Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Δεκεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/12/19.jpg


  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΒΟΝΙΦΑΤΙΟΣ & ΑΓΛΑΪΑ η Ρωμαία

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΗΛΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΣ & ΑΡΗΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΣ

  • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 200 ΑΝΔΡΕΣ και 70 ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΕΝΤΙΟΣ επίσκοπος Αιθιοπίας

  • Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ

  • Ο ΟΣΙΟΣ ΗΛΙΟΥ Μουρόμας ό Θαυματουργός «η εν τω Σπηλαίω» (Ρώσος)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Δεκεμβρίου