Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/26.jpg


 • ΟΣΙΟΣ ΑΛΥΠΙΟΣ, ο Κιονίτης
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ο Παφλαγόνας
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ, «ο εν τη Κλίμακι»
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ο Αναχωρητής
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ, ο «Μετανοείτε»
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΙΛΟΣ, επίσκοπος Κορίνθου της Περσίας
 • ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «εν τω Κυπαρίσσω (ή Κυπαρισσίω)»
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, επίσκοπος Ιεροσολύμων
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΧΑΙΡΕΜΩΝ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ο Νεομάρτυρας από τη Χίο.
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ, ο Θαυματουργός, πρώτος επίσκοπος Ίρκούτας (Ρώσος)
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο Πέρσης

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Νοεμβρίου