μᾶς βοηθᾶ νά κατανοήσωμε συνειδητά καί βαθειά τήν σπουδαιότητα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἡ ὕπαρξή μας μέσα σ’ ἕναν κόσμο συγκεχυμένο καί ἀντιφατικό στίς ἀναζητήσεις του, καταπιεστικό καί ἐξουθενωτικό στίς καθημερινές καταστάσεις πού δημιουργεῖ, ἀκολουθεῖ μοιραίως τήν ὁδό τῆς κακῆς ἀλλοιώσεως. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος πού βιώνει ἀνεξέλεγκτα καί ἀνεύθυνα τίς καθημερινές ἐμπειρίες τῆς ζωῆς, ἀποξενώνεται συνεχῶς ὄχι μόνο ἀπό τόν Θεό, ἀλλά καί ἀπό τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Γι’ αὐτό τόν λόγο ἡ σωτηρία του ἐξαρτᾶται ἀπό τήν δυνατότητα τήν ὁποία μπορεῖς νά ἀποκτήσεις νά ἀντιλαμβάνεται κάθε στιγμή τήν ποιότητα τῆς ζωῆς πού ζῆ καί ἐκφράζει. Χρειάζεται, λοιπόν, ἰσχυρές προκλήσεις γιά νά ἀφυπισθῆ καί νά ἀναζητήση τήν ἀληθινή ὁδό τῆς ζωῆς.

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

The Path towards the Light: Orthodoxy’s holy teachers and teachers of other religions

 

by Theodore Riginiotes

 

In a certain village of Messaras lives an elderly lady called G*****, who – to those who know her – know well that God has bestowed her with exceptional charismas.  Once, for example, the Archangel Michael appeared to a certain sick person in Athens who did not know her at all, and announced to him: «I came to heal you, because G*** sent me to you in her prayer.»  The elderly G*** said to me:  «I am no saint; just an old lady who beseeches God for her salvation. If you want a Saint, you should go to so-and-so the ascetic who lives over there, or the other one, ***** who lives in that area» etc., giving me the names of 4-5 contemporary ascetics – mostly unknown – who live in various regions of Crete.