Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/11/17.jpg


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Νεοκαισαρείας, ο Θαυματουργός
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ο ζωγράφος
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ο Σκυτοτόμος  και ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ
 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ & ΜΑΞΙΜΟΣ, Πατριάρχες Κωνσταντινούπολης
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, ο Βατοπαιδινός
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΚ, ο Πέρσης
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ο Δερμοκαίτης
 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ, ο θαυματουργός μαθητής του Αγίου Σεργίου
 • Η ΑΓΙΑ HILDA (Βρεταννίδα)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Νοεμβρίου