Περίπυστοι(ονομαστές)και άγνωστες “Φανερωμένες” εικόνες της Παναγίας.(Α)

του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου

Μερος Α

Οι Φανερωμένες Θεομητορικές εικόνες.

Γενικά η ονομασία Φανερωμένη και ειδικότερα για τον ελλαδικό χώρο, είναι συνυφασμένη με ευσεβείς παραδόσεις του ελληνικού λαού τις οποίες και επικύρωσε η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία στο διάβα των τελευταίων αιώνων. Συνήθως αφορούν τόπους όπου κατά καιρούς «φανερώθηκαν» ιερές εικόνες, συνηθέστερα της Παναγίας, κατά θαυμαστό τρόπο, που η προηγούμενη απόκρυψή τους τις περισσότερες φορές ανάγεται στη περίοδο της εικονομαχίας στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έτσι η ονομασία «Φανερωμένη» δίνονταν σε ανάμνηση παρόμοιου τρόπου εύρεσης εικόνας σε περιοχές, ναούς και μοναστήρια τα οποία κτίζονταν στη συνέχεια στους τόπους εύρεσης αυτών των εικόνων.Μερικές από τις Φανερωμένες εικόνες της Παναγίας είναι μυροβλίτισσες και μερικές αχειροποίητες όπως η Παναγία Φανερωμένη της Λευκάδας.

Ο Μητροπολιτης Πέργης Ευάγγελος σημειώνει σχετικά:

“: «Φανερωμένη θα πει υπαρκτή ελπίδα, ολοφάνερη, χειροπιαστή, αθανασίας πλήρης. Παναγία με μάτια ολάνοικτα, που βλέπουν ως την ψυχή τον άνθρωπο, με παρουσία αιώνια, που στέκει ασάλευτη κοντά στον άνθρωπο. Παναγία για μας. Πάντα Φανερωμένη, πάντα έτοιμη. Περισσότερο ζωντανή στην εικονική ακινησία της, στην Κοίμησή της».

Συνέχεια ανάγνωσης Περίπυστοι(ονομαστές)και άγνωστες “Φανερωμένες” εικόνες της Παναγίας.(Α)

«Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων» Δοξαστικόν όρθρου εορτής αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου σε ήχο πλ. α΄

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄.
Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων, σκιρτήσωμεν τῷ πνεύματι καί κροτήσωμεν εὐφραινόμενοι, ἐν τῇ πανδήμω πανηγύρει τοῦ Ἀθλοφόρου Χριστοῦ, ἱερείς καί ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, καί τόν ἐν ἐσχάτοις καιροῖς γενναίως ἀθλήσαντα, καί θαυμάτων τήν χάριν δεξάμενον παρά Χριστοῦ, ὕμνοις καί ὠδαῖς πνευματικοῖς εὐφημήτωσαν, οἱ πυρεττόντες τήν ἀπαλλαγήν, οἱ δαιμονῷντες τόν ῥύστην, οἱ ἐν συμφοραῖς τόν σωτῇρα, οἱ νοσοῦντες τόν ἱατρόν, οἱ ἐν θαλάσσῃ τήν εὐδία, οἱ ἐν θλίψεσι τήν παραμυθίαν, οἱ ἐν κινδύνοις σωτηρίαν, οἱ πάντες τόν πάντα πᾶσι γινόμενον,  γενναῖον Ἀθλοφόρον ἐγκωμιάζοντες, ἀνακράξωμεν, Κωνσταντῖνε ἀοίδιμε, μεσίτευε ὑπέρ ἡμῶν πρός τόν Θεόν καί Δεσπότην, καί δίδου βοηθεῖαν ἐν περιστάσεσι.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ ΣΕ ΗΧΟ Α΄

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ

 

 

Ο  Κωνσταντίνος γεννήθηκε στην συνοικία Κιάφα της  Ύδρας, από ευσεβείς γονείς,  τον  Μιχαήλ  και την Μαρίνα και ανατράφηκε στον άγονο και σκληροτράχηλο βράχο  του νησιού του. Σε  ηλικία δεκαοκτώ ετών, πραγματοποιεί  το πρώτο μεγάλο ταξίδι της ζωής του· μπαρκάρει   για  την Ρόδο. Μια μπρατσέρα  με γρήγορες, σβέλτες  και σταθερές κινήσεις τον ταξιδεύει στην Άσπρη θάλασσα των Δωδεκανήσων. Αποχαιρετά  το νησί του, την μάνα του και φεύγει με φυλαχτό στα  στήθη τον Τίμιο Σταυρό και στην καρδιά και τον νου την ευχή της μάνας και την αγάπη του Χριστού. Στην Ρόδο έχει κάτι ξαδέλφια, τα οποία πιστεύει ότι  θα τον βοηθήσουν να πιάσει δουλειά.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΥΔΡΑΙΟΝ ΤΟΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΥΔΡΑΙΟΝ ΤΟΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ

ΠΗΓΗ:http://www.imr.gr/acontent.php?id=107

Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Νοεμβρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/14.jpg


  • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ο Απόστολος
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑΧΥΣ, επίσκοπος Ιεραπόλεως
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θαυματουργός
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ο Β’ ο νέος, Πατριάρχης Κων/πολης
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Υδραίος, Νεομάρτυρας
  • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ο Νεομάρτυρας, εν Κρήτη
  • Ο άγιος Ευφημιανός, ο θαυματουργός
  • Ο ΑΓΙΟΣ DUBRITIUS (Ουαλός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Νοεμβρίου